varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Automobilio kelionės lapuose nurodoma informacija
2017 03 10

Ar kelionės lapuose reikia nurodyti tikslius kelionės maršrutus, ar užtenka parašyti, kad darbuotojas įmonės automobiliu naudojosi įmonės reikalams?


LR pelno mokesčio 17 straipsnis nustato, kad leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Todėl, jeigu įmonė nori sunaudotą kurą ir kitas automobilio eksploatavimo išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitymams, ji turi įrodyti, kad tokios išlaidos yra susijusios su pajamų uždirbimu ir ekonominės naudos gavimu.


Mokesčių administratorius 2016 metų gegužės mėnesį papildė savo išaiškinimą dėl autotransporto priemonių eksploatavimo išlaidų ir nurodė, kad, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, sunaudotų degalų (kuro)įsigijimo kaina, taip pat kitos degalus (kurą) naudojančiospriemonės ir jų eksploatavimo išlaidos (pvz., naudojant įmonės veikloje automobilį,– perduotų naudoti tepalų, padangų, plovimo medžiagų, filtrų, įvairių smulkių detalių įsigijimo kaina ir kt.) priskiriamos prie leidžiamų atskaitymų, kai jos pagrįstos dokumentais, iš kurių būtų galima spręsti, kad degalai (kuras) sunaudoti vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti.


Atsižvelgdama į veiklos pobūdįir kitas darbo sąlygas, įmonė pati nusistato, kokiais dokumentais, patvirtintais atsakingų asmenų parašais, turi būti įforminamas degalų (kuro)bei kitų sudegalus (kurą) naudojančiųpriemonių eksploatavimu susijusių medžiagų sunaudojimas, pvz., gali būti naudojami degalų (kuro) nurašymo aktai, degalų (kuro) sunaudojimo ataskaitos ir pan. Tokiu būdu degalų ir kitos su autotransporto priemonių naudojimu susijusios sąnaudos leidžiamais atskaitymais gali būti pripažintos ir be automobilio kelionės lapų, t. y. dokumentų, kuriuose detaliai nurodyti maršrutai, kuriais automobilis važiavo.


Kitos publikacijos
Tarpiniai dividendai
Atvirkštinis PVM
Informacijos apie išmokėtas išmokas pateikimas VMI
Beprocentė paskola darbuotojui
Lengvatos turintiems mažus vaikus
Išmokėtų dividendų apmokestinimas
Pašalpa įmonės darbuotojui
Tantjemų mokėjimas už mėnesį
Delspinigių pripažinimas neleidžiamais atskaitymais
Nekilnojamojo turto mokestis
Leidžiami atskaitymai
Pirkimo PVM atskaitos tikslinimas
Nusidėvėjimo laikotarpio tikslinimas
Dovanų čekių apmokestinimas
Nebaigto statyti pastato pardavimas
Turto nusidėvėjimo normatyvai
Nuomos sandorio įforminimas
Savanoriškos praktikos sutartis
PVM atskaitos tikslinimas
Leidžiami atskaitymai
Pinigų dokumentai
Paramos teikimas
Išankstinė sąskaita apmokėti
Individualios įmonės reorganizavimas
Apskaičiuojant PVM taikoma maržos schema: naudotų prekių apmokestinimas
Neatskaitomas pirkimo PVM
PVM atskaitos tikslinimas
Pagal panaudos sutartį gauto automobilio apskaita
Išmokos kontroliuojančiam asmeniui
 

UAB „Pačiolis" specialistai konsultuoja:

– buhalterinės apskaitos,

– mokesčių apskaičiavimo,

– vadybos apskaitos klausimais.

el. p. konsultacijos@paciolis.lt, tel. 8 655 12 684

Konsultacijos mokamos.

 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 15233