varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Pakeistas Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo 16.2 papunktis
2017 06 21
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo" (2016 02 08 Nr. D1-86)   Naujausias pakeitimas 2017 06 02 Nr. D1-447

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-447, kuris įsigalioja 2018 m. sausio 1 d., pakeistas Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo 16.2 papunktis. Nustatyta, kad gavusi užpildytą Paraišką, Agentūra per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos atlieka pateiktų duomenų ir dokumentų ir (arba) jų kopijų analizę ir jeigu duomenys ir informacija atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, įregistruoja atliekas tvarkančią įmonę į Registrą Registro objektu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną į Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą suveda duomenis apie leidime nustatytą didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti bendrą atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarysiančių atliekų, kiekį, didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti bendrą atliekų kiekį, didžiausią leidžiamą šalinti bendrą atliekų kiekį ir projektinį įrenginio pajėgumą. 

Kitos publikacijos
Pakeistas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Patvirtintos Projekto konkurso organizavimo taisyklės
Keičiama Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių kokybės kontroliavimo tvarka
Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 942
Keičiamos supaprastintų pirkimų procedūros
Įrašyta jaunesniojo specialisto pareigybė
Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 562
Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr.1341
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 713 pripažintas netekusiu galios
Neteko galios Krašto apsaugos ministro ir Užsienio reikalų ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-307/V-40
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 8114