varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

VMI informuoja apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimtą sprendimą byloje C-288/16  (2017-08-07)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Paskelbta Verslo apskaitos standartų ir Pelno mokesčio įstatymo nuostatų skirtumų paaiškinimų lentelė  (2017-08-06)
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Aiškinamos Akcizų įstatymo nuostatos  (2017-08-05)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Įsigaliojo Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės  (2017-08-05)
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014  (2017-08-04)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2017-08-04)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas 
 
Patvirtintas Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas  (2017-08-04)
Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas 
 
Keičiamas Civilinio proceso kodekso 534 straipsnis  (2017-08-04)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XXXIV skyrius 
 
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas Reg. Nr. 17-9139 Reg. data 2017-08-02  (2017-08-03)
 
 
VMI aiškina, kada nuo akcizų atleidžiami energiniai produktai  (2017-08-03)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Neteko galios Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A1-687  (2017-08-03)
 
 
Pakeitimai dėl naujojo Darbo kodekso  (2017-08-03)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
 
Patvirtinti pranešimai apie darbo tarybos sudarymą / nesudarymą  (2017-08-03)
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas 
 
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 papildymo 10(1) straipsniu įstatymo projektas Reg. Nr. XIIIP-504 Reg. data 2017-03-28  (2017-08-02)
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo papildymo 
 
Neteko galios Lietuvos darbo biržos prie SADM direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-89  (2017-08-02)
 
 
Pakeitimai susiję su pranešimų apie autoriaus išmokamas sumas ir jų apmokestinimą užpildymu  (2017-08-02)
Patvirtintos Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklės  (2017-08-02)
Nustatyta mokesčių mokėtojo kreipimosi į mokesčių administratorių dėl Sprendimo dėl būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų formos priėmimo tvarka  (2017-08-02)
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 116 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Reg. Nr. 17-7845(2) Reg. data: 2017-07-27  (2017-08-01)
Lietuvos Respublikos reikalavimų, keliamų atskirų rūšių prekių mažmeninei prekybai ir prekybos vietoms, įstatymo projektas Reg. Nr. 17-9066 Reg. data: 2017-07-28   (2017-07-30)
Pakeistas LR susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 3-100  (2017-07-28)
Patvirtintas Statybos veiklos patikrinimo akto kontrolinis klausimynas  (2017-07-28)
Papildytas LR saugomų teritorijų įstatymas  (2017-07-27)
Neteko galios Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-96  (2017-07-27)
Įsigaliojo Pareigybių, į kurias paskirtiems Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašas  (2017-07-27)
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2017-07-27)
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 1V-17  (2017-07-26)
VMI aiškina akcizais apmokestinamų prekių ženklinimo banderolėmis pasikeitimus  (2017-07-26)
Nuo 2018 m. sausio 1 d. keičiamas LRos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnis  (2017-07-26)
Keičiamas LR vidaus tarnybos statuto priedas  (2017-07-26)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 5492