varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas
2017 06 20
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas" (2017 06 01 Nr. XIII-410, 2012 06 19 Nr. XI-2073 nauja redakcija)

Lietuvos Respublikos 2017 m. birželio 1 d. įstatymu Nr. XIII-410, kuris įsigaliojo 2017 m. birželio 10 d., pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas Nr. IX-1804. Sukurta konkurencinga teisinė aplinka tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų teisinio reguliavimo srityje, sudarytos palankesnės sąlygos investicinei veiklai. Ūkinės bendrijos galės neviešinti informacijos, kuria kolektyvinio investavimo subjektai konkuruoja tarpusavyje ir kuri šiuo metu sudaro Juridinių asmenų registrui teikiamos (viešos) bendrijos veiklos sutarties dalį. Įtvirtinta pareiga ūkinėms bendrijoms duomenis apie dalyvius, jų įnašus į ūkinę bendriją, asmens tapimo dalyviu ir narystės pabaigos datas elektroniniu būdu teikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos  tvarkytojui.

Kitos publikacijos
Papildytos Neplaninių pirkimo–pardavimo sutarčių vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės
Pakeistas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas
Pakeistas paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014
Statiniai ir jų aplinka pritaikomi neįgaliesiems
Numatyta, kada keičiama neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
Pakeistas VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų sąrašas
Suteikta galimybė gauti teisingą darbo užmokestį
Įstatymo nuostatos suderintos su Civilinio proceso kodekso nuostatomis
Sprendžiamos medicininių atliekų saugaus šalinimo problemos
Pakeisti Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 12794