varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Beprocentė paskola darbuotojui
2017 03 20

Įmonė suteikė darbuotojui beprocentę paskolą 6 mėnesių laikotarpiui. Paskola grąžinama iš darbuotojo darbo užmokesčio, kas mėnesį išskaičiuojant tam tikrą sumą. Ar paskola apmokestinama GPM?


LR civilinio kodekso 6.870 straipsnis nustato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjui) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pats pinigų perdavimas ir grąžinimas nėra GPM objektas, todėl pati paskola neapmokestinama.


Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai įmonė suteikia ilgalaikes ar trumpalaikes paskolas, nenustatydama palūkanų, asocijuotiems asmenims (pvz., darbuotojui, kuris atitinka asocijuoto asmens kriterijus), tai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 str. 2 dalies nuostatomis, įmonė negautas palūkanas turi įtraukti į apmokestinamąsias pajamas. Atveju, jeigu įmonė teikia paskolą darbuotojui, kuris neatitinka asocijuoto asmens kriterijų,tai „menamų" palūkanų įmonė apskaičiuoti neturi.


Pažymėtina, kad pagal GPMĮ nuostatas, darbuotojo (tiek atitinkančio asocijuoto asmens kriterijus, tiek neatitinkančio šių kriterijų) dėl beprocentės paskolos gauta nauda pripažįstama pajamomis, gautomis natūra, todėl paskolos teikėja (įmonė) GPMĮ nustatyta tvarka turi vykdyti mokestį išskaičiuojančio asmens prievoles, tai yra apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį nuo palūkanų sumos. Pagal 2009 05 19 LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-162 patvirtinto Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo nuostatas, gyventojo nauda, gauta natūra, kai gyventojas už kreditą arba paskolą nemoka palūkanų, įvertinama kaip palūkanų suma, kuri būtų mokama už tokį kreditą ar paskolą mokant tuo laikotarpiu atitinkama valiuta teikiamų paskolų tikrąją rinkos kainą, ir paskolos ar jos dalies grąžinimo momentu, arba, jeigu paskola ar jos dalis mokestiniu laikotarpiu negrąžinama, – paskutinę mokestinio laikotarpio dieną.


Kitos publikacijos
Tarpiniai dividendai
Atvirkštinis PVM
Informacijos apie išmokėtas išmokas pateikimas VMI
Lengvatos turintiems mažus vaikus
Išmokėtų dividendų apmokestinimas
Automobilio kelionės lapuose nurodoma informacija
Pašalpa įmonės darbuotojui
Tantjemų mokėjimas už mėnesį
Delspinigių pripažinimas neleidžiamais atskaitymais
Nekilnojamojo turto mokestis
Leidžiami atskaitymai
Pirkimo PVM atskaitos tikslinimas
Nusidėvėjimo laikotarpio tikslinimas
Dovanų čekių apmokestinimas
Nebaigto statyti pastato pardavimas
Turto nusidėvėjimo normatyvai
Nuomos sandorio įforminimas
Savanoriškos praktikos sutartis
PVM atskaitos tikslinimas
Leidžiami atskaitymai
Pinigų dokumentai
Paramos teikimas
Išankstinė sąskaita apmokėti
Individualios įmonės reorganizavimas
Apskaičiuojant PVM taikoma maržos schema: naudotų prekių apmokestinimas
Neatskaitomas pirkimo PVM
PVM atskaitos tikslinimas
Pagal panaudos sutartį gauto automobilio apskaita
Išmokos kontroliuojančiam asmeniui
 

UAB „Pačiolis" specialistai konsultuoja:

– buhalterinės apskaitos,

– mokesčių apskaičiavimo,

– vadybos apskaitos klausimais.

el. p. konsultacijos@paciolis.lt, tel. 8 655 12 684

Konsultacijos mokamos.

 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 15261