varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Mokesčiai

Pakeistos Už ES teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymo grąžinti pridėtinės vertės mokestį FR0445 formos užpildymo taisyklės
2018 01 04

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-131 pakeistos Už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymo grąžinti pridėtinės vertės mokestį FR0445 formos užpildymo taisyklės. Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas 6.2 punktas, kuris nustato, kad užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduota pažyma (sertifikatas), patvirtinanti, kad užsienio asmuo valstybėje arba valstybėje, kurioje jis veikia per nuolatinę buveinę, yra registruotas PVM ar jam tapataus mokesčio mokėtoju,išskyrus atvejus, kai prašymą teikiaEkonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, kurioje nėra PVM (ar jam tapataus mokesčio), įsikūręs apmokestinamasis asmuo. Jeigu pažyma (sertifikatas) yra išrašyta ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateiktas šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu, nurodant, kad vertimas yra teisingas. Jeigu užsienio asmuo prašo grąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM nebe pirmą kartą, tai šiame papunktyje nurodyta pažyma (sertifikatas) turi būti pateikiama tik tuo atveju, kai nuo pateiktos paskiausios pažymos (sertifikato) išdavimo praėjo daugiau kaip 12 mėnesių arba jei pasikeitė toje pažymoje (sertifikate) nurodyti rekvizitai.

Dokumentą galima rasti UAB „Pačiolis" leidžiamame elektroniniame norminių aktų sąvade „Pridėtinės vertės mokestis".

Kitos publikacijos
Pakeisti reikalavimai siųsti raštą ES šalių susižinojimo tarnybai
Pakeista registravimo IDAIS sistemoje tvarka
Nustatyta pažymos FR0471 formos teikimo tvarka
Pakeistas Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašas
Nustatyta: vadovavimosi 2014 m. lapkričio 25 d įsakymu Nr. VA-151 patvirtintomis taisyklėmis tvarka, deklaracijos FR0573 formos teikimo tvarka
Nustatyta FR0471 formos 5 versijos teikimo tvarka
Patvirtintos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos
Nustatyta atskira PVM ir akcizų lengvatų taikymo Lietuvoje tvarka
Patvirtintos Filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimo paraiškos ir filmo finansavimo plano formos
Pripažintos negaliojančiomis dokumentų formos
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 3222