varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris
Geriau padaryti nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai.


Sokratas

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Ieško / siūlo darbą
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Teisininko konsultacija  (2016-05-05)
1. Norėčiau paklausti, kaip reikėtų elgtis darbdaviui tokio atveju: darbuotojas pateikė prašymą nutraukti darbo sutartį, tačiau nepasibaigus 14 darbo dienų terminui susirgo. Ar šiuo atveju darbdavys turi teisę darbuotojo ligos laikotarpiu nutraukti darbo sutartį prašyme nurodytą dieną? 
 
Pakeitimai Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąraše pagal grupes  (2016-05-05)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Sprendžiamos problemos, susijusios su Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimu  (2016-05-05)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Nauja redakcija išdėstytas Pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašo, daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo sudarymo ir užstato už daugkartines pakuotes sistemos įgyvendinimo   (2016-05-05)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Reglamentuotos atskiros komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo veiklų rūšys  (2016-05-05)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Patikslinti asmens ar jo tėvų, globėjų (rūpintojų) ar kitų jo įgaliotų asmenų pateikiami dokumentai, kreipiantis dėl darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo  (2016-05-05)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 
 
Nuo 2016 metų spalio 1 dienos deklaracija teikiama elektroniniu būdu  (2016-05-05)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Elektroniniu būdu deklaracija teikiama per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą  (2016-05-05)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis komentaras  (2016-05-05)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras "MA įstat. 68 str. 
 
MA įstat. 55-1 str. "Kita trečiųjų asmenų teikiama informacija" komentaras  (2016-05-04)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras 
 
Nurodymo teikti gaunamų ir / arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis FR0786 formoje nurodyta atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą   (2016-05-04)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Mokesčių ir su mokesčiais susijusių sumų permokų bei per klaidą sumokėtų sumų grąžinimo taisyklių pakeitimai susiję su taikomų užsienio teisinės aktų pakeitimais  (2016-05-04)
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas 
 
FR0711 formos užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklių pakeitimai įsigalios spalio 1 d.  (2016-05-03)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Pakeitimai Mokesčių administravimo įstatyme  (2016-05-03)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas" 
 
Keičiamas Lietuvos Respublikos metrologijos
įstatymas
  (2016-05-03)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas" (2006 06 22 Nr. X-717, 1996 07 09 Nr. I-1452 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2016 04 21 Nr. XII-2323 
 
Sutartys turi būti prieinamos visuomenei  (2016-05-02)
Perkančioji organizacija turėtų numatyti reikalavimą, kad teikėjas būtų Tarptautinės oro transporto asociacijos akredituotas agentas  (2016-04-28)
Nuostatos dėl vienkartinių piniginių išmokų STT pareigūnams netaikomos  (2016-04-28)
Pakeistos Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklės  (2016-04-28)
Pakeistas 23 VSAFAS  (2016-04-27)
Pakeistos datos teikiant bei nagrinėjant pasiūlymus  (2016-04-27)
Nuo 2017 m. sausio 1 dienos įtvirtinta nauja bilieto kainos kompensacija deklaravusiems gyvenamąją vietą Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje   (2016-04-27)
Deklaracija turės būti teikiama elektroninių būdu  (2016-04-27)
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio papildymo įstatymo projektas  (2016-04-26)
Dokumento keitimas susijęs su Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimo datos nukėlimu iki 2017 m. sausio 1 d.  (2016-04-26)
Keičiamas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas  (2016-04-26)
Pakeistos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklės  (2016-04-25)
Pakeistos Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos užpildymo taisyklės  (2016-04-25)
Patvirtinti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomieji kokybės rodikliai  (2016-04-25)
Dėl informacinio pranešimo (Dėl VMI prie FM viršininko 2004-12-15 įsakymo Nr. VA-188 pakeitimo)  (2016-04-25)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 13415