varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

LR finansų ministro įsakymo „Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ patvirtinimo“ projektas   (2018-01-19)
 
 
Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo projektas  (2018-01-19)
 
 
Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  (2018-01-19)
 
 
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   (2018-01-19)
 
 
VMI prie FM informuoja apie Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių pakeitimus  (2018-01-18)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių pakeitimo" (2018 01 03 Nr. (18.2-31-2) RM-218) 
 
Atnaujintas Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašas  (2018-01-18)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose" (2012 03 06 Nr. 1K-084) Naujausias pakeitimas 2018 01 03 Nr. 1K-3 
 
Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas  (2018-01-18)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo" (2008 12 22 Nr. 1K-455) Naujausias pakeitimas 2018 01 02 Nr. 1K-2 
 
Statybos užbaigimo tvarkos aprašas išdėstytas nauja redakcija  (2018-01-18)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2011 04 26 Nr. 1-141) Naujausias pakeitimas 2018 01 05 Nr. 1-7 
 
Papildytas 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansavimo sumos“  (2018-01-18)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Finansavimo sumos" (2009 12 24 Nr. 1K-475) Naujausias pakeitimas 2018 01 02 Nr. 1K-1 
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių išdėstymo nauja redakcija" (2017 12 22 Nr. (18.2-31-2 E) RM  (2018-01-17)
 
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl asmenų, turinčių teisę be akcizų įsigyti laivų (orlaivių) degalų" (2017 12 22 Nr. (18.2-31-2 E) RM-39503)  (2018-01-17)
 
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl prašymų išduoti leidimus, suteikiančius teisę įsigyti ir naudoti gazolius, apmokestinamus lengvatiniu akcizų tarifu, pateikimo per Mano VMI" (2017 12 21 Nr. (18.2-  (2018-01-17)
 
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo" (2017 12 21 Nr. (18.2-31-2 E) RM-39004)  (2018-01-17)
 
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl leidinio "Juridinių asmenų reorganizavimas ir su tuo susijusios pridėtinės vertės mokesčio prievolės" atnaujinimo" (2017 12 29 Nr. (18.2-31-2 E) RM-40468)  (2018-01-17)
 
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas "Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių" (2017 12 21 Nr. (18.18-31-1E) RM-39002)  (2018-01-17)
 
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl Nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms tiekiančių / naudojančių asmenų registravimo ir išpilstytų dujų apskaitos tvarky  (2018-01-17)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl leidinio "PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai ir prievolės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu" (2017 12 29 Nr. (18.2-31-2 E) RM-40458)  (2018-01-17)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl leidinio "VAT refund for foreign taxable persons" parengimo" (2017 12 29 Nr. (18.2-31-2 E) RM-40466)  (2018-01-17)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 pakeitimo" (2017 12 28 Nr. (32.44  (2018-01-17)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl teisės akto pakeitimo (dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-36)" (2  (2018-01-17)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas" (2004 01 27 Nr. IX-1977, 1996 07 03 Nr. I-1428 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 12 19 Nr. XIII-933  (2018-01-17)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir p  (2018-01-17)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitų patvirtinimo" (2017 12 22 Nr. 1V-169)  (2018-01-17)
Keitimas susijęs su Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu  (2018-01-17)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos žemės įstatymas" (2004 01 27 Nr. IX-1983, 1994 04 26 Nr. I-446 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 12 21 Nr. XIII-971  (2018-01-17)
Keičiamas Valstybės tarnybos įstatymo 48(1) straipsnis  (2018-01-17)
Keičiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai  (2018-01-17)
Teismas galės įpareigoti pradėti dirbti  (2018-01-17)
Vertintojas organizuoja vertinimą vadovaudamasis jo vadovo patvirtintu metiniu planu  (2018-01-17)
Pakeistos Atliekų tvarkymo taisyklės  (2018-01-16)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 14408