varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Keičiami Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos nuostatai
2017 06 22
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo" (2016 01 19 Nr. 1K-24)   Naujausias pakeitimas 2017 06 05 Nr. 1K-217

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 1K-217 keičiami Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos nuostatai. Nuo 2017 m. spalio 1 d. posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius ir jeigu yra gautas nors vienas prašymas dėl kvalifikacijos egzamino ar priimtas priežiūros institucijos sprendimas dėl profesinio tinkamumo testo laikymo; ne vėliau kaip per 30 dienų nuo priežiūros institucijos siūlymo panaikinti bankroto administratoriaus pažymėjimo ar restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo galiojimą gavimo dienos. Eilinių posėdžių metu, kai vyksta kvalifikacijos egzamino praktinė dalis žodžiu, taip pat priežiūros institucijos siūlymų panaikinti bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimą ar restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo galiojimą svarstymas, turi būti naudojamos garso įrašymo priemonės gali būti naudojamos vaizdo įrašymo priemonės, apie tai informavus visus įrašymo metu dalyvaujančius asmenis. Komisijai formuluojant sprendimus posėdžio patalpoje gali būti tik Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio priežiūros institucijai pateikia protokolinį nutarimą, t. y. protokolo išrašą, kuriame suformuluotas Komisijos sprendimas, susijęs su konkrečiu asmeniu.


Kitos publikacijos
Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas
Atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
Neteko galios 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120
Savivaldybės ataskaitas teikia FM Finansų politikos departamentui
Patikslintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
Įsteigtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Įgyvendinamos nuostatos dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo
Pakeitimai susiję su GPAIS veikla
Nustatyta, kada perkančioji organizacija gali vykdyti mažos vertės apklausą
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 5519