varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Patvirtintas Statybos veiklos patikrinimo akto kontrolinis klausimynas
2017 07 28
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-91 patvirtinti: Statybos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos administracijos padalinių darbo planuose) ir neplaninius statinių statybos patikrinimus (Inspekcijos vadovybės ar Inspekcijos administracijos padalinio vedėjo pavedimu), rekvizitai; Pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius ir neplaninius atnaujinamo (modernizuojamo) pastato patikrinimus, rekvizitai; Statinio statybos rangovo veiklos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio statybos rangovo veiklos patikrinimus, rekvizitai; Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklos patikrinimus, rekvizitai; Statinio projekto ekspertizės akto patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio projekto ekspertizės rangovo veiklos patikrinimus, rekvizitai; Statinio ekspertizės akto patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio ekspertizės rangovo veiklos patikrinimus, rekvizitai; Statybos patikrinimo nagrinėjant skundą akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo nagrinėjant skundus dėl statinio statybos teisėtumo (kai būtina nustatyti faktines aplinkybes vietoje), rekvizitai; Statinio statybos vadovo veiklos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio statybos vadovo veiklos patikrinimus, rekvizitai.

Kitos publikacijos
Įsigaliojo Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Patvirtintas Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Keičiamas Civilinio proceso kodekso 534 straipsnis
Neteko galios Lietuvos darbo biržos prie SADM direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-89
Pakeistas LR susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 3-100
Papildytas LR saugomų teritorijų įstatymas
Neteko galios Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-96
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 5514