varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Papildytos Neplaninių pirkimo–pardavimo sutarčių vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės  (2017-11-23)
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Neplaninių pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklių patvirtinimo" (2017 06 30 Nr. 1S-109) Naujausias pakeitimas 2017 10 31 Nr. 1S-157 
 
Pakeistas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas  (2017-11-23)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012 06 06 Nr. 665) Naujausias pakeitimas 2017 11 15 Nr. 915 
 
Pakeistas paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014  (2017-11-23)
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas "Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" patvirtinimo" (2007 06 04 Nr. ĮV-329) Naujausias pakeitimas 2017 11 09 Nr. ĮV-1059 
 
Statiniai ir jų aplinka pritaikomi neįgaliesiems  (2017-11-23)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos statybos įstatymas" (2016 06 30 Nr. XII-2573, 2001 11 08 Nr. IX-583 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 11 07 Nr. XIII-706 
 
Numatyta, kada keičiama neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis  (2017-11-23)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas" (2013 06 27 Nr. XII-407, 2004 01 15 Nr. IX-1962 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 11 07 Nr. XIII-705 
 
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 39(1), 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  (2017-11-22)
 
 
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10(3) straipsniu įstatymo projektas  (2017-11-22)
 
 
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  (2017-11-22)
 
 
Keičiamas Pelno mokesčio įstatymo komentaras  (2017-11-22)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras "PM įstat. 32 str. "Dividendai ir paskirstytasis pelnas" komentaras" (2001 12 20 Nr. IX-675) Naujausias pakeitimas 2017 11 14 Nr. (32.42-31-1E) RM-34608 Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras "PM įstat. 33 str. "Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo tvarka" komentaras" (2001 12 20 Nr. IX-675) Naujausias pakeitimas 2017 11 14 Nr. (32.42-31-1E) RM-34608 Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras "PM įstat. 34 str. "Dividendai, išmokami užsienio vienetams" komentaras" (2001 12 20 Nr. IX-675) Naujausias pakeitimas 2017 11 14 Nr. (32.42-31-1E) RM-34608 Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras "PM įstat. 35 str. "Užsienio vienetų dividendai" komentaras" (2001 12 20 Nr. IX-675) Naujausias pakeitimas 2017 11 14 Nr. (32.42-31-1E) RM-34608 Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras "PM įstat. 36 str. "Dividendų deklaracija" komentaras" (2001 12 20 Nr. IX-675) Naujausias pakeitimas 2017 11 14 Nr. (32.42-31-1E) RM-34608  
 
Pakeistas VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų sąrašas  (2017-11-22)
Valstybės įmonės "Lietuvos prabavimo rūmai" direktoriaus įsakymas "Dėl valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų patvirtinimo" (2016 05 04 Nr. 20) Naujausias pakeitimas 2017 11 08 Nr. (1.6)1-39 
 
Suteikta galimybė gauti teisingą darbo užmokestį  (2017-11-22)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas" (1998 12 29 Nr. VIII-1012) Naujausias pakeitimas 2017 11 09 Nr. XIII-715 
 
Įstatymo nuostatos suderintos su Civilinio proceso kodekso nuostatomis  (2017-11-22)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas" (2016 06 02 Nr. XII-2399, 2000 09 19 Nr. VIII-1927 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 11 09 Nr. XIII-716 
 
Sprendžiamos medicininių atliekų saugaus šalinimo problemos  (2017-11-22)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo" (2000 10 18 Nr. 444) Naujausias pakeitimas 2017 11 14 Nr. D1-930 
 
Pakeisti Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai  (2017-11-22)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" (2002 12 31 Nr. 699) Naujausias pakeitimas 2017 11 13 Nr. D1-926 
 
Keičiamas Akcizų įstatymo 58(1) straipsnis  (2017-11-21)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas" (2010 04 01 Nr. XI-722, 2004 01 29 Nr. IX-1987 nauja redakcija)Naujausias pakeitimas 2017 11 07 Nr. XIII-711 
 
Neteko galios LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-306  (2017-11-21)
Paaiškintas dienpinigių apmokestinimas  (2017-11-21)
Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai auga  (2017-11-21)
Keičiamas LR aplinkos apsaugos įstatymas  (2017-11-21)
Papildytas pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų, susijusių su kliento ar jo atstovo vykdomomis piniginėmis operacijomis ar sandoriais, sąrašas  (2017-11-21)
Pakeisti LR draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro nuostatai  (2017-11-20)
Suteikta realius šeimos poreikius atitinkanti socialinė apsauga  (2017-11-20)
VMI prie FM paaiškina, kaip tikslinami važtaraščio duomenys  (2017-11-20)
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 58 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  (2017-11-20)
Keičiamas VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189  (2017-11-20)
VMI aiškina 2017 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. VA-90  (2017-11-10)
Priimtas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 1S-154  (2017-11-10)
Neteko galios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1S-4  (2017-11-09)
Keičiama Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė  (2017-11-09)
Patvirtintas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas  (2017-11-09)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 13129