varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Atnaujintas Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašas  (2017-01-14)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakyma 
 
Keičiama Lietuvos higienos norma HN24:2003  (2017-01-14)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 
 
Pakeistas Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašas  (2017-01-14)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas 
 
2017 m. sausio 2 d. įsigaliojo Deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas) patikrinimo akto rekvizitai  (2017-01-14)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas 
 
Patvirtinti Deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas) patikrinimo akto rekvizitai  (2017-01-14)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas 
 
Įsigaliojo statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017  (2017-01-13)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyma 
 
Pakeistas 3-iasis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Veiklos rezultatų ataskaita“.  (2017-01-13)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 
 
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas  (2017-01-13)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas 
 
2017 m. gegužės 1 d. įsigalioja Žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-781 pakeitimai  (2017-01-13)
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas 
 
Atnaujinta formulė, pagal kurią apskaičiuojamas pareigūno važiavimo asmeniniu transportu išlaidų dydis  (2017-01-13)
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Įrašyta nuoroda į Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą  (2017-01-12)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Patikslinta, kuriems patikėjimo teisės objektams patikėjimo teise gali būti perduodamas Valstybės turtas  (2017-01-12)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Atnaujintas Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas  (2017-01-12)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Pakeista Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr.1524 preambulė  (2017-01-12)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Keičiamas 10-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Kitos pajamos“  (2017-01-12)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 
 
Pakeisti taikomi apribojimo kodai  (2017-01-11)
2017 m. sausio 1 d. įsigaliojęs aprašas nustato darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, kuriems išduoti leidimai dirbti Lietuvos Respublikoje, patikrinimo atlikimo pagrindus, tvarką ir trukmę  (2017-01-11)
Mokėtojo patikrinimas įforminamas patikrinimo aktu, kurio forma tvirtinama Aplinkos ministro įsakymu  (2017-01-11)
Keičiamas Leidimų laikinai gyventi Lietuvoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašas  (2017-01-11)
Neteko galios Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-125  (2017-01-11)
Įsigaliojo Įrodinėjimo, kad sumos, nuo kurių priskaičiuotos draudžiamosios pajamos, asmeniui yra apskaičiuotos už darbo funkcijų vykdymą, tvarkos aprašas  (2017-01-11)
Patikslinti 2017 m. metiniai darbo dienų koeficientai  (2017-01-11)
Nauja redakcija patvirtintos Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės  (2017-01-10)
Keičiami Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodai  (2017-01-10)
Nauja redakcija išdėstytas VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašas  (2017-01-10)
Draudėjai priskirti pirmajai–trečiajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupėms  (2017-01-10)
Atnaujintos Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės  (2017-01-10)
Priimta Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-25 nauja redakcija  (2017-01-10)
Keičiamas Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas  (2017-01-09)
Patvirtintos VMI prie FM duomenų, susijusių su keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, gavimo taisyklės  (2017-01-09)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 13708