varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Optimizuojami valstybės kapitalo investicijų planavimo ir koordinavimo procesai
2017 10 05

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo" (2011 02 23 Nr. 205, 2008 11 19 Nr. 1186 nauja redakcija)Naujausias pakeitimas 2017 09 20 Nr. 749


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 749 pakeista Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių: bendrosios nuostatos; investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) rengimo ir teikimo tvarka; valstybės investicijų programos rengimo ir tikslinimo tvarka; valstybės kapitalo investicijų naudojimas, kontrolė ir apskaita. Norima optimizuoti valstybės kapitalo investicijų planavimo ir koordinavimo procesus, sumažinti administracinę naštą asignavimų valdytojams, pagerinti į Valstybės investicijų programą traukiamų investicijų projektų atranką, valstybės lėšų naudojimą, paspartinti projektų įgyvendinimą.


Nurodyta, kad nutarimas Nr. 749 taikomas rengiant Valstybės investicijų 2018–2020 ir vėlesnių metų programų projektus. Rengiant Valstybės investicijų 2018–2020 metų programos projektą priimtiems sprendimams dėl investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių nustatymo, investicijų projektų vertinimo, taikoma iki 2017 m. rugsėjo 25 d. galiojusi tvarka.


Kitos publikacijos
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 1V-153
Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1S-92
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-210
Patvirtinti Statybos užbaigimo akto rekvizitai
Patvirtinti Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitai
Atnaujinti Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitai
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2017 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 1V-20
Papildytos Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės
Nustatyta elektroninių dokumentų, vaizdo ir garso dokumentų perdavimo valstybės archyvams tvarka
Pakeistos Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 24077