varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


 

Bankininkas – tai žmogus, skolinantis jums skėtį šviečiant saulei ir jį atimantis, kai tik pradeda lyti.
Markas Tvėnas


 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Ieško / siūlo darbą
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kokia institucija Lietuvoje reglamentuoja finansinę apskaitą?
Finansų ministerija
Lietuvos bankas
Audito ir apskaitos tarnyba
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Dėl informacinio pranešimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 pakeitimo  (2016-02-01)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 15 
 
Dėl atnaujinto leidinio "Pelno mokesčio lengvatos  (2016-02-01)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išleido atnaujintą leidinį „Pelno mokesčio lengvatos“ (parengtą pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2016 m. sausio mėn. 1 d.). 
 
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-128  (2016-02-01)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos aiškina Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu 
 
PVM įstat. 20 str. "Su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos  (2016-02-01)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20 straipsnio  
 
Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Estijos įmonės gautų dividendų  (2016-02-01)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina apie nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Estijos įmonės gautų dividendų apmokestinimą gyventojų pajamų mokesčiu.  
 
Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2016 metų  (2016-02-01)
Praėjusiais metais buvo priimta nemažai buhalteriams svarbių teisės aktų pakeitimų. Vienas jų – LR mokesčių administravimo įstatymo pakeitimas. Straipsnyje aptarsime, kas pasikeitė ir įsigaliojo nuo 2016 metų sausio 1 dienos. 
 
Dėl papildyto Mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams, IV sąrašo tikslinimo  (2016-01-31)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patikslino mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 dalį,  
 
Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo  (2016-01-29)
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1K-18 pakeistos Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų 
 
Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004  (2016-01-29)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" (2003 12 24 Nr. 705) Naujausias pakeitimas 2016 01 13 Nr. D1-24 
 
Dėl Pranešimų siuntimo Sutarčių registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo  (2016-01-28)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1R-20  
 
Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo  (2016-01-28)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 57, įgyvendinant 2015 m. spalio 20 d. priimtą Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 
 
Dėl Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, atrinkimo vertinti ir perkančiųjų organizacijų atrinkimo tikrinti procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo  (2016-01-28)
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-9 patvirtintas Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, atrinkimo vertinti ir perkančiųjų organizacijų 
 
Dėl Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo apmokestinimo tvarkos aprašo patvirtinimo  (2016-01-27)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1R-16 patvirtintas Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo apmokestinimo tvarkos aprašas nustato 
 
Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo  (2016-01-27)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" (2007 05 29 Nr. VA-40) Naujausias pakeitimas 2016 01 20 Nr. VA-10 
 
Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų kredito unijoms  (2016-01-27)
Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr.03-1 pakeistas Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 195 
 
Dėl Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo  (2016-01-27)
Atliekų tvarkymo taisyklės su 1–12 priedais nuo 2011 05 13  (2016-01-27)
Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo  (2016-01-27)
Dėl Sutarčių registro objektų registravimo taisyklių patvirtinimo  (2016-01-26)
Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų ir institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, keitimosi informacija ir bendradarbiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  (2016-01-26)
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo  (2016-01-26)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio"  (2016-01-26)
Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio  (2016-01-26)
Dėl Draudimo techninių atidėjinių aprašo patvirtinimo" (2006 03 29 Nr. 1K-142)  (2016-01-26)
Dėl Mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto...  (2016-01-26)
Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo  (2016-01-26)
Dėl Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo  (2016-01-26)
Dėl Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, atrinkimo vertinti ir perkančiųjų organizacijų atrinkimo tikrinti procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo  (2016-01-26)
Darbo inspekcija konsultuoja  (2016-01-22)
Darbo inspekcija konsultuoja  (2016-01-21)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 1732