varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Dėl informacinio pranešimo dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo  (2016-12-03)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Dėl Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo  (2016-12-03)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. VA-137 "Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo  (2016-12-02)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas  
 
Nauja redakcija išdėstytas Savavališkos statybos aktas  (2016-12-02)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas  
 
2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašas  (2016-12-02)
 
 
Papildytas priedo „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ 26 punktas  (2016-12-02)
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas "Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai" (2013 09 11 Nr. V-356)Naujausias pakeitimas 2016 11 22 Nr. EV-367 
 
Keičiamos Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos užpildymo taisyklės  (2016-12-02)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas  
 
Netenka galios LR aplinkos ministro įsakymai  (2016-12-01)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Nuo 2017 metų nebegalios LR finansų ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 289  (2016-12-01)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 
 
Nuo 2017 metų nebegalios VMI prie FM viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. VA-137  (2016-12-01)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas  
 
DARBUOTOJO NUŠALINIMAS NUO DARBO  (2016-11-30)
Visi pripažįsta, kad 2002 metais priimtas LR darbo kodeksas paseno, nes jis neatitinka šių dienų mūsų šalies ekonomkos reikalavimų, todėl 2016 m. birželio mėnesį Seimas priėmė 
 
Pakeistos Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės  (2016-11-30)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas  
 
Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo  (2016-11-30)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas  
 
Sąraše nustatyti atvejai, kai už importuojamas prekes sumokėti pridėtinės vertės mokestis ir (arba) akcizai grąžinami arba atsisakoma jų išieškoti  (2016-11-30)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  (2016-11-30)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo" (2016 10 27 Nr. D1-713) 
 
Pakeistas Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašas  (2016-11-30)
Pakeistas Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašas  (2016-11-29)
Keičiamos LR valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės  (2016-11-29)
Keičiamos FR0512 formos užpildymo taisyklės  (2016-11-29)
Pakeista Įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudėtis  (2016-11-29)
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2016-11-29)
Nauja redakcija išdėstomos 2011 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. VA-61 patvirtintos formos  (2016-11-29)
Paskelbtas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738  (2016-11-28)
Pripažinti netekusiais galios įsakymai  (2016-11-28)
Patvirtintas patvirtintas Triukšmo kontrolės vykdymo tvarkos aprašas  (2016-11-28)
Pakeistas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas  (2016-11-27)
Netenka galios įsakymai  (2016-11-27)
Pakeistas LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas  (2016-11-27)
Keičiamas Konkurencijos įstatymas  (2016-11-26)
Finansinėms paslaugoms priskirta tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veikla.  (2016-11-26)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 27305