varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įmonių veikla

Keičiama Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių duomenų registravimo tvarka
2018 04 20

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-77, kuris įsigaliojo 2018 m. balandžio 13 d., pakeista Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių duomenų registravimo tvarka.

Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai (išskyrus azartinius lošimus organizuojančias bendroves), Lietuvos advokatūra įrašo registracijos žurnaluose duomenis apie asmenį – piniginių lėšų gavėją (fizinio asmens – vardas ir pavardė, gimimo data; juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas suteiktas), išskyrus atvejus, kai pinigų pervedimai vykdomi ir priimami vadovaujantis 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, nuostatomis. Kai pinigų pervedimai vykdomi ir priimami vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1781/2006 nuostatomis, registracijos žurnale įrašomi Reglamente nustatyti duomenys apie asmenį – piniginių lėšų gavėją.

Dokumentą galima rasti UAB „Pačiolis" leidžiamame elektroniniame norminių aktų sąvade „Auditas".

Kitos publikacijos
Keičiamos Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės
Pakeistas Tvarkos aprašas
Valstybės ir savivaldybės įmonėse didinamas nepriklausomų valdybos narių skaičius
Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai išdėstyti nauja redakcija
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Keičiamas Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašas
Atnaujintas Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komitetas
Keičiama Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija
Pakeista apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius forma
Pakeistas Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 11341