varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Pakeistas Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo 16.2 papunktis
2017 06 21
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo" (2016 02 08 Nr. D1-86)   Naujausias pakeitimas 2017 06 02 Nr. D1-447

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-447, kuris įsigalioja 2018 m. sausio 1 d., pakeistas Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo 16.2 papunktis. Nustatyta, kad gavusi užpildytą Paraišką, Agentūra per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos atlieka pateiktų duomenų ir dokumentų ir (arba) jų kopijų analizę ir jeigu duomenys ir informacija atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, įregistruoja atliekas tvarkančią įmonę į Registrą Registro objektu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną į Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą suveda duomenis apie leidime nustatytą didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti bendrą atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarysiančių atliekų, kiekį, didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti bendrą atliekų kiekį, didžiausią leidžiamą šalinti bendrą atliekų kiekį ir projektinį įrenginio pajėgumą. 

Kitos publikacijos
Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas
Atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
Neteko galios 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120
Savivaldybės ataskaitas teikia FM Finansų politikos departamentui
Patikslintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
Įsteigtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Įgyvendinamos nuostatos dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo
Pakeitimai susiję su GPAIS veikla
Nustatyta, kada perkančioji organizacija gali vykdyti mažos vertės apklausą
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 5538