varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


 

Jeigu norite nieko nebijoti, prisiminkite, kad bijoti galima absoliučiai visko.
Seneka


 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Ieško / siūlo darbą
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Siekiama taikyti lengvatinį 5 procentų PVM tarifą būtiniausiems maisto produktams  (2016-02-08)
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr.IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte XIIP-4006 siūloma nuo 2017 metų papildyti 19 straipsnį 
 
Norima pailginti slaugomo bet kuria liga sergančio vaiko iki 7 metų ligos pašalpos mokėjimo laiką  (2016-02-07)
Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu XIIP-3995 siekiama nuo 2016 m. gegužės 1 d. įteisinti 
 
Siekiama Lietuvos Respublikos darbo kodeksą papildyti nauja nedarbo diena  (2016-02-07)
Lietuvos Respublikos darbo kodekso Nr. IX-926 162 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekte XIIP-4001 siūloma papildyti 162 straipsnio 1 dalį, 
 
VMI LEIDINIAI IR KOMENTARAI  (2016-02-07)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras "PM įstat. 11 str. "Apmokestinamasis pelnas" komentaras" (2001 12 20 Nr. IX-675) Naujausias pakeitimas 2016 01 20 Nr. (18.10-31-1) RM-1252 
 
Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ įsigalios 2016 m. gegužės 1 d.  (2016-02-07)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 
 
Patvirtintos naujos redakcijos Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės  (2016-02-07)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Pakeitimai susiję su Valstybinė mašinų bandymo stotis prie Žemės ūkio ministerijos pertvarkymu  (2016-02-07)
Pakeitimai susiję su Valstybinė mašinų bandymo stotis prie Žemės ūkio ministerijos pertvarkymu 
 
Naujienos bankroto administratoriaus ir restruktūrizavimo administratoriaus veikloje  (2016-02-07)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl Bankroto administratoriaus pažymėjimo 
 
Patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2016 metų sąmata   (2016-02-07)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2016 metų sąmatos patvirtinimo" (2016 01 25 Nr. 88) 
 
Nustatytas mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydis 2016 metams  (2016-02-07)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydžio patvirtinimo" (2016 01 28 Nr. D1-55) 
 
Patvirtintas Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams
priėmimo tvarkos aprašas
  (2016-02-07)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas "Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2016 01 26 Nr. A1-40, 2012 12 28 Nr. A1-587 nauja redakcija) 
 
Keičiamas valstybės rinkliavų sąrašas  (2016-02-07)
lentelė "Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai nuo 2015 01 01" (2014 12 15 Nr. 1442) Naujausias pakeitimas 2016 01 25 Nr. 75 
 
Patikslinta Išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų ataskaitos ir išrašytų patvirtinimų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą ataskaitos teikimo tvarka  (2016-02-07)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Papildytas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašas  (2016-02-07)
"Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašas" ir "Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į muitinės departamento surenkamąsias  
 
Priimta Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklių nauja redakcija  (2016-02-07)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" (2016 01 22 Nr. 1K-29, 2005 02 04 Nr. 1K-040 nauja redakcija) 
 
Patikslinti pavyzdinio sąskaitų plano sąskaitų pavadinimai  (2016-02-07)
Dėl informacinio pranešimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 pakeitimo  (2016-02-01)
Dėl atnaujinto leidinio "Pelno mokesčio lengvatos  (2016-02-01)
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-128  (2016-02-01)
PVM įstat. 20 str. "Su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos  (2016-02-01)
Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Estijos įmonės gautų dividendų  (2016-02-01)
Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2016 metų  (2016-02-01)
Dėl papildyto Mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams, IV sąrašo tikslinimo  (2016-01-31)
Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo  (2016-01-29)
Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004  (2016-01-29)
Dėl Pranešimų siuntimo Sutarčių registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo  (2016-01-28)
Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo  (2016-01-28)
Dėl Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, atrinkimo vertinti ir perkančiųjų organizacijų atrinkimo tikrinti procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo  (2016-01-28)
Dėl Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo apmokestinimo tvarkos aprašo patvirtinimo  (2016-01-27)
Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo  (2016-01-27)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 3020