varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Nustatyta konkurencinga kitų statutinių valstybės tarnautojų atžvilgiu darbo užmokesčio sistema
2017 11 08
Lietuvos Respublikos įstatymas "Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas (redakcija nuo 2015 03 01)" (2014 12 16 Nr. XII-1447)   Naujausias pakeitimas 2017 10 19 Nr. XIII-697

 Lietuvos Respublikos 2017 m. spalio 19 d. įstatymu Nr. XIII-697, kuris įsigalios 2017 m. gruodžio 1 d., keičiama Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto: antrasis skirsnis, 10, 11, 13, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47 straipsniai. Statutas papildomas 10(1), 16(1), 29(1), 35(1), 38(1) straipsniais ir priedu, nustatančiu pataisos pareigūnų grandis, pareigybes ir pareiginių algų koeficientus. Statuto 48 straipsnis, reglamentuojantis medicininės reabilitacijos išlaidų apmokėjimą, pripažįstamas netekusiu galios.

Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimu pataisos pareigūnams nustatyta patraukli ir konkurencinga kitų statutinių valstybės tarnautojų atžvilgiu darbo užmokesčio sistema, skatinanti asmenis rinktis pataisos pareigūno profesiją ir tarnauti pataisos sistemoje. Statuto nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis, sprendžiamos kitos praktikoje kylančios problemos.

Kitos publikacijos
Atnaujintas Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašas
Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas
Statybos užbaigimo tvarkos aprašas išdėstytas nauja redakcija
Papildytas 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansavimo sumos“
Pakeistas Viešųjų įstaigų įstatymo 1 straipsnis
Atnaujinta Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis
Pripažinta netekusia galios FR1091 forma
Atnaujinta naudotojų registravimosi CVP IS tvarka
Sudarytos sąlygos veiksmingesnei koncentracijos priežiūros procedūrai
Pakeista Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 14445