varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Ieško / siūlo darbą
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Nuo 2016 m. liepos 1 d. netenka galios  (2016-06-27)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas  
 
Pakeista elektroninių dokumentų saugojimo tvarka  (2016-06-26)
Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas 
 
Keičiamos elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0  (2016-06-25)
Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymas 
 
Papildytas tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2016-06-24)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas  
 
Keičiamas ir nauja redakcija išdėstomas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymas  (2016-06-24)
Lietuvos Respublikos įstatymas  
 
Patvirtintas Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašas  (2016-06-24)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas 
 
Dėl elektroninių dokumentų specifikacijų keitimo  (2016-06-23)
Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas "Dėl Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo patvirtinimo" (2014 08 29 Nr. VE(1.3 E)-41)Naujausias pakeitimas 2016 06 13 Nr. (1.3 E)VE-59 
 
Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas  (2016-06-23)
Lietuvos Respublikos įstatymas 
 
Administracinių teismų kompetencijos nustatymas  (2016-06-23)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas" (2000 09 19 Nr. VIII-1927)Naujausias pakeitimas 2016 06 02 Nr. XII-2401 
 
Keičiamas LR pelno mokesčio įstatymo komentaras  (2016-06-22)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras 
 
Patikslinti Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo nuostatai  (2016-06-22)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas  
 
Naujos redakcijos Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės  (2016-06-22)
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas  
 
Nurodymas teikti duomenis registrui elektroniniu būdu  (2016-06-22)
Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus įsakymas 
 
Patikslinta importo PVM sumokėjimo tvarka  (2016-06-22)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu" (2004 04 16 Nr. 438)Naujausias pakeitimas 2016 06 08 Nr. 581 
 
Atsisakyta kai kurių nuostatų Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklėse  (2016-06-22)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Keičiami Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai  (2016-06-22)
Patvirtintas Tauriųjų metalų ir brangakmenių apskaitos tvarkos aprašas  (2016-06-21)
Keičiami Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai  (2016-06-21)
Pateikti užpildymo reikalavimai kai FR0630A formos deklaracija teikiama ne elektroniniu būdu  (2016-06-21)
Keičiamos nuostatos susijusios su leidimų išdavimu pajūrio juostoje  (2016-06-20)
Įsigaliojo Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių pagaminimo metų šifrai  (2016-06-20)
Keičiamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas  (2016-06-17)
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2016-06-17)
Planuojama įrengti atliekų deginimo įrenginių Lietuvoje  (2016-06-17)
Patvirtintos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, procedūrų vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės  (2016-06-17)
Neteko galios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 1S-101  (2016-06-16)
Patvirtintos Perkančiųjų organizacijų veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, procedūrų vykdymu, tikrinimų taisyklės  (2016-06-16)
Keičiami Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatai  (2016-06-16)
Papildytos Atliekų tvarkymo taisyklės  (2016-06-16)
Įtvirtinta kada teismas privalo sustabdyti bylą  (2016-06-16)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 1932