varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Patvirtintas 16-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas
2017 10 12
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "16-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai" (2017 09 22 Nr. 1K-335)


Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1K-335 patvirtintas 16-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai". Standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Standartas taip pat nustato iš biologinio turto gautos produkcijos įvertinimo jos pirminio pripažinimo momentu reikalavimus. Standartas netaikomas žemės apskaitai. Žemės apskaitai taikomas 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas".


Standartas taikomas finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2018 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius. Biologinis turtas, iki 2018 m. sausio 1 d. registruotas simboline vieno euro verte, 2018 m. sausio 1 d. įvertinamas tikrąja verte. Vertinimo metu susidariusio biologinio turto simbolinės vertės ir jo tikrosios vertės skirtumo suma didinama biologinio turto įsigijimo savikaina ir finansavimo sumos iš šaltinio, iš kurio finansuojama subjekto veikla.


Kitos publikacijos
Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas
Atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
Neteko galios 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120
Savivaldybės ataskaitas teikia FM Finansų politikos departamentui
Patikslintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
Įsteigtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Įgyvendinamos nuostatos dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo
Pakeitimai susiję su GPAIS veikla
Nustatyta, kada perkančioji organizacija gali vykdyti mažos vertės apklausą
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 23495