varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Informacija apie pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisykles  (2016-08-30)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Patvirtintas naujas Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų rengimo metodikos aprašas  (2016-08-30)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Lietuvos darbo biržoje naujas klientų aptarnavimo modelis  (2016-08-30)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
 
Pakeistos metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos užpildymo taisyklės  (2016-08-30)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Papildytas leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos automatų modelių sąrašas  (2016-08-30)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Numatyta kaip teikiama valstybės pagalba priemonių įgyvendinimo išlaidoms kompensuoti  (2016-08-29)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
 
Nauja redakcija išdėstytas 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V-1051  (2016-08-29)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 
 
Pakeistos įstaigų vadovų, vidaus audito tarnybų vadovų bei auditorių, vertinimo komisijos  (2016-08-29)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas 
 
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 8 straipsnio komentaro papildymas  (2016-08-26)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras 
 
Detalizuota direkcijos darbo organizavimo bei vidaus administravimo kontrolės vykdymo tvarka  (2016-08-26)
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas 
 
Reglamentuota pareigūnų, dalyvavusių užkertant neteisėtą tabako gaminių apyvartą, skatinimo tvarka ir išmokų dydžiai  (2016-08-25)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Pakeistas Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašas  (2016-08-25)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Pakeistos PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklės  (2016-08-25)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Nustatytas kredito administravimo mokestis skaičiuojamas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams  (2016-08-24)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Mokėjimo paslaugos turėtų tapti pigesnės ir kokybiškesnės  (2016-08-22)
2016 m. birželio 30 d. buvo pakeistas ir priimtas naujos redakcijos LR mokėjimų įstatymas, reglamentuojantis mokėjimo paslaugų teikėjų veiklą ir atsakomybę,  
 
VMI prie FM informacija dėl 2004 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. VA-128  (2016-08-22)
Pakeistos Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklės  (2016-08-22)
Papildytos Operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklės  (2016-08-22)
Atnaujinta Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos sudėtis  (2016-08-20)
Patvirtintos pranešimo apie audito sutarties nutraukimą pavyzdinė ir nepriklausomumo patvirtinimo pavyzdinė formos  (2016-08-20)
Neteko galios Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. VAA-35  (2016-08-19)
Pareiškiniai dokumentai Vyriausiajai rinkimų komisijai jie teikiami elektroniniu būdu  (2016-08-19)
Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaras  (2016-08-19)
Valstybinė mokesčių inspekcija parengė leidinį „0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose  (2016-08-19)
Aiškinama, kokios pareigos atsiranda kandidatams į Lietuvos Respublikos Seimą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą  (2016-08-18)
Nauja redakcija išdėstyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 2–5 dalių komentarai  (2016-08-18)
VMI prie FM informuoja apie naują VMI prie FM viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. VA-105  (2016-08-18)
Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 03-45  (2016-08-18)
Patvirtintos naujos redakcijos Vertybinių popierių prospekto rengimo, tvirtinimo ir viešo informacijos atskleidimo taisyklės  (2016-08-18)
Atnaujinti reikalavimai naftos produktų didmeninei ir mažmeninei prekybai  (2016-08-18)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 17727