varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Aiškinama Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems savanoriško pensijų kaupimo įmokas  (2018-02-22)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl leidinio "Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems savanoriško pensijų kaupimo įmokas" (2018 02 12 Nr. (18.18-31-1E) RM-8477) 
 
Primenama gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo tvarka  (2018-02-22)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl 2017 metais gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų" (2018 02 09 Nr. (18.18-31-1E) RM-4561) 
 
Atnaujintas leidinys  (2018-02-22)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl leidinio "Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems gyvybės draudimo įmokas" (2018 02 13 Nr. (18.18-31-1E) RM-4924) 
 
Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas  (2018-02-22)
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo " "Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo " (2017 06 12 Nr. B1-373, 2008 10 15 Nr. B1-527 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2018 02 12 Nr. B1-174 
 
Atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“  (2018-02-22)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" patvirtinimo" (2011 06 13 Nr. V-604) Naujausias pakeitimas 2018 02 12 Nr. V-166 
 
Neteko galios 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120  (2018-02-22)
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Priemokų kuratoriais paskirtiems pataisos pareigūnams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2015 03 17 Nr. V-120) Naujausias pakeitimas 2018 02 08 Nr. V-54 
 
Savivaldybės ataskaitas teikia FM Finansų politikos departamentui  (2018-02-22)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" "Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 "Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" (2012 12 27 Nr. 1K-452, 2008 12 31 Nr. 1K-465 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2018 02 07 Nr. 1K-50 
 
Patikslintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius  (2018-02-22)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" (2015 12 21 Nr. 1329) Naujausias pakeitimas 2018 02 07 Nr. 138  
 
Įsteigtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras  (2018-02-22)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl biudžetinės įstaigos Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" (2018 02 07 Nr. 125) 
 
Įgyvendinamos nuostatos dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo  (2018-02-22)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai" (2018 02 07 Nr. 126) 
 
Pakeitimai susiję su GPAIS veikla  (2018-02-22)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2017 10 10 Nr. D1-834, 2009 05 11 Nr. D1-268 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2018 02 09 Nr. D1-95 
 
GALVOJATE APIE SAVO ATEITĮ? RINKITĖS BUHALTERIO PROFESIJĄ  (2018-02-21)
Nežinote kokią profesiją pasirinkti, kokį darbą norėtumėt dirbti? O nuo tinkamo profesijos pasirinkimo priklauso žmogaus gyvenimo gerovė, todėl rinktis reikia atsakingai. Galbūt jau turite profesiją, tačiau pagal ją nedirbate, nes ji netenkina Jūsų lūkesčių? Tuomet verta pasvarstyti apie buhalterio profesiją. Šią profesiją renkasi žmonės, kurie yra atsakingi, kruopštūs, atidūs, turi gerą loginį mąstymą, valią, o kartu nebijo naujovių. Jeigu šias savybes turite – buhalterio profesija Jums kuo puikiausiai tiks.  
 
Nustatyta ekspertizės skyrimo tvarka  (2018-02-20)
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas "Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo" (2014 09 22 Nr. V-416) Naujausias pakeitimas 2018 02 09 Nr. EV-40 
 
  (2018-02-20)
 
 
Pakeistas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas  (2018-02-20)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas "Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" (2017 06 30 Nr. A1-348) Naujausias pakeitimas 2018 02 07 Nr. A1-51 
 
Pakeista registravimo IDAIS sistemoje tvarka  (2018-02-19)
Nustatyta pažymos FR0471 formos teikimo tvarka  (2018-02-19)
Pakeistas Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašas  (2018-02-19)
Aiškinamas GPM įstatymo nuostatų taikymas apmokestinant nekilnojamojo turto nuomos pajamas  (2018-02-15)
VMI prie FM aiškina, kas turi deklaruoti metines pajamas  (2018-02-15)
VMI prie FM aiškina viršininko 2018 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. VA-8  (2018-02-15)
Nustatyta, kada perkančioji organizacija gali vykdyti mažos vertės apklausą  (2018-02-14)
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017  (2018-02-14)
Papildyta Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis  (2018-02-14)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą st  (2018-02-14)
Keičiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai  (2018-02-14)
Pakeistas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas  (2018-02-13)
Įgyvendinama krašto apsaugos sistemos institucijų reforma  (2018-02-13)
Atnaujintas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2018-02-13)
Reglamentuota VSDF valdybos prie SADM valdomų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM informacinės sistemos, LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro bei LR pensijų kaupimo s  (2018-02-13)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 5501