Struktūra   Parašykite mums  
Buhalteris
Spauskite kalendorių

 Reklama Reklama

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Naujienų archyvas
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Ieško / siūlo darbą
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
 
Ar jau parengėte 2014 m. pelno mokesčio deklaraciją?
parengėme ir pateikėme;
parengėme, bet pateiksime užbaigę finansinių ataskaitų rinkinį
dar neparengėme.
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Siekiama uždrausti asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) tabako gaminius ar jų turėti.  (2015-04-18)
Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIIP-2728(2)), siekiant sustiprinti nepilnamečių rūkymo 
 
Norima turisto rinkliavą įvesti visose savivaldybėse  (2015-04-18)
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIIP-1981(2)), siekiant sukurti finansinį pagrindą 
 
Siūloma pratęsti lengvatinio PVM tarifo taikymą šilumos energijai ir karštam vandeniui.  (2015-04-18)
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-1380 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIIP-2955 
 
Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo  (2015-04-18)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2015 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XII-1573 (toliau — Įstatymas). 
 
Dėl leidinio „Kaip apmokestinamos 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/arba išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos“  (2015-04-18)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt/cms/leidiniai1) patalpintas atnaujintas leidinys 
 
Siūloma keisti ir papildyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnį.  (2015-03-27)
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte siekiama, kad prie neapmokestinamųjų pajamų būtų priskiriamos darbdavio išmokos 
 
VMI MOSS sistema – pagalba PVM mokėtojams  (2015-03-26)
Nuo sausio 1 d. PVM už e. paslaugas, suteiktas ne PVM mokėtojui kitoje valstybėje, turi būti mokamas paslaugos suteikimo vietoje. Deklaracijas būtina pateikti iki balandžio 20 dienos. 
 
Siūloma Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos netaikyti, jei atitinkamas fiziniams asmenims priklausantis nekilnojamasis turtas yra apleistas ar neprižiūrimas.  (2015-03-18)
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIP-2826 
 
Teisininko priimamasis  (2015-02-27)
1. Vienas iš įmonės darbuotojų, pensininkas, nori nutraukti darbo santykius. Ar jis turi teisę, vadovaudamasis Darbo kodekso 127 str. 2 d., įspėti darbdavį apie išėjimą iš darbo tik prieš tris dienas? Ar jam galioja Darbo kodekso 140 str. 3 d., t. y. ar įmonė privalo jam išmokėti išeitinę 2 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio išmoką? 
 
UAB „Pačiolio specialistų konsultacijos“  (2015-02-27)
1 KLAUSIMAS. 2014 m. darbo sutartyje su darbuotoju buvo sulygta 2 000 Lt pareiginė alga. Perskaičiavus į eurus oficialiu kursu, būtų 579,24 Eur. Darbdavys nutarė nuo 2015 01 01 padidinti darbo užmokestį iki 600 Eur. Ar įforminant tokį darbo užmokesčio pakeitimą pakanka pasirašyti darbo sutarties pakeitimą? Ar reikia darbuotojo sutikimo arba prašymo? 
 
Kartu su Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo projektu teikiamas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 164 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.  (2015-02-27)
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 164 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIP-2787 siūloma keisti 164 straipsnį „Mažmeninės prekybos alkoholiniais 
 
Siekiama tobulinti Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatas, susijusias su licencijų išdavimu.  (2015-02-27)
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 12, 16, 17, 18, 33, 34, 34(1) straipsnių ir III skyriaus ketvirtojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projekto 
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL TEISĖS AKTO ĮSIGALIOJIMO  (2015-02-26)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos primena, kad nuo 2015 m. kovo 1 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 
 
Informacijos pateikimas kasos aparato kvite, ataskaitose ir Kasos aparato kasos operacijų žurnale  (2015-02-11)
1. Klausimas. Kokia informacija turi būti nurodyta kasos aparato kvite, kai pereinamuoju laikotarpiu (per 15 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo dienos) bus atsiskaitoma grynaisiais pinigais litais ir eurais? 
 
Norima pakeisti nuostatas dėl trečiųjų šalių piliečių, turinčių leidimą gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, privalomojo sveikatos draudimo tvarkos ir sąlygų.  (2015-02-11)
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2751 tikslas – perkelti direktyvos 2011/98/ES nuostatas. 
 
DARBUOTOJO PRIĖMIMAS Į DARBĄ KONKURSO TVARKA  (2015-02-07)
Pakeistas 38 VAS  (2015-02-06)
Pakeistos SAV pranešimo pildymo taisyklės  (2015-02-06)
DIETA PAGAL ŽVAIGŽDES  (2015-01-26)
LIZINGO SUTARTIS – UŽ IR PRIEŠ  (2015-01-22)
 
 
Tinklalapio struktūra | Reklamuokis! | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 10932