varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Keičiama Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė
2017 11 09
Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas "Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo" (2011 03 09 Nr. V-100)   Naujausias pakeitimas 2017 10 27 Nr. VE-105

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2017 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. VE-105, kuris įsigalios 2018 m. sausio 1 d., keičiama Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. 50 metų (pasibaigus sutarčiai) bus saugomi ir darbo sutarčių priedai. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, saugomiems veiklos vertinimo dokumentams priskirta: valstybės tarnautojo kvalifikacijos vertinimo anketos, aktai apie darbuotojo atsisakymą pasirašyti vertinimo išvadą. Tris metus, pasibaigus darbuotojų patikėtinio veiklai, bus saugomi darbuotojų patikėtinio veiklos dokumentai; 50 metų pasibaigus sutarčiai bus saugomos atlikėjo intelektinių paslaugų teikimo sutartys. Nuo 2018 metų nesaugomos visiškos materialinės atsakomybės sutartys (naujojo DK įsigaliojimo įstatymas numato, kad jos naikinamos). Rodyklėje padaryti ir kt. pakeitimai.

Kitos publikacijos
Papildytos Neplaninių pirkimo–pardavimo sutarčių vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės
Pakeistas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas
Pakeistas paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014
Statiniai ir jų aplinka pritaikomi neįgaliesiems
Numatyta, kada keičiama neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
Pakeistas VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų sąrašas
Suteikta galimybė gauti teisingą darbo užmokestį
Įstatymo nuostatos suderintos su Civilinio proceso kodekso nuostatomis
Sprendžiamos medicininių atliekų saugaus šalinimo problemos
Pakeisti Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 4638