varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas  
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo " "Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo " (2017 06 12 Nr. B1-373, 2008 10 15 Nr. B1-527 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2018 02 12 Nr. B1-174 
Atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" patvirtinimo" (2011 06 13 Nr. V-604) Naujausias pakeitimas 2018 02 12 Nr. V-166 
Neteko galios 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120  
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Priemokų kuratoriais paskirtiems pataisos pareigūnams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2015 03 17 Nr. V-120) Naujausias pakeitimas 2018 02 08 Nr. V-54 
Savivaldybės ataskaitas teikia FM Finansų politikos departamentui  
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" "Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 "Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" (2012 12 27 Nr. 1K-452, 2008 12 31 Nr. 1K-465 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2018 02 07 Nr. 1K-50 
Patikslintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" (2015 12 21 Nr. 1329) Naujausias pakeitimas 2018 02 07 Nr. 138  
Įsteigtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl biudžetinės įstaigos Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" (2018 02 07 Nr. 125) 
Įgyvendinamos nuostatos dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai" (2018 02 07 Nr. 126) 
Pakeitimai susiję su GPAIS veikla  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2017 10 10 Nr. D1-834, 2009 05 11 Nr. D1-268 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2018 02 09 Nr. D1-95 
Nustatyta, kada perkančioji organizacija gali vykdyti mažos vertės apklausą  
Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių tvirtinimo" (2015 03 30 Nr. V-20) Naujausias pakeitimas 2017 04 18 Nr. V-67 
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo " (2005 07 01 Nr. D1-338) Naujausias pakeitimas 2018 02 06 Nr. D1-87 
  Archyvas
1-10   11-20   21-30   31-40   41-50   51-60   61-70   71-80   81-90   91-100   101-110   111-120   121-130   131-140   141-150   151-160   161-170   171-180   181-190   191-200   201-210   211-220   221-230   231-240   241-250   251-260   261-270   271-280   281-290   291-300   301-310   311-320   321-330   331-340   341-350   351-360   361-370   371-380   381-390   391-400   401-410   411-420   421-430   431-440   441-450   451-460   461-470   471-480   481-490   491-500   501-510   511-520   521-530   531-540   541-550   551-560   561-570   571-580   581-590   591-600   601-610   611-620   621-630   631-640   641-650   651-660   661-670   671-680   681-690   691-700   701-710   711-720   721-730   731-740   741-750   751-760   761-770   771-780   781-790   791-800   801-810   811-820   821-830   831-840   841-850   851-860   861-870   871-880   881-890   891-900   901-910   911-920   921-930   931-940   941-950   951-960   961-970   971-980   981-990   991-1000   1001-1010   1011-1020   1021-1030   1031-1040   1041-1050   1051-1060   1061-1067  

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 5509