varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Keičiamas LR žemės įstatymas  (2017-06-23)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos žemės įstatymas" 
 
Patvirtintas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas  (2017-06-23)
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas 
 
Siekiama sumažinti alkoholio prieinamumą  (2017-06-23)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas" 
 
Patvirtintas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas  (2017-06-23)
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas 
 
Siekiama sumažinti alkoholio prieinamumą  (2017-06-23)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas" 
 
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2017-06-22)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas 
 
Pakeistas Baudžiamojo proceso kodeksas  (2017-06-22)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "II skyrius. Pagrindinės šio kodekso sąvoko 
 
Keičiamos Asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai ir kartais ar įsisteigus Lietuvoje, bankroto administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklės  (2017-06-22)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 
 
Keičiama pažymėjimų išdavimo tvarka  (2017-06-22)
 
 
Keičiami Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos nuostatai  (2017-06-22)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 
 
Pakeistas Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo 16.2 papunktis  (2017-06-21)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Patikslinta, kada gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis turtas  (2017-06-21)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka 
 
Pripažinti netekusiais galios įsakymai  (2017-06-21)
 
 
Patvirtintas Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašas  (2017-06-21)
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas  
 
Pakeistas LR užimtumo įstatymas  (2017-06-21)
Lietuvos Respublikos įstatymas 
 
Patvirtintas Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms tvarkos aprašas  (2017-06-21)
PROGRAMA „EXCEL“ (3). VALDYMAS KONTEKSTINIU MENIU IR KLAVIATŪROS KLAVIŠAIS  (2017-06-20)
Netenka galios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 1S-20  (2017-06-20)
Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas  (2017-06-20)
Pakeistos Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės  (2017-06-20)
Pakeistas Darbo kodeksas  (2017-06-20)
Keičiama mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka  (2017-06-20)
Pakeistas Nedarbo socialinio draudimo įstatymas  (2017-06-20)
Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas  (2017-06-20)
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas susijęs su Darbo kodekso pasikeitimais  (2017-06-20)
Patvirtintos rekomendacinės formos  (2017-06-19)
Mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais  (2017-06-19)
Atlikti Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių ir jų priedo pakeitimai  (2017-06-19)
Pakeitimai susiję su laivybos vieneto pelno mokesčio apskaičiavimu  (2017-06-19)
Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklės  (2017-06-19)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 4189