varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Atnaujintas leidinys  (2018-03-21)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Leidinys "2 + 1 procentai gyventojo pajamų mokesčio paramai" (2017 12 01 Nr. KD-8270) Naujausias pakeitimas 2017 12 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 
 
Pakeistas GPM įstatymo 27 straipsnio komentaras  (2018-03-21)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras "GPM įstat. 27 str. "Pajamų mokesčio nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas, permokos grąžinimas ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas" komentaras" (2002 07 02 Nr. IX-1007) Naujausias pakeitimas 2018 03 09 Nr. (18.18-31-1E)RM-8028 
 
Pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės  (2018-03-20)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" (2011 01 21 Nr. VA-13, 2004 02 09 Nr. VA-13 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2018 03 09 Nr. VA-24 
 
Keičiamas Reikalavimų audito komitetams aprašas  (2018-03-20)
Lietuvos banko valdybos nutarimas "Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo" (2017 01 24 Nr. 03-14) Naujausias pakeitimas 2018 03 13 Nr. 03-35 
 
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2018-03-20)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas "Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" (2013 01 02 Nr. 27V-2) Naujausias pakeitimas 2018 03 12 Nr. 27V-48; 2018 03 14 Nr. 27V-49 
 
Pakeistas bendrinis klausimynas  (2018-03-20)
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas "Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai" (2013 09 11 Nr. V-356) Naujausias pakeitimas 2018 03 13 Nr. EV-66 
 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  (2018-03-19)
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-1799 siekiama išvengti nepagrįstų ginčų dėl viešųjų pirkimų bei Europos Sąjungos lėšų praradimo grėsmės, nes į ginčą įsitraukęs paslaugos teikėjas turės susimokėti žyminį mokestį nuo konkrečios sumos, o tai privers jį atsakingiau įvertinti savo galimybes laimėti bylą. 
 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  (2018-03-19)
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte siekiama įpareigoti viešojo administravimo funkcijas vykdančias valstybės ir savivaldybės įstaigas ir institucijas, valstybės ir savivaldybės įmones, taip pat valstybės ir savivaldybės valdomas (kontroliuojamas) įmones priimant darbuotojus į vadovaujamas ar specialistų pareigas viešai skelbti atrankas, iš anksto nurodant pareigų, į kurias skelbiama atranka, turinį ir pobūdį, reikalavimus kandidatuojantiems asmenims ir darbuotojų atrankos kriterijus. Galimybę dalyvauti turėtų visi kandidatai, tenkinantys kvalifikacinius reikalavimus, o į pareigas būtų atrinkti kompetentingiausi pretendentai. Įstatymas, jį priėmus, įsigaliotų 2019 m. sausio 1 d.  
 
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  (2018-03-19)
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo projekte numatyta reklamos draudimo išimtis importuotiems leidiniams užsienio kalba, kurie yra leidžiami užsienyje registruoto juridinio asmens.  
 
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  (2018-03-13)
Lietuvos Respublikos valstybino socialinio draudimo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto rengimą paskatino žmonių gaunančių mažas pajamas problemos siekiant pradėti savo verslą. Šiuo metu už mokesčius susijusius su verslo liudijimo išdavimu reikia sumokėti iš anksto, o dažnai žmonėms pradedantiems verslo veiklą tai yra nemaži, o neretai ir nepakeliami kaštai, todėl žmonės dėl šio reikalavimo nepradeda veiklos apskritai arba iš viso dirba be verslo liudijimo t.y. nelegaliai. Siūloma nustatyti, kad socialinio draudimo įmokas už verslo liudijimą, kai veikla trunka ilgiau nei mėnesį, asmenys galėtų galėtų sumokėti pasirinktinai arba iš karto, arba ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pasibaigus visam kalendoriniam veiklos vykdymo mėnesiui. Toks pakeitimas leis žmonėms lengviau pradėti verslą, o verslo liudijimo išdavimo administravimo kaštai valstybei sumažėtų, nes integruotųsi į bendrą mokesčių politiką, kad mokesčiai mokami po pajamų uždirbimo, o ne prieš.  
 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  (2018-03-13)
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIIIP-1776 siekiama suvienodinti valstybės ar savivaldybių įmonių bei akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių, kurių pagrindinis akcininkas ir savininkas yra valstybė ar savivaldybė, teisinį reguliavimą. Numatyta, kad į akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių, kurių pagrindinis akcininkas ir savininkas yra valstybė ar savivaldybė valdymo organus turi būti skiriamas ne mažiau kaip vienas įmonės darbuotojų atstovas. Šis įstatymo projektas, jį priėmus, įsigaliotų 2018 m. liepos 1d.  
 
Lietuvos Respublikos g yventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  (2018-03-13)
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIIIP-1785 siūloma fiksuoto dydžio pajamų mokestį sumokėti į biudžetą per 10 dienų nuo verslo liudijimo galiojimo pabaigos. Verslo liudijimo išdavimo tvarką nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Įstatymas, jį priėmus, įsigaliotų 2018 m. lapkričio 1 d.  
 
Aiškinami naujausi Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimai  (2018-03-12)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas "Dėl Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1000" (2018 02 06 Nr. (18.22-31-1E)RM-4125) 
 
2018 m. žemės mokesčio skaičiavimo tvarka  (2018-03-12)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl žemės mokesčio nuo 2018 metų" (2018 03 09 Nr. (32.42-31-1E)RM-8048) 
 
2017 metų gyventojų gautų palūkanų apmokestinimas ir deklaravimas  (2018-03-12)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl 2017 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo tvarkos" (2017 02 02 Nr. (18.18-31-1 E) RM-3831) 
 
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2018-03-12)
Pakeitimai susiję su teritorinių darbo biržų reorganizavimu  (2018-03-12)
Patvirtintas 2018 m. mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydis  (2018-03-12)
Pakeistos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės  (2018-03-12)
Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimai  (2018-03-10)
Patikslinta Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė  (2018-03-10)
Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymas, pateikimas, tikslinimas  (2018-03-10)
Pakeista Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašo FR0667 formos pildymo tvaka  (2018-03-10)
Aiškinama galimybė nuomoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ar jo teritorijos dalį kitiems ūkio subjektams  (2018-03-10)
Aiškinama vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos apskaičiavimo tvarka  (2018-03-10)
Nustatytas 10 000 eurų dydžio mokestis už LR konkurencijos tarybai teikiamą pranešimą  (2018-03-10)
Parengtas leidinys „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu“  (2018-03-10)
Keičiami Vyriausybės nario, valstybės pareigūno pažymėjimai  (2018-03-10)
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas  (2018-03-10)
Supaprastinti atsiskaitymo už metinius veiklos rezultatus reikalavimai  (2018-03-07)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 6617