varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Išankstinė apmokėjimo sąskaita  
Įmonė pirkėjui išrašė išankstinio mokėjimo sąskaitą. Kokiomis korespondencijomis šis ūkinis įvykis registruojamas apskaitoje? 
Atostoginiai  
Atleidžiant darbuotoją iš darbo nustatyta, kad jam buvo suteikta daugiau atostogų, nei priklausė suteikti. Už šias atostogas darbuotojui buvo išmokėti atostoginiai. Ar galima išskaičiuoti iš darbuotojo darbo užmokesčio šias sumas? 
Pagal panaudos sutartį gauto automobilio apskaita  
Įmonė pagal panaudos sutartį naudoja automobilį. Jį apskaito užbalansinėse sąskaitose. Kokia verte automobilis turi būti apskaitomas? 
Apskaitinis įvertinimas  
Nuo 2009 m. esame skolingi paslaugų teikėjui 600 Lt delspinigių. Kreditorius bankrutavo. Kaip panaikinti šią skolą?  
Išskaitos iš darbo užmokesčio  
Įmonė iš trijų antstolių yra gavusi vykdomuosius raštus, nurodančius išskaičiuoti baudas iš to paties darbuotojo darbo užmokesčio. Darbuotojas įmonėje dirba tik 4 val. per dieną. Darbo sutartyje sulygtas darbo užmokestis 400 Lt. Išmokama suma (pritaikius NPD) – 364 Lt. Ar įmonė privalo išskaičiuoti iš šio darbuotojo kiekvienam antstoliui po 20 % atlyginimo, t. y. 3 × 72,80 Lt = 218,40 Lt? Ar galima išskaičiuoti tik vienam antstoliui?  
Abejotinų skolų sąnaudos  
Kokios rūšies sąnaudoms reikia priskirti abejotinų skolų sąnaudas?
Duomenys pelno (nuostolių) ataskaitoje grupuojami pagal įmonės veiklos rūšis. Todėl ir abejotinų skolų sąnaudos turėtų būti suskirstytos atsižvelgiant į veiklas, kurias vykdant šios skolos susidarė.  
Išankstiniai apmokėjimai užsienio valiuta  
Ar reikia balanse perkainoti JAV doleriais gautus išankstinius apmokėjimus už paslaugas? 
Pajamos natūra  
Įmonė už akcininką sumokėjo gyventojų pajamų mokestį nuo išmokėtų dividendų. Ar sumokėtas gyventojų pajamų mokestis nebus pripažintas pajamomis natūra? 
Paskola akcininkui  
Uždaroji akcinė bendrovė vienam iš akcininkų 6 mėnesiams paskolino tam tikrą pinigų sumą. Kaip įforminti tokią paskolą ir kokiais buhalteriniais įrašais užregistruoti apskaitoje?  
Neišmokėti dividendai  
Akcininkai paskelbė 2010 m. dividendus. Tačiau vėliau dėl lėšų stokos nutarė jų nemokėti. Kur rodyti neišmokėtus dividendus? Ar galima juos atgal perkelti į nepaskirstytąjį pelną? 
Įmokų už studijas pripažinimas leidžiamais atskaitymais (2)
Reprezentacijos sąnaudos (2)
Darbuotojo atleidimas dėl ligos 
Nuo spalio 1 d. iš skolininko darbo užmokesčio išieškoma pagal naują tvarką (2)
Atsiskaitymas su atleistu darbuotoju (1)
Darbo užmokesčio apskaitos programos priskyrimas investiciniam projektui (1)
Turto vertės nustatymas 
Žemės nuomos mokesčio kompensacija (1)
Už mokesčio mokėtoją sumokėto Žemės nuomos mokesčio apmokestinimas (2)
Paramos išlaidų registravimas apskaitoje (1)
Ilgalaikio turto įsigijimo savikainos koregavimas 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas, šį turtą pardavus 
ES valstybėse sumokėto PVM susigrąžinimas 
Žemės įsigijimas įmonėje (1)
Ligos pašalpa darbdavio lėšomis 
PVM sąskaitų faktūrų išrašymas pagal ilgalaikes sutartis 
Investicinio projekto lengvata 
Leidžiamų atskaitymų pripažinimas 
Darbo užmokesčio apskaičiavimas komandiruotės metu (1)
Darbdavio mokamos ligos pašalpos apmokestinimas PSD įmokomis (10)
  Archyvas
1-30   31-60   61-90   91-120   121-130  

UAB „Pačiolis" specialistai konsultuoja:

– buhalterinės apskaitos,

– mokesčių apskaičiavimo,

– vadybos apskaitos klausimais.

el. p. konsultacijos@paciolis.lt, tel. 8 655 12 684

Konsultacijos mokamos.

 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 570