varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Tinklalapio naudojimo sąlygos
 
 
1. SĄLYGŲ PATVIRTINIMAS

Prisijungęs prie tinklalapio buhalteris.lt lankytojas patvirtina, kad su šiomis sąlygomis sutinka!

Prisijungiant prie tinklalapio buhalteris.lt ar atskirų jo dalių, lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninės informacijos ar demografinių duomenų (pavyzdžiui, nurodyti vardą, amžių, lytį, el. pašto adresą). Pateikdamas asmeninę informaciją, lankytojas sutinka ir leidžia buhalteris.lt darbuotojams ją naudoti siekiant suteikti lankytojui informacijos, esant reikalui su lankytoju susisiekti, taip pat buhalteris.lt vidaus statistikai tvarkyti. buhalteris.lt patvirtina, kad neperduos lankytojų nurodytos asmeninės informacijos bei duomenų tretiesiems asmenims.  

2. INFORMACIJOS POBŪDIS IR APSAUGA
 
Bet kokia šiame tinklalapyje pateikta informacija naudojama tik informaciniais tikslais. Tinklalapis buhalteris.lt negarantuoja pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar teisingumo, taip pat nėra įsipareigojęs ir neatsako už galimas informacijos klaidas, trūkumus ar netikslumus. buhalteris.lt neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai. Tinklalapio savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti tinklalapyje esančią informaciją.   
 
buhalteris.lt netikrina informacijos, kurią lankytojai skelbia šiame tinklalapyje ir už ją neatsako. buhalteris.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti bet kokią lankytojų paskelbtą informaciją. 
 
buhalteris.lt interneto tinklalapio turinys priklauso UAB „Pačiolis“ arba kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kaip nurodyta šalia tekstinės ir grafinės informacijos.
 
Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt
 
3. PREKIŲ ŽENKLAI    
 
Šiame tinklalapyje naudojamas UAB „Pačiolis“ ir buhalteris.lt logotipai yra registruoti prekių ženklai, kurių savininko išimtines teises saugo Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. UAB „Pačiolis“ yra registruotas firmos vardas, saugomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kiti šiame tinklalapyje naudojami prekių ir paslaugų ženklai, logotipai bei žymenys išimtine teise priklauso šių prekių, paslaugų ženklų, logotipų bei žymenų savininkams. Be jų išankstinio sutikimo draudžiama naudoti tinklalapyje esančius ženklus, logotipus ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma. 
 
4. TINKLALAPIO KEITIMAS
 
Tinklalapis buhalteris.lt pasilieka teisę be įspėjimo bet kada keisti, laikinai ar visam laikui nutraukti tinklalapio veikimą (arba bet kurią jo dalį). Lankytojas sutinka, kad buhalteris.lt nėra atsakingas lankytojui ar bet kuriai trečiajai šaliai dėl Paslaugos keitimo, sustabdymo ar nutraukimo.

buhalteris.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo keisti, taisyti, pildyti arba panaikinti bet kokias tinklalapio naudojimo sąlygas, o lankytojo tolesnis naudojimasis šiuo tinklalapiu reiškia jo sutikimą su tokiais pataisymais, pakeitimais, papildymais arba panaikinimais.
 
5. NUKREIPIMAI
 
Tinklalapis buhalteris.lt arba trečiosios šalys gali nukreipti lankytoją į kitus tinklalapius arba informacijos šaltinius internete. Kadangi buhalteris.lt jų nekontroliuoja, lankytojas supranta ir sutinka, kad buhalteris.lt neatsako už tokių tinklalapių ir šaltinių prieinamumą ir neprisiima atsakomybės už jų turinį ir sukeltas pasekmes.
 
Lankytojas, norėdamas prisijungti prie tinklalapio buhalteris.lt per trečiosios šalies tinklalapyje esančią informaciją, prieš tai turi peržiūrėti to tinklalapio naudojimosi taisykles ir su jomis sutikti.  
 
   6. BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS

buhalteris.lt negarantuoja, kad: 1) tinklalapis atitiks lankytojo reikalavimus; 2) tinklalapis veiks nepertraukiamai, saugiai, laiku ir be klaidų.
 
Lankytojas sutinka, kad šios sąlygos ir bet kokie su jomis susiję ginčai arba bet koks turinys, susijęs su šiuo tinklalapiu, būtų reglamentuotas ir aiškinamas pagal Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus.
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 15332