varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Numatyta, kada keičiama neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
2017 11 23
Lietuvos Respublikos 2017 m. lapkričio 7 d. įstatymu Nr. XIII-705, kuris įsigalios 2018 m. gegužės 1 d., keičiamas ir papildomas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnis, reglamentuojantis specialiojo teritorijų planavimo dokumentų teisinę galią.
 

Numatyta, kad neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis gali būti keičiama specialiojo teritorijų planavimo dokumentu arba žemės valdos projektu, jeigu pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas, išskyrus atvejį, kai žemės gelmių išteklių telkiniai nenurodyti savivaldybės lygmens bendruosiuose planuose, žemės gelmių naudojimo planai neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose teisės aktų nustatyta tvarka gali būti rengiami ir jais pagrindinė žemės naudojimo paskirtis gali būti keičiama, jeigu teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose šiose teritorijose nesuplanuota inžinerinė infrastruktūra ir (ar) jos plėtra, neprieštarauja savivaldybės lygmens bendrajam planui.

Dokumentą galima rasti UAB „Pačiolis" leidžiamame elekt
roniniame norminių aktų sąvade „Statyba".

Kitos publikacijos
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 1V-153
Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1S-92
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-210
Patvirtinti Statybos užbaigimo akto rekvizitai
Patvirtinti Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitai
Atnaujinti Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitai
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2017 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 1V-20
Papildytos Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės
Nustatyta elektroninių dokumentų, vaizdo ir garso dokumentų perdavimo valstybės archyvams tvarka
Pakeistos Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 24339