varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Lietuvos Respublikos skolų išieškojimo įmonių įstatymo projektas  (2018-03-01)
Lietuvos Respublikos skolų išieškojimo įmonių įstatymo projektu Nr. XIIIP-1741 siekiama iš esmės sureguliuoti skolų išieškojimo veiklą vykdančių įmonių veiklą, užtikrinti jų veiklos skaidrumą bei vartotojų teisių apsaugą, siekiant kiek įmanoma labiau sumažinti neigiamas dėl skolinių įsipareigojimų nevykdymo kylančias socialines bei finansines pasekmes.  
 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 163, 179, 181, 184, 191, 192, 193, 197 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  (2018-03-01)
Įstatymo projektu Nr. XIIIP-1723 siūloma įvesti dar vieną socialinės partnerystės lygmenį – socialinę partnerystę tarp įmonių grupių (holdingo bendrovių struktūros) darbdavių ir šiose įmonėse veikiančių profesinių sąjungų. Grupės darbdavių kaip socialinės partnerystės lygmens įvedimas pažangus veiksnys, paskatinsiąs kolektyvines derybas Lietuvoje. 
 
VMI informuoja apie galimybę susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką  (2018-03-01)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl galimybės susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką" (2018 02 19 Nr. (18.18-31-1 E)RM-5442) 
 
VMI primena gyventojams, kad jie patys pasitikslintų, ar neatsiranda pareiga deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti pajamų mokestį.  (2018-03-01)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir sumokėti pajamų mokestį" (2018 02 19 Nr. (18.18-31-1E)RM-5444) 
 
Nekilnojamojo turto pardavimas  (2018-03-01)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl nekilnojamojo turto, neišlaikyto 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, pardavimo pajamų apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas" (2018 02 15 Nr. (18.18-31-1E) RM-5385) 
 
VMI aiškina dėl turto deklaravimo  (2018-03-01)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2018 metais" (2018 02 15 Nr. (18.18-31-1E)RM-5402) 
 
VMI pateikia paaiškinimą dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo  (2018-03-01)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas "Dėl gyventojų 2017 m. sumokėto pajamų mokesčio dalies skyrimo paramos gavėjams ir politinėms partijoms 2018 metais" (2018 02 15 Nr. (18.18-31-1E)RM-5403) 
 
Aiškinama deklaracijų teikimo tvarka  (2018-03-01)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos ir jos priedų GPM312L, GPM312U bei jų užpildymo ir pateikimo taisyklių ir deklaracijos FR0573 formos bei pažymos FR0471 formos naudojimo" (2018 02 09 Nr. (18.18-31-1E) RM-4655) 
 
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas  (2018-03-01)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas "Dėl Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo patvirtinimo" (2013 01 02 Nr. 27V-1) Naujausias pakeitimas 2018 02 19 Nr. 27V-29; 2018 02 22 Nr. 27V-36 
 
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2018-03-01)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas "Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" (2013 01 02 Nr. 27V-2) Naujausias pakeitimas 2018 02 19 Nr. 27V-28 
 
Patikslintos Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės  (2018-03-01)
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas "Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo" (2012 05 02 Nr. 1-82) Naujausias pakeitimas 2018 02 19 Nr. 1-35 
 
Pakeitimas susijęs su duomenų teikimu  (2018-03-01)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2014 09 30 Nr. D1-791) Naujausias pakeitimas 2018 02 15 Nr. D1-120 
 
Pakeisti reikalavimai siųsti raštą ES šalių susižinojimo tarnybai  (2018-03-01)
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Išmokų natūra kitų Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo" (2015 10 28 Nr. 1K-308) Naujausias pakeitimas 2018 02 19 Nr. 1K-59 
 
Patvirtinta: Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašas ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas  (2018-03-01)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo" (2017 06 21 Nr. 496) Naujausias pakeitimas 2018 02 12 Nr. 151 
 
Aiškinama Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems savanoriško pensijų kaupimo įmokas  (2018-02-22)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl leidinio "Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems savanoriško pensijų kaupimo įmokas" (2018 02 12 Nr. (18.18-31-1E) RM-8477) 
 
Primenama gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo tvarka  (2018-02-22)
Atnaujintas leidinys  (2018-02-22)
Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas  (2018-02-22)
Atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“  (2018-02-22)
Neteko galios 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120  (2018-02-22)
Savivaldybės ataskaitas teikia FM Finansų politikos departamentui  (2018-02-22)
Patikslintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius  (2018-02-22)
Įsteigtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras  (2018-02-22)
Įgyvendinamos nuostatos dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo  (2018-02-22)
Pakeitimai susiję su GPAIS veikla  (2018-02-22)
GALVOJATE APIE SAVO ATEITĮ? RINKITĖS BUHALTERIO PROFESIJĄ  (2018-02-21)
Nustatyta ekspertizės skyrimo tvarka  (2018-02-20)
  (2018-02-20)
Pakeistas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas  (2018-02-20)
Pakeista registravimo IDAIS sistemoje tvarka  (2018-02-19)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 14575