varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių darbo birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Pakeistas Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašas  (2016-07-24)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2009 02 13 Nr. 1K-037) Naujausias pakeitimas 2016 07 01 Nr. 1K-267 
 
Dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo būdo  (2016-07-23)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240  (2016-07-23)
Lietuvos Respublikos įstatyma 
 
Numatyta atsakomybė už Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme numatytų sąlygų nevykdymą ir prašymų (skundų) nagrinėjimo tvarka  (2016-07-23)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas" 
 
Gamintojams ir importuotojams sudarytos sąlygos nepertraukiamai ir veiksmingai tvarkyti atliekas  (2016-07-23)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas" (2001 09 25 Nr. IX-517) Naujausias pakeitimas 2016 06 30 Nr. XII-2586 
 
Numatyta administracinė atsakomybė už ginklų ir šaudmenų apskaitos taisyklių pažeidimą  (2016-07-22)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XVII skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis ar sprogmenimis (227–234 str.)" (2015 06 25 Nr. XII-1869) Naujausias pakeitimas 2016 06 29 Nr. XII-2530 
 
Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai  (2016-07-22)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo" (2009 05 12 Nr. A1-316) Naujausias pakeitimas 2016 07 13 Nr. A1-343 
 
Administracinių teisės pažeidimų registro įstatymo nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis  (2016-07-22)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų registro įstatymas" (2013 11 19 Nr. XII-603) Naujausias pakeitimas 2016 06 30 Nr. XII-2558 
 
Patvirtinti Aplinkos apsaugos reikalavimai lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis  (2016-07-22)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Dėl pasikeitimų, susijusių su minimaliosios mėnesinės algos padidinimu  (2016-07-22)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 38 straipsnio pakeitimo  (2016-07-21)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas  
 
Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos
mokėjimų įstatymas
  (2016-07-21)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas" (2016 06 30 Nr. XII-2561, 2009 12 10 Nr. XI-550 nauja redakcija) 
 
Nustatytas reikalavimas visoms kredito unijoms priklausyti vienai iš centrinių kredito unijų  (2016-07-21)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas" (2016 06 30 Nr. XII-2567, 2008 06 17 Nr. X-1615 nauja redakcija) 
 
Civilinio proceso kodekso nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu  (2016-07-21)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "LI skyrius. Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarka (733–743 str.)" (2002 02 28 Nr. IX-743) Naujausias pakeitimas 2016 06 29 Nr. XII-2518 
 
Naujos redakcijos taisyklės įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  (2016-07-21)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" (2004 01 15 Nr. VA-7) Naujausias pakeitimas 2016 07 13 Nr. VA-101 
 
Pakeistos Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklės  (2016-07-21)
Neteko galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1V-241  (2016-07-20)
Pakeitimai susiję su sprendimų dėl išnagrinėtų prašymų, pranešimų ir skundų apskundimo tvarka.  (2016-07-20)
Gyventojų pajamų mokestis  (2016-07-20)
Nusidėvėjimo sąnaudos  (2016-07-19)
Patikslinta atrankos į laisvas pareigūno pareigas tvarka  (2016-07-19)
Įmonių bankroto įstatymo keitimas susijęs su Darbo kodekso keitimu  (2016-07-19)
Papildomas Valstybės tarnybos įstatymas  (2016-07-19)
Keičiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 385 ir 541 straipsniai  (2016-07-19)
Keičiami Diplomatinės tarnybos įstatymo 19 ir 70 straipsniai  (2016-07-18)
Sudaromos teisinės prielaidos vietos gyventojų poreikius atitinkančiai seniūnijų veiklai  (2016-07-18)
Keičiamos Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės  (2016-07-18)
Pajamos natūra  (2016-07-18)
Nuo 2017 metų Užimtumo rėmimo įstatymą keičia Užimtumo įstatymas  (2016-07-18)
Pakeistos Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės  (2016-07-18)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 10352