varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Patvirtintas LR valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas  (2018-02-05)
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo" (2018 01 22 Nr. 1-15) 
 
Atnaujinta Verslo liudijimą įsigijančio gyventojo atmintinė  (2018-02-05)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė" (2018 01 31 Nr. KD-8669) 
 
Patvirtintos Vartotojų prašymų dėl informacijos suteikimo ir skundų nagrinėjimo VVTAT Europos vartotojų centre taisyklės  (2018-02-05)
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Vartotojų prašymų dėl informacijos suteikimo ir skundų nagrinėjimo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Europos vartotojų centre taisyklių patvirtinimo" (2018 01 30 Nr. 1-20) 
 
Nauja redakcija išdėstytas LR Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 1178  (2018-02-05)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės "Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" (2018 01 24 Nr. 85, 2011 10 12 Nr. 1178 nauja redakcija) 
 
Skelbiama 2017 metų konsolidavimo schema  (2018-02-05)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl 2017 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių ir atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo" (ištrauka) (2018 01 29 Nr. 1K-33) 
 
Keisis Nekilnojamojo turto registro nuostatai  (2018-02-05)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo" (2014 04 23 Nr. 379) Naujausias pakeitimas 2018 01 24 Nr. 92 
 
Patvirtintos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės  (2018-02-05)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo" (2013 07 15 Nr. D1-528) Naujausias pakeitimas 2018 01 31 Nr. D1-75 
 
Įteisintos elektroninės vinjetės  (2018-02-05)
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas"Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2015 07 29 Nr. 3-311(1.5E), 2007 03 23 Nr. 3-97 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2018 01 30 Nr. 3-41 
 
GPAIS privaloma visiems gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą vykdantys subjektams  (2018-02-05)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo" (2018 01 31 Nr. D1-73) 
 
Pakeistos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės  (2018-02-05)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo" (2003 01 28 Nr. 99) Naujausias pakeitimas 2018 01 24 Nr. 77  
 
Nustatytas laiko tarpas, per kurį draudėjas informuojamas apie susidariusią skolą iki pradedant jos išieškojimą  (2018-02-05)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo" (2009 01 21 Nr. V-32) Naujausias pakeitimas 2018 01 29 Nr. V-49 
 
Pakeisti Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatai  (2018-02-05)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo " (2015 04 28 Nr. VA-30) Naujausias pakeitimas 2018 01 30 Nr. VA-7 
 
VMI aiškina įsakymus Nr. VA-4 ir Nr. VA-5  (2018-02-05)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas "Dėl teisės aktų (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. sausio 17 d. įsakymų VA-4 ir VA-5)" (2018 01 19 Nr. (18.10-31-1E) RM-1999) 
 
VMI informuoja apie įsakymo Nr. VA-13 pakeitimus  (2018-02-05)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas "Dėl 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (2018 01 24 Nr. (18.21-31-1E)RM-2610) 
 
Atnaujinta informacija „Prizų apmokestinimas ir deklaravimas“  (2018-02-05)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos lentelė "Prizų apmokestinimas ir deklaravimas" (2018 01 11 Nr. KD-2188) 
 
Atnaujinta informacija „Dovanų apmokestinimas ir deklaravimas“  (2018-02-05)
Atnaujinta informacija „Pašalpų apmokestinimas ir deklaravimas“  (2018-02-05)
VMI prie FM informuoja apie įsakymo Nr. VA-91 pakeitimus  (2018-02-05)
Paskelbta Lietuvos higienos normos HN 30:2009 nauja redakcija  (2018-02-05)
Keitėsi Tauriųjų metalų ir brangakmenių apskaitos tvarkos aprašo 10 priedas  (2018-02-05)
Keičiamas Branduolinės energijos įstatymo 7 straipsnis  (2018-02-05)
Pakeistas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnis  (2018-02-05)
Pakeistas įstatymo pavadinimas  (2018-02-05)
Patvirtintos Gavėjų prašymų dėl informacijos pateikimo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Europos vartotojų centre nagrinėjimo taisyklės  (2018-02-05)
Patvirtintas LR specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams mokamų priemokų skyrimo kriterijų ir tvarkos aprašas  (2018-02-05)
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2018-02-05)
Nebegalioja forma B-15  (2018-02-05)
Keičiamas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnis  (2018-02-05)
Pakeistas Atliekų tvarkymo įstatymas  (2018-02-05)
Keičiamas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas  (2018-02-05)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 7049