varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Darbo santykiai

Pakeistas bendrinis klausimynas  
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas "Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai" (2013 09 11 Nr. V-356) Naujausias pakeitimas 2018 03 13 Nr. EV-66 
Pakeitimai susiję su teritorinių darbo biržų reorganizavimu  
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo" (2014 07 29 Nr. V-334) Naujausias pakeitimas 2018 03 05 Nr. EV-61 
Patvirtinta: Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašas ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo" (2017 06 21 Nr. 496) Naujausias pakeitimas 2018 02 12 Nr. 151 
Nustatyta ekspertizės skyrimo tvarka  
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas "Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo" (2014 09 22 Nr. V-416) Naujausias pakeitimas 2018 02 09 Nr. EV-40 
  
 
Pakeistas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas  
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas "Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" (2017 06 30 Nr. A1-348) Naujausias pakeitimas 2018 02 07 Nr. A1-51 
Atnaujintos Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės  
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas"Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo" (2016 01 11 Nr. EV-3) Naujausias pakeitimas 2018 01 11 Nr. EV-10 
Sudarytos galimybės užimtiems (dirbantiems) asmenims, tačiau darbo ieškantiems, persikvalifikuoti ir išlikti aktyviems darbo rinkos dalyviams  
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas" (2016 06 21 Nr. XII-2470) Naujausias pakeitimas 2017 12 14 Nr. XIII-890 
Keisis Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" (2005 02 18 Nr. 64) Naujausias pakeitimas 2017 12 27 Nr. 1-472 
Papildyti esami ilgalaikio draudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką pagrindai  
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos įstatymas "Dėl užsieniečių teisinės padėties" (2004 04 29 Nr. IX-2206) Naujausias pakeitimas 2017 11 16 Nr. XIII-742 
  Archyvas
1-10   11-20   21-30   31-40   41-50   51-60   61-70   71-80   81-90   91-100   101-110   111-120   121-130   131-140   141-150   151-160   161-170   171-180   181-190   191-200   201-210   211-215  

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 9018