varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Pakeistas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas
2017 10 19
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2017 01 06 Nr. D1-22)   Naujausias pakeitimas 2017 10 09 Nr. D1-828

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-828 pakeistas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas.

Nurodyta: kas tiesiogiai pateikiama specialiesiems reikalavimams gauti savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui; kada specialieji reikalavimai neišduodami. Paaiškinta, rengiant kuriuos projektus savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) statytojo pageidavimu specialiuosius architektūros reikalavimus parengia ir išduoda. Išduoti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai keičiami naujais pagal Statybos įstatymo 24 straipsnio 8 dalies nuostatas. Pakeitus, anksčiau išduoti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai netenka galios. Parengti specialieji reikalavimai (specialieji architektūros reikalavimai, specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai) netaisomi, išskyrus redakcinio pobūdžio klaidas. Atnaujinti 1–6 priedai.

Kitos publikacijos
Atnaujintas Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašas
Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas
Statybos užbaigimo tvarkos aprašas išdėstytas nauja redakcija
Papildytas 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansavimo sumos“
Pakeistas Viešųjų įstaigų įstatymo 1 straipsnis
Atnaujinta Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis
Pripažinta netekusia galios FR1091 forma
Atnaujinta naudotojų registravimosi CVP IS tvarka
Sudarytos sąlygos veiksmingesnei koncentracijos priežiūros procedūrai
Pakeista Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 14597