varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Keičiamas Civilinio proceso kodeksas
2017 10 18

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "IV skyrius. Teismingumas (25–36 str.)" (2002 02 28 Nr. IX-743)   Naujausias pakeitimas 2017 09 28 Nr. XIII-646

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XVI skyrius. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme (301–339 str.)" (2002 02 28 Nr. IX-743)   Naujausias pakeitimas 2017 09 28 Nr. XIII-646

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XIX skyrius. Šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai (375–409 str.)" (2002 02 28 Nr. IX-743)   Naujausias pakeitimas 2017 09 28 Nr. XIII-646

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XXIX skyrius. Bylos dėl įvaikinimo (480–490 str.)" (2002 02 28 Nr. IX-743)   Naujausias pakeitimas 2017 09 28 Nr. XIII-646

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XXXIX skyrius. Bylos dėl teismo leidimų išdavimo ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo ir kitos bylos, kurios pagal Civilinį kodeksą bei kitus įstatymus nagrinėtinos supaprastinto proceso tvarka (579–582 str.)" (2002 02 28 Nr. IX-743)   Naujausias pakeitimas 2017 09 28 Nr. XIII-646

Lietuvos Respublikos 2017 m. rugsėjo 28 d. įstatymu Nr. XIII-646, kuris įsigalios 2018 m. liepos 1 d., keičiami Civilinio proceso kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 straipsniai. Papildyta: tik Vilniaus apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas dėl įvaikinimo Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje. Pakeista atskiro skundo nagrinėjimo tvarka. Nurodyta, kad teismas, rengdamasis bylą nagrinėti teisme, paveda valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai pateikti išvadą dėl ginčo, išskyrus atvejus, kai ieškinį pareiškia pati valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. Keičiama pareiškimo padavimo tvarka. Patikslinta, kas turi būti pridėta prie pareiškimo įvaikinti. Jeigu įvaikinti prašo Lietuvos Respublikos pilietis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, teismas paveda valstybinei įvaikinimo institucijai pateikti išvadą, ar pagal Civilinį kodeksą įvykdyta įvaikinimo procedūra iki teismo. Teismas sprendimą dėl įvaikinimo gali leisti vykdyti skubiai. Patikslinta bylos nagrinėjimo tvarka, Valstybinės įvaikinimo institucijos išvados apskundimo tvarka. 


Kitos publikacijos
Papildytos Neplaninių pirkimo–pardavimo sutarčių vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės
Pakeistas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas
Pakeistas paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014
Statiniai ir jų aplinka pritaikomi neįgaliesiems
Numatyta, kada keičiama neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
Pakeistas VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų sąrašas
Suteikta galimybė gauti teisingą darbo užmokestį
Įstatymo nuostatos suderintos su Civilinio proceso kodekso nuostatomis
Sprendžiamos medicininių atliekų saugaus šalinimo problemos
Pakeisti Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 4561