varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Pripažinti netekusiais galios įsakymai
2017 06 21

Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Reikalavimų auditoriams kontrolieriams, auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo tvirtinimo" (2008 11 14 Nr. VAA-2)Naujausias pakeitimas 2017 06 13 Nr. V3-30


Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos ir jos darbo reglamento tvirtinimo" (2008 12 30 Nr. VAA-7)Naujausias pakeitimas 2017 06 13 Nr. V3-30


Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Auditoriaus vardo suteikimo, auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, auditoriaus vardo netekimo ir auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams tvarkos aprašo tvirtinimo" (2009 02 19 Nr. VAA-1)Naujausias pakeitimas 2017 06 13 Nr. V3-30


Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Audito priežiūros komiteto narių atrankos taisyklių tvirtinimo" (2011 09 02 Nr. VAA-30)Naujausias pakeitimas 2017 06 13 Nr. V3-30


Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos sudėties tvirtinimo" (2015 11 11 Nr. VAA-33)Naujausias pakeitimas 2017 06 13 Nr. V3-30


Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V3-30 pripažinti netekusiais galios:


Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. VAA-2 „Dėl Reikalavimų auditoriams kontrolieriams, auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo tvirtinimo" su visais pakeitimais ir papildymais.


Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. VAA-7 „Dėl Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos ir jos darbo reglamento tvirtinimo" su visais pakeitimais ir papildymais.


Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. VAA-1 „Dėl Auditoriaus vardo suteikimo, auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, auditoriaus vardo netekimo ir auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams tvarkos aprašo tvirtinimo".


Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. VAA-30 „Dėl Audito priežiūros komiteto narių atrankos taisyklių patvirtinimo".


Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. VAA-33 „Dėl Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos sudėties tvirtinimo" su visais pakeitimais ir papildymais.


Kitos publikacijos
Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas
Atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
Neteko galios 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120
Savivaldybės ataskaitas teikia FM Finansų politikos departamentui
Patikslintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
Įsteigtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Įgyvendinamos nuostatos dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo
Pakeitimai susiję su GPAIS veikla
Nustatyta, kada perkančioji organizacija gali vykdyti mažos vertės apklausą
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 5536