varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Keičiamas Civilinio proceso kodeksas
2017 10 18

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "IV skyrius. Teismingumas (25–36 str.)" (2002 02 28 Nr. IX-743)   Naujausias pakeitimas 2017 09 28 Nr. XIII-646

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XVI skyrius. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme (301–339 str.)" (2002 02 28 Nr. IX-743)   Naujausias pakeitimas 2017 09 28 Nr. XIII-646

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XIX skyrius. Šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai (375–409 str.)" (2002 02 28 Nr. IX-743)   Naujausias pakeitimas 2017 09 28 Nr. XIII-646

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XXIX skyrius. Bylos dėl įvaikinimo (480–490 str.)" (2002 02 28 Nr. IX-743)   Naujausias pakeitimas 2017 09 28 Nr. XIII-646

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XXXIX skyrius. Bylos dėl teismo leidimų išdavimo ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo ir kitos bylos, kurios pagal Civilinį kodeksą bei kitus įstatymus nagrinėtinos supaprastinto proceso tvarka (579–582 str.)" (2002 02 28 Nr. IX-743)   Naujausias pakeitimas 2017 09 28 Nr. XIII-646

Lietuvos Respublikos 2017 m. rugsėjo 28 d. įstatymu Nr. XIII-646, kuris įsigalios 2018 m. liepos 1 d., keičiami Civilinio proceso kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 straipsniai. Papildyta: tik Vilniaus apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas dėl įvaikinimo Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje. Pakeista atskiro skundo nagrinėjimo tvarka. Nurodyta, kad teismas, rengdamasis bylą nagrinėti teisme, paveda valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai pateikti išvadą dėl ginčo, išskyrus atvejus, kai ieškinį pareiškia pati valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. Keičiama pareiškimo padavimo tvarka. Patikslinta, kas turi būti pridėta prie pareiškimo įvaikinti. Jeigu įvaikinti prašo Lietuvos Respublikos pilietis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, teismas paveda valstybinei įvaikinimo institucijai pateikti išvadą, ar pagal Civilinį kodeksą įvykdyta įvaikinimo procedūra iki teismo. Teismas sprendimą dėl įvaikinimo gali leisti vykdyti skubiai. Patikslinta bylos nagrinėjimo tvarka, Valstybinės įvaikinimo institucijos išvados apskundimo tvarka. 


Kitos publikacijos
Atnaujintas Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašas
Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas
Statybos užbaigimo tvarkos aprašas išdėstytas nauja redakcija
Papildytas 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansavimo sumos“
Pakeistas Viešųjų įstaigų įstatymo 1 straipsnis
Atnaujinta Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis
Pripažinta netekusia galios FR1091 forma
Atnaujinta naudotojų registravimosi CVP IS tvarka
Sudarytos sąlygos veiksmingesnei koncentracijos priežiūros procedūrai
Pakeista Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 14613