varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Nekilnojamojo turto mokestis
2016 12 28

Vadovaujantis LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, nekilnojamojo turto (toliau – NT) mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė. Nekilnojamojo turto mokestine verte gali būti laikoma nekilnojamojo turto vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, jeigu šis individualus vertinimas buvo atliktas taikant LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – NTMĮ) 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus NT vertės nustatymo metodus, o turto vertintojo nustatyta (patvirtinta) NT mokestinė vertė daugiau kaip 20 procentų skiriasi nuo šio NT vertės, nustatytos atlikus individualų vertinimą, ir NT individualaus vertinimo ataskaita atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus.


Taigi, NT mokestine verte gali būti laikoma NT vertė, nustatyta atlikus jo individualų vertinimą, jeigu:


1) individualus vertinimas buvo atliktas taikant NTMĮ 9 str. 2 d. nurodytus NT vertės nustatymo metodus;


2) NT mokestinė vertė nustatyta atliekant masinį NT vertinimą, arba vertė, nustatyta atkuriamosios vertės (kaštų) metodu (vertės pasirinkimas priklauso nuo NT paskirties ir pobūdžio), skiriasi nuo NT vertės, nustatytos atlikus individualų vertinimą, daugiau kaip 20 procentų.


3) nekilnojamojo turto individualaus vertinimo ataskaita atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus.


Jeigu tenkinamos šios trys sąlygos, NT savininkas arba NT įsigyjantis asmuo turto vertintojui (VĮ Registrų centras) gali pateikti prašymą NT mokestine verte laikyti NT vertę, nustatytą atlikus NT individualų vertinimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiama NT individualaus vertinimo ataskaita.


Nuo 2011 metų prašymas gali būti teikiamas kiekvieną mokestinį laikotarpį per 3 mėnesius nuo jo pradžios (kasmet iki kovo 31 dienos) ir yra nagrinėjamas NTMĮ 10 str. 2 dalyje nustatyta tvarka.


Pirkimo PVM


Jeigu iš anksto žinoma, kad prekė bus naudojama PVM neapmokestinamoms prekėms gaminti ir įmonė neturi teisės į PVM atskaitą, ar reikia tai atskleisti pirkimo PVM deklaracijos 25 laukelyje?


Pagal Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklių, patvirtintų 2004 03 01 VMI prie LR finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-29, nuostatas, PVM deklaracijos 25 laukelyje turi būti įrašoma įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM suma, todėl į šį laukelį turi patekti visa pirkimo PVM (tiek atskaitomo, tiek neatskaitomo) suma. PVM deklaracijos 35 laukelyje turi būti įrašoma tik atskaitoma pirkimo ir importo PVM suma.


Įmonės dovanojimas


Individualiosios įmonės savininkas nori padovanoti vaikams įmonę. Ar vaikams reikės mokėti gyventojų pajamų mokestį?


Pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 5 straipsnio nuostatas, vaikų gauta įmonė bus laikoma GPM objektu.


Tačiau pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio nuostatas, dovanojimo būdu gautos pajamos iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų ir senelių laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis.


Taigi šiuo atveju vaikams nereikės mokėti gyventojų pajamų mokesčio.


Kitos publikacijos
Tarpiniai dividendai
Atvirkštinis PVM
Informacijos apie išmokėtas išmokas pateikimas VMI
Beprocentė paskola darbuotojui
Lengvatos turintiems mažus vaikus
Išmokėtų dividendų apmokestinimas
Automobilio kelionės lapuose nurodoma informacija
Pašalpa įmonės darbuotojui
Tantjemų mokėjimas už mėnesį
Delspinigių pripažinimas neleidžiamais atskaitymais
Leidžiami atskaitymai
Pirkimo PVM atskaitos tikslinimas
Nusidėvėjimo laikotarpio tikslinimas
Dovanų čekių apmokestinimas
Nebaigto statyti pastato pardavimas
Turto nusidėvėjimo normatyvai
Nuomos sandorio įforminimas
Savanoriškos praktikos sutartis
PVM atskaitos tikslinimas
Leidžiami atskaitymai
Pinigų dokumentai
Paramos teikimas
Išankstinė sąskaita apmokėti
Individualios įmonės reorganizavimas
Apskaičiuojant PVM taikoma maržos schema: naudotų prekių apmokestinimas
Neatskaitomas pirkimo PVM
PVM atskaitos tikslinimas
Pagal panaudos sutartį gauto automobilio apskaita
Išmokos kontroliuojančiam asmeniui
 

UAB „Pačiolis" specialistai konsultuoja:

– buhalterinės apskaitos,

– mokesčių apskaičiavimo,

– vadybos apskaitos klausimais.

el. p. konsultacijos@paciolis.lt, tel. 8 655 12 684

Konsultacijos mokamos.

 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 576