varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Papildytas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 ir 18(1) straipsnių komentaras  (2017-11-30)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras "GPM įstat. 19 str. "Parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto įsigijimo kaina ir su to turto ar daikto pardavimu ar kitokiu perleidimu susijusios išlaidos" komentaras" (2002 07 02 Nr. IX-1007) Naujausias pakeitimas 2017 11 21 Nr. (32.42-31-1E) RM-35447 
 
Atnaujinti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 ir 18(1) straipsnių komentarai  (2017-11-28)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras "GPM įstat. 18 str. "Leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu" komentaras" (2002 07 02 Nr. IX-1007) Naujausias pakeitimas 2017 11 22 Nr. (32.42-31-1E) RM-35692 
 
VMI prie LR finansų ministerijos informuoja apie informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. VA-96  (2017-11-28)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl teisės akto pakeitimo" (2017 11 20 Nr. (32.44-31-3)-RM-35109) 
 
VMI prie LR finansų ministerijos aiškina viršininko 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. VA-70 pakeitimus  (2017-11-28)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo pakeitimo" (2017 11 23 Nr. (32.42-31-1E) RM-35823) 
 
Patvirtintas Valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas  (2017-11-28)
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo" (2017 08 21 Nr. 1-50) 
 
Žemės ūkio bendrovių įstatymas papildomas 11(1) straipsniu  (2017-11-28)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas" (2001 05 17 Nr. IX-330, 1991 04 16 Nr. I-1222 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 11 16 Nr. XIII-743 
 
Patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai  (2017-11-28)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas" (2017 01 17 Nr. XIII-198) Naujausias pakeitimas 2017 11 16 Nr. XIII-745 
 
Keitimas susijęs su Akcizų įstatymo pakeitimais  (2017-11-28)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo" (2017 11 15 Nr. 1K-401, 2010 04 29 Nr. 1K-138 nauja redakcija) 
 
Netenka galios LR finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 165  (2017-11-28)
 
 
2017 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje  (2017-11-28)
 
 
Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas  (2017-11-27)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo" (2011 07 05 Nr. V-269) Naujausias pakeitimas 2017 11 23 Nr. V-602 
 
Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės  (2017-11-27)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų / prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" (2016 12 23 Nr. V-683, 2010 06 04 Nr. V-243 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 11 23 Nr. V-603 
 
Keičiama A1 pažymėjimų, E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formų pažymų išdavimo tvarka  (2017-11-27)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo" (2010 06 08 Nr. V-253) Naujausias pakeitimas 2017 11 22 Nr. V-601 
 
Pakeistas VSDF administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašas  (2017-11-27)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo" (2013 06 17 Nr. V-309) Naujausias pakeitimas 2017 11 20 Nr. V-590  
 
Nustatoma nauja sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo rūšis  (2017-11-27)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas" (2002 12 03 Nr. IX-1219) Naujausias pakeitimas 2017 11 16 Nr. XIII-736 
 
Neteko galios Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-852  (2017-11-27)
Patvirtintos Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos užpildymo taisyklės  (2017-11-27)
Papildytos Neplaninių pirkimo–pardavimo sutarčių vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės  (2017-11-23)
Pakeistas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas  (2017-11-23)
Pakeistas paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014  (2017-11-23)
Statiniai ir jų aplinka pritaikomi neįgaliesiems  (2017-11-23)
Numatyta, kada keičiama neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis  (2017-11-23)
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 39(1), 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  (2017-11-22)
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10(3) straipsniu įstatymo projektas  (2017-11-22)
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  (2017-11-22)
Keičiamas Pelno mokesčio įstatymo komentaras  (2017-11-22)
Pakeistas VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų sąrašas  (2017-11-22)
Suteikta galimybė gauti teisingą darbo užmokestį  (2017-11-22)
Įstatymo nuostatos suderintos su Civilinio proceso kodekso nuostatomis  (2017-11-22)
Sprendžiamos medicininių atliekų saugaus šalinimo problemos  (2017-11-22)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 4718