varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Keičiamas Administracinių nusižengimų kodeksas
2017 11 07
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XXI skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su būsto ūkiu, aplinkos tvarkymu ir statyba (349–369 str.)" (2015 06 25 Nr. XII-1869)   Naujausias pakeitimas 2017 10 19 Nr. XIII-694

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XXII skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su transportu ir kelių ūkiu (370–463 str.)" (2015 06 25 Nr. XII-1869)   Naujausias pakeitimas 2017 10 19 Nr. XIII-694

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XXIX skyrius. Administracinių nusižengimų teisenos pradžia ir administracinių nusižengimų tyrimas (589–594 str.)" (2015 06 25 Nr. XII-1869)   Naujausias pakeitimas 2017 10 19 Nr. XIII-694

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "Priedas. Įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai" (2015 06 25 Nr. XII-1869)   Naujausias pakeitimas 2017 10 19 Nr. XIII-694

Lietuvos Respublikos 2017 m. spalio 19 d. įstatymu Nr. XIII-694 nuo 2018 m. gegužės 20 d. keičiami Administracinių nusižengimų kodekso 356, 459, 589 straipsniai, priedas „Įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai" papildomas  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/47/ES dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuria panaikinama Direktyva 2000/30/EB (OL 2014 L 127, p. 134).

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 356 straipsnyje patikslinta: statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų, taip pat išskyrus 459 straipsnio 8 dalyje numatytus pažeidimus. Kodekso 459 straipsnyje nustatomos administracinės nuobaudos už krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonėse reikalavimų pažeidimus; 589 straipsnyje nurodomi 459 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai. 

Kitos publikacijos
Papildytos Neplaninių pirkimo–pardavimo sutarčių vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės
Pakeistas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas
Pakeistas paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014
Statiniai ir jų aplinka pritaikomi neįgaliesiems
Numatyta, kada keičiama neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
Pakeistas VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų sąrašas
Suteikta galimybė gauti teisingą darbo užmokestį
Įstatymo nuostatos suderintos su Civilinio proceso kodekso nuostatomis
Sprendžiamos medicininių atliekų saugaus šalinimo problemos
Pakeisti Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 4651