varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

VMI prie FM informuoja aoie naujausius VMI prie FM viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VA-52 pakeitimus  (2017-12-15)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl teisės akto pakeitimo" (2017 12 04 Nr. (32.44-31-3)-RM-37050)  
 
VMI prie FM aiškina esmines VMI prie FM viršininko 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. VA-99 nuostatas  (2017-12-15)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl informacinio pranešimo (Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos viršininko įsakymo VA-49 pakeitimo)" (2017 12 04 Nr. (18.2-31-1 E) RM-37061) 
 
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 1V-153  (2017-12-15)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo" (2015 09 15 Nr. 1V-153) Naujausias pakeitimas 2017 11 27 Nr. 1V-154 
 
Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1S-92  (2017-12-15)
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo" (2017 06 21 Nr. 1S-92) Naujausias pakeitimas 2017 12 06 Nr. 1S-173 
 
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-210  (2017-12-14)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo" (2015 12 11 Nr. 1V-210) Naujausias pakeitimas 2017 11 27 Nr. 1V-153 
 
Patvirtinti Statybos užbaigimo akto rekvizitai  (2017-12-14)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo" (2017 11 27 Nr. 1V-154) 
 
Patvirtinti Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitai  (2017-12-13)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo" (2017 11 27 Nr. 1V-153) 
 
Atnaujinti Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitai  (2017-12-12)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių) jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo" (2017 11 27 Nr. 1V-152) 
 
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2017 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 1V-20  (2017-12-12)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo" (2017 02 13 Nr. 1V-20) Naujausias pakeitimas 2017 11 27 Nr. 1V-152 
 
Papildytos Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės  (2017-12-12)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas "Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" (2013 01 02 Nr. 27V-2) Naujausias pakeitimas 2017 12 07 Nr. 27V-169 
 
Nustatyta elektroninių dokumentų, vaizdo ir garso dokumentų perdavimo valstybės archyvams tvarka  (2017-12-12)
Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas "Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklių patvirtinimo" (2011 02 21 Nr. V-78) Naujausias pakeitimas 2017 12 01 Nr. VE-112, 2017 12 07 Nr. VE-113 
 
Pakeistos Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės  (2017-12-12)
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas "Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei Privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo" (2012 07 05 Nr. KS-84) Naujausias pakeitimas 2017 11 29 Nr. KS-200 
 
Neteko galios Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. V-305  (2017-12-12)
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Pareigybių, į kurias paskirtiems Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašo ir šių priemokų dydžių ir Priemokų už darbą pavojingomis darbo sąlygomis Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnams skyrimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo" (2017 07 14 Nr. V-305) Naujausias pakeitimas 2017 11 30 Nr. V-504 
 
Patvirtintas pareigybių, į kurias paskirtiems pataisos pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašas  (2017-12-11)
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Pareigybių, į kurias paskirtiems pataisos pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašo patvirtinimo" (2017 11 30 Nr. V-504) 
 
Atnaujinta leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarka  (2017-12-11)
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas "Dėl leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" "Dėl Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2015 01 16 Nr. 3-16-(E), 2012 04 23 Nr. 3-289 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 12 07 Nr. 3-598 
 
Patvirtintas Ilgalaikio darbo išmokų skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas  (2017-12-11)
Pakeistas Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų aprašas  (2017-12-11)
VMI prie FM aiškina naujausius Akcizų įstatymo pakeitimus  (2017-12-08)
Aiškinamas biodujų, laikomų ekvivalentišku produktu gamtinėms dujoms, apmokestinimas  (2017-12-08)
VMI prie FM aiškina 2017 m. lapkričio 15 d. priimtą LR finansų ministro įsakymą Nr. 1K-401  (2017-12-08)
Atnaujintas pastatų pagal paskirtį priskyrimas negyvenamiesiems pastatams ir gyvenamiesiems pastatams  (2017-12-08)
Keičiami Reklamos įstatymo 12 ir 19 straipsniai  (2017-12-08)
Pakeistas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas  (2017-12-08)
Pakeitimas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos reorganizavimo  (2017-12-08)
Pakeistas Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų sąrašas  (2017-12-08)
Keičiamas Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymas  (2017-12-08)
Pakeistos Dokumentų saugojimo taisyklės  (2017-12-08)
Pakeistos Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų statutinio valstybės tarnautojo statuso atkūrimo taisyklės  (2017-12-08)
Keičiamas Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlis  (2017-12-08)
Nustatyta vienoda baudžiamoji atsakomybė už neteisingų duomenų pateikimą  (2017-12-07)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 24135