varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Mokesčiai

Keičiamas LR valstybinio socialinio draudimo įstatymas
2018 01 04

Lietuvos Respublikos 2017 m. gruodžio 12 d. įstatymu Nr. XIII-883 keičiami Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 32 ir 41straipsniai. Fondo valdyba, organizuodama socialinį draudimą ir vykdydama Fondo biudžetą nagrinėja ir kitų išmokų, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, gavėjų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kitų suinteresuotų asmenų skundus dėl Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų ir sprendimų. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. skundai dėl pagal Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymą mokamų kompensacinių išmokų kūrybiniams darbuotojams skyrimo ir (ar) mokėjimo klausimais nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 6 mėnesius nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo sprendimo priėmimą, o skundai dėl nepriimto sprendimo – per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas. Nuo 2019 m. sausio 1 d. taisyklių 41 straipnyje tokia skundų nagrinėjimo tvarka taikoma ir skundams dėl šalpos išmokų.

2017 m. gruodžio 19 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-902. Įstatymu keičiama 4 straipsnio „Asmenų, turinčių darbo santykius arba santykius, savo esme atitinkančius darbo santykius, socialinis draudimas" 2 dalis, kurioje išvardinti pareigūnai, tarnautojai ir kiti asmenys, kurie laikomi turinčiais santykius savo esme atitinkančius darbo santykius. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įtraukiami pareigūnai, nurodyti LR specialiųjų tyrimų tarnybos įstatyme, o nuo 2018 m. liepos 1 d. įtraukiami pareigūnai, nurodyti LR prokuratūros įstatyme.

Lietuvos Respublikos 2017 m. gruodžio 19 d.įstatymu Nr. XIII-929 papildytas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnis „Asmenys, draudžiami socialiniu draudimu dėl jų socialinio statuso ypatybių". Nuo 2018 metų 6 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys draudžiami pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu negauna jiems patiems priklausančios valstybinės socialinio draudimo pensijos, išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių (maitintojo netekimo) pensiją, valstybinės pensijos, šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose.

Lietuvos Respublikos 2017 m. gruodžio 21 d. įstatymu Nr. XIII-947, kuris įsigalios 2018 m. spalio 1 d., keičiami Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6, 27 ir 37straipsniai. Pakeitimai susiję su Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reorganizavimu į Užimtumo tarnybą ir funkcijų pasikeitimu.

Dokumentą galima rasti UAB „Pačiolis" leidžiamame elektroniniame norminių aktų sąvade „Socialinis draudimas".

Kitos publikacijos
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 pakeitimo" (2017 12 28 Nr. (32.44
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl teisės akto pakeitimo (dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-36)" (2
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas" (2004 01 27 Nr. IX-1977, 1996 07 03 Nr. I-1428 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 12 19 Nr. XIII-933
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir p
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitų patvirtinimo" (2017 12 22 Nr. 1V-169)
Keitimas susijęs su Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos žemės įstatymas" (2004 01 27 Nr. IX-1983, 1994 04 26 Nr. I-446 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 12 21 Nr. XIII-971
Keičiamas Valstybės tarnybos įstatymo 48(1) straipsnis
Keičiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai
Teismas galės įpareigoti pradėti dirbti
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 13418