varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Nustatyta konkurencinga kitų statutinių valstybės tarnautojų atžvilgiu darbo užmokesčio sistema
2017 11 08
Lietuvos Respublikos įstatymas "Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas (redakcija nuo 2015 03 01)" (2014 12 16 Nr. XII-1447)   Naujausias pakeitimas 2017 10 19 Nr. XIII-697

 Lietuvos Respublikos 2017 m. spalio 19 d. įstatymu Nr. XIII-697, kuris įsigalios 2017 m. gruodžio 1 d., keičiama Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto: antrasis skirsnis, 10, 11, 13, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47 straipsniai. Statutas papildomas 10(1), 16(1), 29(1), 35(1), 38(1) straipsniais ir priedu, nustatančiu pataisos pareigūnų grandis, pareigybes ir pareiginių algų koeficientus. Statuto 48 straipsnis, reglamentuojantis medicininės reabilitacijos išlaidų apmokėjimą, pripažįstamas netekusiu galios.

Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimu pataisos pareigūnams nustatyta patraukli ir konkurencinga kitų statutinių valstybės tarnautojų atžvilgiu darbo užmokesčio sistema, skatinanti asmenis rinktis pataisos pareigūno profesiją ir tarnauti pataisos sistemoje. Statuto nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis, sprendžiamos kitos praktikoje kylančios problemos.

Kitos publikacijos
Papildytos Neplaninių pirkimo–pardavimo sutarčių vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės
Pakeistas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas
Pakeistas paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014
Statiniai ir jų aplinka pritaikomi neįgaliesiems
Numatyta, kada keičiama neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
Pakeistas VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų sąrašas
Suteikta galimybė gauti teisingą darbo užmokestį
Įstatymo nuostatos suderintos su Civilinio proceso kodekso nuostatomis
Sprendžiamos medicininių atliekų saugaus šalinimo problemos
Pakeisti Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 4650