varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Neteko galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1V-132  (2016-09-30)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas 
 
Patvirtinti Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitai  (2016-09-30)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas 
 
Naujovės tabako gaminių, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojams ir (ar) importuotojams  (2016-09-29)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Papildytos Atliekų tvarkymo taisyklės  (2016-09-29)
"Atliekų tvarkymo taisyklės su 1–12 priedais nuo 2011 05 13" (1999 07 14 Nr. 217)Naujausias pakeitimas 2016 09 16 Nr. D1-617 
 
Keičiamos FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės – galėsime remti meno kūrėjus  (2016-09-28)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Siekiama palankesnių sąlygų atvykti užsieniečiams  (2016-09-28)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos įstatymas "Dėl užsieniečių teisinės padėties" (2004 04 29 Nr. IX-2206)Naujausias pakeitimas 2016 09 14 Nr. XII-2609 
 
Nuo 2017 metų keičiamas Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas  (2016-09-27)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas" (2003 07 01 Nr. IX-1672)Naujausias pakeitimas 2016 09 14 Nr. XII-2607 
 
Pakeitimai įsigalioja kartu su naujuoju Darbo kodeksu  (2016-09-27)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas" (2003 10 14 Nr. IX-1768)Naujausias pakeitimas 2016 09 14 Nr. XII-2606 
 
Patvirtintas naujas Darbo kodeksas  (2016-09-27)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos darbo kodeksas" (2016 09 14 Nr. XII-2603) 
 
Patvirtintas naujas Darbo kodeksas  (2016-09-26)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos darbo kodeksas" (2016 09 14 Nr. XII-2603) 
 
Norima užtikrinti minimalų darbuotojų apsaugos lygį, darbdaviui tapus nemokiam  (2016-09-26)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas" (2016 09 14 Nr. XII-2604)  
 
Panaikintos nereikalingos nuorodos į teisės aktus  (2016-09-26)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo" (2012 02 20 Nr. VA-20)Naujausias pakeitimas 2016 09 21 Nr. VA-116 
 
KNYGŲ APSKAITA  (2016-09-21)
Baldų gamybos ir dizaino įmonė įsigijo daug albumų ir kitos specialios literatūros apie interjero ir baldų dizainą. Vidutinė vieno leidinio kaina – apie 90 eurų, o bendra išlaidų suma siekia apie 2600 eurų. Kaip šias išlaidas reikia apskaityti buhalterinėje apskaitoje? Ar tai ilgalaikis turtas, ar ataskaitinio laikotarpio sąnaudos? Ar šios išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams? 
 
Pakeitimai perkančiųjų organizacijų sąrašuose  (2016-09-20)
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas "Dėl Perkančiųjų organizacijų sąrašų patvirtinimo" (2011 07 22 Nr. 4-523, 2003 02 21 Nr. 4-72 nauja redakcija)Naujausias pakeitimas 2016 09 12 Nr. 4-563 
 
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija parengė Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašą  (2016-09-20)
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1-192 patvirtintas Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašas. 
 
Pakeistos Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo VMI taisyklės  (2016-09-20)
Būsimiems i.SAF ir i.VAZ posistemių vartotojams VMI parengė atmintines  (2016-09-19)
Neteko galios Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-56  (2016-09-19)
Keičiamas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas  (2016-09-19)
Pakeistas Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašas  (2016-09-16)
2017 metais nebegalios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-208  (2016-09-16)
VMI prie FM parengė Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio „Pajamų ir sąnaudų pripažinimas“ 1 dalies komentaro pakeitimus  (2016-09-15)
Papildyta Alkoholinių gėrimų grupių, pogrupių ir (ar) kategorijų lentelė  (2016-09-15)
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2016-09-15)
Atnaujinta Kultūros ministerijos ir įstaigų prie ministerijos vertinimo komisijos narių ir 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija  (2016-09-15)
Keičiami sportininkų ugdymo centrų vadovų, jų pavaduotojų ir padalinių vadovų tarnybiniai atlyginimai  (2016-09-14)
Patvirtintas Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komitetas  (2016-09-14)
LIFO būdo taikymo galimybės  (2016-09-13)
Pakeisti Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai  (2016-09-13)
Paskelbtas 2016 m. II ketvirčio šalies ūkio darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestis  (2016-09-13)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 6070