varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Keičiamas sąvokos Viešasis subjektas aiškinimas  (2017-04-28)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas" 
 
Atnaujinta formulė, pagal kurią skaičiuojamas Kapitalo pakankamumo rodiklis  (2017-04-28)
Lietuvos banko valdybos nutarimas 
 
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas  (2017-04-28)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas 
 
Keitimas susijęs su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimu  (2017-04-27)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas" 
 
Papildytos Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės  (2017-04-27)
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimas  
 
Atnaujintas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2017-04-27)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas 
 
Patvirtintas Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas  (2017-04-26)
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, naudojamos automobilių kelių tinklui plėsti  (2017-04-26)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Patvirtintas Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas  (2017-04-26)
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“  (2017-04-25)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimais privalo vadovautis auditoriai kontrolieriai  (2017-04-25)
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Papildyti Valstybinės darbo inspekcijos prie SADM nuostatai  (2017-04-25)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
 
Patvirtinti Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatai  (2017-04-25)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Pakeisti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai  (2017-04-25)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
VMI prie FM parengė PMĮ 58 straipsnio komentaro pakeitimą  (2017-04-24)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras "PM įstat. 58 str. 
 
Patvirtintos Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo taisyklės  (2017-04-24)
Valstybių narių ir įmonių administracinio bendradarbiavimo vadovas  (2017-04-22)
Pakeista Sprendimų vykdymo instrukcija  (2017-04-21)
Keičiami Civilinio proceso kodekso 83, 404, 407 ir 504 straipsniai  (2017-04-21)
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas  (2017-04-21)
Patvirtinta VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programa  (2017-04-20)
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2017-04-20)
Koreguojamas pareigybių skaičius  (2017-04-20)
Patvirtintas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas  (2017-04-20)
Nustatyti terminai ataskaitoms pateikti  (2017-04-19)
Nuo 2018 m. papildyti Darbo kodekso 133 ir 134 straipsniai  (2017-04-19)
Pakeistos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) naudojimo taisyklės  (2017-04-19)
Pakeistos VMI elektroninių dokumentų rengimo taisyklės  (2017-04-19)
Pakeistos Akcizų įstatymo 43 straipsnyje nurodytų lengvatų taikymo taisyklės  (2017-04-18)
Papildytas Rinkliavų kodų sąrašas  (2017-04-18)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 9986