varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 21:2017  (2017-03-24)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 
 
Keičiamas Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas  (2017-03-24)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Pakeistas Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas  (2017-03-24)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
 
Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo  (2017-03-24)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2017-03-23)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas 
 
Pakeista Mokėjimo prašymo gauti subsidiją darbo užmokesčiui forma  (2017-03-23)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas "Dėl Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012 03 09 Nr. A1-135)Naujausias pakeitimas 2017 03 13 Nr. A1-119 
 
Įsigaliojo Pranešimų apie galimus pažeidimus teikimo, pažeidimų tyrimo atlikimo, tyrimą atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas  (2017-03-23)
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė (ilgoji ir trumpoji)  (2017-03-23)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas  
 
Patvirtintas Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams, išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašas  (2017-03-22)
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Patvirtintas Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo atlikimo, jį atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas  (2017-03-22)
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Patvirtintas Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašas  (2017-03-22)
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
PVM įstat. 19 str. "PVM tarifai" komentaras  (2017-03-22)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras 
 
"Dėl paramos skyrimo religinėms bendruomenėms ir bendrijoms  (2017-03-21)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Nustatyta, kada pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui ar politinei partijai nepervedama  (2017-03-21)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012 02 07 Nr. 1K-046)Naujausias pakeitimas 2017 03 13 Nr. 1K-99 
 
Pakeisti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos nuostatai  (2017-03-21)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" (2015 11 23 Nr. 1K-344)Naujausias pakeitimas 2017 03 10 Nr. 1K-96 
 
Papildytas kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas  (2017-03-21)
Beprocentė paskola darbuotojui  (2017-03-20)
Paskelbtas leidinys „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“  (2017-03-16)
Pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2017 m. sausio 1 d., parengtas leidinys „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“  (2017-03-16)
Keičiama Lietuvos higienos norma HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“  (2017-03-16)
Atnaujintas leidinys „Prievolė pirkėjui apskaičiuoti įsigytų iš užsienio prekių ir paslaugų PVM“  (2017-03-15)
Patvirtintas Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas  (2017-03-15)
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2017-03-15)
Keičiama VBAM sistemos naudotojų paskyrimo tvarka  (2017-03-15)
Tinkamai praneškite apie svarbius gyvenimo įvykius  (2017-03-14)
Lengvatos turintiems mažus vaikus  (2017-03-14)
Papildytas statybos darbų sąrašas  (2017-03-14)
Pakeista Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika  (2017-03-14)
Keičiamos Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklės  (2017-03-14)
Patvirtintas Degalų ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas  (2017-03-14)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 9210