varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

PVM atskaitos tikslinimas
2016 10 18

Metų pradžioje įmonė buvo išbraukta iš PVM mokėtojų registro. Šiuo metu nurašomos atsargos, netinkamos naudoti įmonės veikloje. Pirkimo PVM buvo atskaitytas. Ar reikia tikslinti šių atsargų pirkimo PVM atskaitą?


Konsultuoja mokesčių specialistė Marina Guptor


LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 69 straipsnis nustato, kad apmokestinamąjį asmenį išregistruojant iš PVM mokėtojų, išregistruojamo iš PVM mokėtojų asmens PVM deklaracijoje PVMĮ 66 ir 67 straipsniuose nustatyta tvarka turi būti patikslinama PVM atskaita ir į biudžetą grąžinamas į PVM atskaitą įtrauktas prekių ir (arba) paslaugų, įskaitant ilgalaikį turtą, kurios nebebus panaudotos PVMĮ 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, pirkimo ir (arba) importo PVM.


Todėl iš PVM mokėtojų išregistruotas asmuo turi pateikti paskutinio laikotarpio, kuris paprastai yra trumpesnis už įprastinį mokestinį laikotarpį,FR0600formos PVM deklaraciją, kurios forma ir užpildymotaisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA- 73 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo". Šioje PVM deklaracijoje nurodyto mokestinio laikotarpio pradžia įprastai sutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena, o pabaiga – su mokėtojo išregistravimo ar likvidavimo diena. Išregistruotas iš PVM mokėtojų asmuo minėtą išregistruojamo iš PVM mokėtojų deklaraciją pateikia per 20 dienų po jo išregistravimo iš PVM mokėtojų dienos. Šioje PVM deklaracijoje iš PVM mokėtojų išregistruotas asmuo apskaičiuoja ir deklaruoja savo paskutines prievoles, susijusias su PVM apskaičiavimu už laikotarpį, likusį nuo paskutinio mokestinio laikotarpio, už kurį buvo pateikta mokestinio laikotarpio PVM deklaracija, iki išregistravimo iš PVM mokėtojų dienos patiektas prekes ir suteiktas paslaugas, taip pat patikslina į PVM atskaitą įtrauktą pirkimo (importo) PVM prekių ir (arba) paslaugų, įskaitant ilgalaikį turtą, kurios nebebus panaudotos PVMĮ 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai.


Jeigu išregistruotas iš PVM mokėtojų asmuo, būdamas PVM mokėtoju, vykdė mišrią veiklą ir į PVM atskaitą įtraukė įsigytų prekių, paslaugų bei ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM sumos dalį, apskaičiuotą pagal PVM atskaitos procentą, tai paskutinio laikotarpio PVM deklaracijoje jis turi patikslinti (atkurti) tik į PVM atskaitą įtrauktas prekių ir (arba) paslaugų, įskaitant ilgalaikį turtą, kurios nebebus panaudotos PVMĮ 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, pirkimo ir (arba) importo PVM dalies sumas.


Taigi, jeigu įmonė išregistruojama iš PVM mokėtojų registro, tai PVM deklaracijoje už paskutinį mokestinį laikotarpį turi būti tikslinama pirkimo PVM atskaitą tų prekių, kurios jau nebus sunaudotos PVM apmokestinamoje veikloje. Vėliau šių atsargų pirkimo PVM atskaita netikslinama.


Kitos publikacijos
Tarpiniai dividendai
Atvirkštinis PVM
Informacijos apie išmokėtas išmokas pateikimas VMI
Beprocentė paskola darbuotojui
Lengvatos turintiems mažus vaikus
Išmokėtų dividendų apmokestinimas
Automobilio kelionės lapuose nurodoma informacija
Pašalpa įmonės darbuotojui
Tantjemų mokėjimas už mėnesį
Delspinigių pripažinimas neleidžiamais atskaitymais
Nekilnojamojo turto mokestis
Leidžiami atskaitymai
Pirkimo PVM atskaitos tikslinimas
Nusidėvėjimo laikotarpio tikslinimas
Dovanų čekių apmokestinimas
Nebaigto statyti pastato pardavimas
Turto nusidėvėjimo normatyvai
Nuomos sandorio įforminimas
Savanoriškos praktikos sutartis
PVM atskaitos tikslinimas
Leidžiami atskaitymai
Pinigų dokumentai
Paramos teikimas
Išankstinė sąskaita apmokėti
Individualios įmonės reorganizavimas
Apskaičiuojant PVM taikoma maržos schema: naudotų prekių apmokestinimas
Neatskaitomas pirkimo PVM
Pagal panaudos sutartį gauto automobilio apskaita
Išmokos kontroliuojančiam asmeniui
 

UAB „Pačiolis" specialistai konsultuoja:

– buhalterinės apskaitos,

– mokesčių apskaičiavimo,

– vadybos apskaitos klausimais.

el. p. konsultacijos@paciolis.lt, tel. 8 655 12 684

Konsultacijos mokamos.

 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 8992