varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas
2017 06 20
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas" (2017 06 01 Nr. XIII-410, 2012 06 19 Nr. XI-2073 nauja redakcija)

Lietuvos Respublikos 2017 m. birželio 1 d. įstatymu Nr. XIII-410, kuris įsigaliojo 2017 m. birželio 10 d., pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas Nr. IX-1804. Sukurta konkurencinga teisinė aplinka tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų teisinio reguliavimo srityje, sudarytos palankesnės sąlygos investicinei veiklai. Ūkinės bendrijos galės neviešinti informacijos, kuria kolektyvinio investavimo subjektai konkuruoja tarpusavyje ir kuri šiuo metu sudaro Juridinių asmenų registrui teikiamos (viešos) bendrijos veiklos sutarties dalį. Įtvirtinta pareiga ūkinėms bendrijoms duomenis apie dalyvius, jų įnašus į ūkinę bendriją, asmens tapimo dalyviu ir narystės pabaigos datas elektroniniu būdu teikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos  tvarkytojui.

Kitos publikacijos
Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas
Atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
Neteko galios 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120
Savivaldybės ataskaitas teikia FM Finansų politikos departamentui
Patikslintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
Įsteigtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Įgyvendinamos nuostatos dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo
Pakeitimai susiję su GPAIS veikla
Nustatyta, kada perkančioji organizacija gali vykdyti mažos vertės apklausą
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 5644