varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Išmokos kontroliuojančiam asmeniui
2016 10 12

LR pelno mokesčio įstatymo 40 str. 3 dalis nustato, kad vienetai, šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais irtvarkaturi iš naujo apibūdinti pajamas ar išmokas.


Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklės patvirtintos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimuNr. 1575„Dėl Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių patvirtinimo". Taisyklės pradedamos taikyti, apskaičiuojant 2004 m. prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną.


Taisyklės nustato atvejus, kuriais pajamos arba išmokos apibūdinamos iš naujo. Pajamos arba išmokos, apibūdintos iš naujo pagal šias Taisykles, apmokestinamos PMĮ nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šių iš naujo apibūdintų pajamų arba išmokų pobūdį.


Nelaikomos susijusiomis su pajamų uždirbimu Lietuvos vieneto jį kontroliuojančiam asmeniui (Lietuvos arba užsienio vienetui ir Lietuvos nuolatiniam ar nenuolatiniam gyventojui) mokamos:


– palūkanos, susijusios su Lietuvos vieneto pelno, pajamų ar panašiu veiklos kriterijaus dydžiu (pavyzdžiui, apyvarta);


– palūkanos, mokamos pagal skolinius reikalavimus, kurie suteikia skolintojui teisę pakeisti jo teisę į palūkanas teise į skolininko pelną arba jo dalį;


nuomos mokestis, susijęs su Lietuvos vieneto pelno, pajamų ar panašiu veiklos kriterijaus dydžiu.


Apskaičiuojant kontroliuojamo Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną, tokios palūkanos ar nuomos mokestis neatskaitomi iš Lietuvos vieneto pajamų.


Pagal šias nuostatas apibūdinamos palūkanos ir nuomos mokestis, kurį Lietuvos vienetas moka jį kontroliuojančiam kitam Lietuvos arba užsienio vienetui ir Lietuvos nuolatiniam ar nenuolatiniam gyventojui.


Lietuvos vieneto mokamos palūkanos ir nuomos mokestis kontroliuojančiam užsienio vienetui ar Lietuvos nenuolatiniam gyventojui apmokestinami prie pajamų šaltinio PMĮ ir GPMĮ nustatyta tvarka, neatsižvelgiant į tai, ar minėtos išmokos yra apibūdintos iš naujo, ar ne.


Kitos publikacijos
Tarpiniai dividendai
Atvirkštinis PVM
Informacijos apie išmokėtas išmokas pateikimas VMI
Beprocentė paskola darbuotojui
Lengvatos turintiems mažus vaikus
Išmokėtų dividendų apmokestinimas
Automobilio kelionės lapuose nurodoma informacija
Pašalpa įmonės darbuotojui
Tantjemų mokėjimas už mėnesį
Delspinigių pripažinimas neleidžiamais atskaitymais
Nekilnojamojo turto mokestis
Leidžiami atskaitymai
Pirkimo PVM atskaitos tikslinimas
Nusidėvėjimo laikotarpio tikslinimas
Dovanų čekių apmokestinimas
Nebaigto statyti pastato pardavimas
Turto nusidėvėjimo normatyvai
Nuomos sandorio įforminimas
Savanoriškos praktikos sutartis
PVM atskaitos tikslinimas
Leidžiami atskaitymai
Pinigų dokumentai
Paramos teikimas
Išankstinė sąskaita apmokėti
Individualios įmonės reorganizavimas
Apskaičiuojant PVM taikoma maržos schema: naudotų prekių apmokestinimas
Neatskaitomas pirkimo PVM
PVM atskaitos tikslinimas
Pagal panaudos sutartį gauto automobilio apskaita
 

UAB „Pačiolis" specialistai konsultuoja:

– buhalterinės apskaitos,

– mokesčių apskaičiavimo,

– vadybos apskaitos klausimais.

el. p. konsultacijos@paciolis.lt, tel. 8 655 12 684

Konsultacijos mokamos.

 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 8994