varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Keičiamas Branduolinės energijos įstatymas
2017 10 19
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas" (2011 06 28 Nr. XI-1537, 1996 11 14 Nr. I-1613 nauja redakcija)   Naujausias pakeitimas 2017 09 28 Nr. XIII-654; 2017 09 28 Nr. XIII-658

Lietuvos Respublikos 2017 m. rugsėjo 28 d. įstatymu Nr. XIII-654 keičiami Branduolinės energijos įstatymo 7, 15, 17, 21, 23, 24, 30, 39 straipsniai ir priedas, 45 straipsnis pripažįstamas netekusiu galios. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo pakeitimu į nacionalinę teisę perkeltos 2014 m. liepos 8 d. Tarybos Direktyvos 2014/87/Euratomas, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatomos Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistemos, nuostatas.

2017 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 50-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-287 7 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIII-658 nuo 2017 m. lapkričio 1 d. keičiama Branduolinės energijos įstatymo 22 straipsnio „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos kompetencija" 1 dalis, reglamentuojanti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos funkcijas.

Kitos publikacijos
Papildytos Neplaninių pirkimo–pardavimo sutarčių vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės
Pakeistas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas
Pakeistas paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014
Statiniai ir jų aplinka pritaikomi neįgaliesiems
Numatyta, kada keičiama neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
Pakeistas VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų sąrašas
Suteikta galimybė gauti teisingą darbo užmokestį
Įstatymo nuostatos suderintos su Civilinio proceso kodekso nuostatomis
Sprendžiamos medicininių atliekų saugaus šalinimo problemos
Pakeisti Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 4533