varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Patvirtintas Statybos veiklos patikrinimo akto kontrolinis klausimynas
2017 07 28
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-91 patvirtinti: Statybos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos administracijos padalinių darbo planuose) ir neplaninius statinių statybos patikrinimus (Inspekcijos vadovybės ar Inspekcijos administracijos padalinio vedėjo pavedimu), rekvizitai; Pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius ir neplaninius atnaujinamo (modernizuojamo) pastato patikrinimus, rekvizitai; Statinio statybos rangovo veiklos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio statybos rangovo veiklos patikrinimus, rekvizitai; Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklos patikrinimus, rekvizitai; Statinio projekto ekspertizės akto patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio projekto ekspertizės rangovo veiklos patikrinimus, rekvizitai; Statinio ekspertizės akto patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio ekspertizės rangovo veiklos patikrinimus, rekvizitai; Statybos patikrinimo nagrinėjant skundą akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo nagrinėjant skundus dėl statinio statybos teisėtumo (kai būtina nustatyti faktines aplinkybes vietoje), rekvizitai; Statinio statybos vadovo veiklos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio statybos vadovo veiklos patikrinimus, rekvizitai.

Kitos publikacijos
Atnaujinta sąvoka Pirkimų organizatorius
Pakeistas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas
Keičiamas Branduolinės energijos įstatymas
Pakeisti rinkliavų dydžiai
Keičiamas Civilinio proceso kodeksas
Keičiami Vietos savivaldos įstatymo 6, 7, 32(1) ir 34 straipsniai
Naujas Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašas
Atliekų tvarkymo taisyklės išdėstytos nauja redakcija
Pakeistos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės
Atnaujinta Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo taryba
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 9882