varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Patvirtintas Atrankos į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių skaičiavimo aprašas
2017 10 05
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas "Dėl Atrankos į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo" (2017 09 15 Nr. 27V-131)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 27V-131, kuris įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 27 d., patvirtintas Atrankos į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių skaičiavimo aprašas. Aprašas nustato konkurso būdu vykdomos atrankos į karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo pareigas rodiklius ir jų skaičiavimo tvarką.

Atrankos rodikliai, kurie savo ruožtu skirstomi į atrankos vertinimo rodiklius ir atrankos stebėsenos rodiklius, yra skirti įvertinti atrankos procesą, kokybę ir efektyvumą bei nustatyti tobulintinas atrankos sritis.

Kitos publikacijos
Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas
Atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
Neteko galios 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120
Savivaldybės ataskaitas teikia FM Finansų politikos departamentui
Patikslintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
Įsteigtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Įgyvendinamos nuostatos dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo
Pakeitimai susiję su GPAIS veikla
Nustatyta, kada perkančioji organizacija gali vykdyti mažos vertės apklausą
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 23465