varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

PVM atskaitos tikslinimas
2016 11 15

Atlikus inventorizaciją, paaiškėjo, kad trūksta prekių, skirtų perparduoti, kurių PVM buvo atskaitytas. Trūkstamos prekės nurašomos. Ar įmonė turi patikslinti trūkstamų prekių pirkimo PVM atskaitą?


Vadovaujantis LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 66 straipsnio nuostatomis, paaiškėjus, kad prekės, jeigu jų pirkimo PVM ar jo dalis buvo įtrauktas (įtraukta) į atskaitą, pradėtos naudoti kitai negu LR PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai (t. y. PVM apmokestinamas prekių tiekimas) arba prarandamos, PVM atskaita tikslinama to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės, PVM deklaracijoje atitinkamai didinant mokėtiną į biudžetą (mažinant grąžintiną iš biudžeto) PVM sumą. PVM atskaita netikslinama:

1) dėl prarasto prekių kiekio, neviršijančio teisės aktų nustatytų natūralios netekties normų, taip pat dėl prarasto technologinių procesų metu prekių kiekio, jeigu, nustatant atlygį už tiekiamas prekes arba teikiamas paslaugas, į jį įtraukiama ir tokių nuostolių vertė;


2) jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įrodoma, kad prekės prarastos dėl force majeure arba nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos.


Jeigu prekių praradimas nepriskiriamas natūraliai netekčiai, prekės nėra prarastos dėl force majeure arba nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos, pirkimo PVM, tenkantis prarastoms prekėms, turi būti grąžintas į biudžetą tą mėnesį, kada paaiškėjo prekių trūkumas.


Kitos publikacijos
Tarpiniai dividendai
Atvirkštinis PVM
Informacijos apie išmokėtas išmokas pateikimas VMI
Beprocentė paskola darbuotojui
Lengvatos turintiems mažus vaikus
Išmokėtų dividendų apmokestinimas
Automobilio kelionės lapuose nurodoma informacija
Pašalpa įmonės darbuotojui
Tantjemų mokėjimas už mėnesį
Delspinigių pripažinimas neleidžiamais atskaitymais
Nekilnojamojo turto mokestis
Leidžiami atskaitymai
Pirkimo PVM atskaitos tikslinimas
Nusidėvėjimo laikotarpio tikslinimas
Dovanų čekių apmokestinimas
Nebaigto statyti pastato pardavimas
Turto nusidėvėjimo normatyvai
Nuomos sandorio įforminimas
Savanoriškos praktikos sutartis
Leidžiami atskaitymai
Pinigų dokumentai
Paramos teikimas
Išankstinė sąskaita apmokėti
Individualios įmonės reorganizavimas
Apskaičiuojant PVM taikoma maržos schema: naudotų prekių apmokestinimas
Neatskaitomas pirkimo PVM
PVM atskaitos tikslinimas
Pagal panaudos sutartį gauto automobilio apskaita
Išmokos kontroliuojančiam asmeniui
 

UAB „Pačiolis" specialistai konsultuoja:

– buhalterinės apskaitos,

– mokesčių apskaičiavimo,

– vadybos apskaitos klausimais.

el. p. konsultacijos@paciolis.lt, tel. 8 655 12 684

Konsultacijos mokamos.

 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 8999