varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Papildytos Neplaninių pirkimo–pardavimo sutarčių vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės  
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Neplaninių pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklių patvirtinimo" (2017 06 30 Nr. 1S-109) Naujausias pakeitimas 2017 10 31 Nr. 1S-157 
Pakeistas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012 06 06 Nr. 665) Naujausias pakeitimas 2017 11 15 Nr. 915 
Pakeistas paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014  
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas "Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" patvirtinimo" (2007 06 04 Nr. ĮV-329) Naujausias pakeitimas 2017 11 09 Nr. ĮV-1059 
Statiniai ir jų aplinka pritaikomi neįgaliesiems  
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos statybos įstatymas" (2016 06 30 Nr. XII-2573, 2001 11 08 Nr. IX-583 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 11 07 Nr. XIII-706 
Numatyta, kada keičiama neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis  
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas" (2013 06 27 Nr. XII-407, 2004 01 15 Nr. IX-1962 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 11 07 Nr. XIII-705 
Pakeistas VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų sąrašas  
Valstybės įmonės "Lietuvos prabavimo rūmai" direktoriaus įsakymas "Dėl valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų patvirtinimo" (2016 05 04 Nr. 20) Naujausias pakeitimas 2017 11 08 Nr. (1.6)1-39 
Suteikta galimybė gauti teisingą darbo užmokestį  
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas" (1998 12 29 Nr. VIII-1012) Naujausias pakeitimas 2017 11 09 Nr. XIII-715 
Įstatymo nuostatos suderintos su Civilinio proceso kodekso nuostatomis  
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas" (2016 06 02 Nr. XII-2399, 2000 09 19 Nr. VIII-1927 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 11 09 Nr. XIII-716 
Sprendžiamos medicininių atliekų saugaus šalinimo problemos  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo" (2000 10 18 Nr. 444) Naujausias pakeitimas 2017 11 14 Nr. D1-930 
Pakeisti Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" (2002 12 31 Nr. 699) Naujausias pakeitimas 2017 11 13 Nr. D1-926 
  Archyvas
1-10   11-20   21-30   31-40   41-50   51-60   61-70   71-80   81-90   91-100   101-110   111-120   121-130   131-140   141-150   151-160   161-170   171-180   181-190   191-200   201-210   211-220   221-230   231-240   241-250   251-260   261-270   271-280   281-290   291-300   301-310   311-320   321-330   331-340   341-350   351-360   361-370   371-380   381-390   391-400   401-410   411-420   421-430   431-440   441-450   451-460   461-470   471-480   481-490   491-500   501-510   511-520   521-530   531-540   541-550   551-560   561-570   571-580   581-590   591-600   601-610   611-620   621-630   631-640   641-650   651-660   661-670   671-680   681-690   691-700   701-710   711-720   721-730   731-740   741-750   751-760   761-770   771-780   781-790   791-800   801-810   811-820   821-830   831-840   841-850   851-860   861-870   871-880   881-890   891-900   901-910   911-920   921-930   931-940   941-950   951-959  

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 4500