varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

PIRMĄ KARTĄ TAIP IŠSAMIAI IR PRAKTIŠKAI!

 Knyga ,,BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ   (menedžmento) APSKAITA" padės  pasijusti reikalingiems ne     VMI, bet pačiai įmonei – TAPSITE PAGRINDINIAIS ĮMONĖS   VADOVŲ PAGALBININKAIS, gebėsite pateikti vadybos         sprendimams priimti reikalingą  informaciją. Plačiau...

MENEDŽMENTO APSKAITA – Į PAGALBĄ VADOVAMS (1)
2006 05 17
Šiandien, konkurencijai tapus tokiai, kad klaidingas vadovo sprendimas gali sužlugdyti net ir pelningą verslą, kai nuolatos reikia ieškoti naujų būdų, kaip išsilaikyti rinkoje, kai vadovams trūksta informacijos apie savo verslą, o finansinė apskaita nesugeba patenkinti šių informacinių vadovų poreikių, įmonių vadovams lieka viena išeitis –menedžmento (dar kitaip – vadybos) apskaita. Kuo ji geresnė už finansinę apskaitą? Kodėl ji tokia naudinga vadybai? Pateikėme šiuos klausimus „Pačiolio“ bendrovės, šalies įmonėse diegiančios menedžmento apskaitos sistemas, prezidentui aud. doc. dr. Gediminui Kalčinskui.
 
Kuo ypatinga menedžmento apskaita? Kuo ji geresnė už finansinę apskaitą ir kuo ji gali padėti įmonės vadovui ir vadybininkams?
Pagrindinius menedžmento (ar vadybos) bei finansinės apskaitos skirtumus  lemia šių apskaitos rūšių formuojama informacija vartotojai. Finansinės apskaitos tikslas yra teikti duomenis vadinamiesiems išoriniams vartotojams: pirmiausiai įmonės savininkams, valdžios institucijoms, kreditoriams, tai yra tiems, kas tiesiogiai nedalyvauja įmonės veikloje ir vadybos procese. Tuo tarpu menedžmento (ar vadybos) apskaitos informacija yra skirta būtent tiems asmenims, kurie tiesiogiai vadovauja įmonėje vykstantiems procesams. Menedžmento apskaita teikia įmonės vadovams bei vadybininkams informaciją apie įmonės veiklą tokiu detalumu ir tokiais pjūviais, kokių reikia norint priimti tam tikrus vadybos sprendimus.
Menedžmento apskaita jokiu būdu nepretenduoja pakeisti finansinę apskaitą, to, beje, ji dėl įvairių priežasčių ir negalėtų padaryti. Įmonės turėtų suderinti abi šias apskaitas, kiekvieną jų panaudodamos atitinkamiems tikslams. Optimalus būdas – integruoti šias apskaitas bendroje sistemoje taip, kad finansinės apskaitos duomenys būtų panaudojami ir vadybos apskaitai.
Ar tikrai įmonėms yra būtina vadybos apskaita? Gal ši apskaitos rūšis aktuali tik toms įmonėms, kurios turi specifinių informacijos poreikių?
Leiskite paklausti kitaip: ar įmanoma vadovauti įmonei neturint patikimos, nesuvėluotos ir pakankamos informacijos apie verslą? Jei atsakymas teigiamas, įmonė gali nesirūpinti menedžmento apskaitos diegimu. Tačiau sunku patikėti, kad informacijos amžiuje įmanoma sėkmingai konkuruoti priimant vien intuicija paremtus sprendimus , ar – būkime atviri – pasižiūrėjus į lubas. Iki šiol įmonės dar versdavosi su finansinės apskaitos informacija, nes formuojantis rinkai konkurencija nebuvo tokia nuožmi kaip įprasta rinkos šalyse. Šiuo metu padėtis radikaliai keičiasi, o įstojus į ES konkurencija taps dar aršesnė. Todėl būtų naivu tikėtis, kad įmonei, neprisitaikiusiai prie naujų rinkos iššūkių, pavyks įgyvendinti planus . Įmonėms jau nebepakanka konkuruoti tik kainų lygiu, būtina taip organizuoti verslą, kad priimami sprendimai būtų geriausi atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes. Tokius sprendimus įmonės vadovai gali priimti tik turėdami patikimą informaciją apie įmonės veiklą. Finansinė apskaita suteikia informacijos tik apie tai, kas buvo praeityje, tuo tarpu įmonės vadovams būtinos žinios apie dabartinę būklę ar prognozuojamą ateitį. Be patikimos ir nesuvėluotos informacijos tikimybė priimti geriausią įmonei sprendimą tolygi bandymui užrištomis akimis pataikyti į patį taikinio centrą. Neužtenka turėti gerus šaudymo įgūdžius, būtina matyti, kur link veda atliktas veiksmas. Tik intuityviai, neturint reikiamos informacijos, priimami sprendimai galiausiai gali sužlugdyti verslą. Pavyzdžiui, jei įmonės vadovas nuspręstų, kad reikia mažinti parduodamos produkcijos kainas, atsižvelgiant į konkurentų veiksmus. Tarkim, toks sprendimas priimamas turint informacijos tik apie gaminamų produktų gamybinę savikainą (skaičiuojamą ir finansinėje apskaitoje). Ją palyginus su pardavimo kaina, išeitų, kad įmonė uždirbo tam tikrą pelną. Tačiau kaip galima teigti, kad įmonė ir toliau dirbs pelningai, jeigu nežinoma šių prekių komercinė savikaina (ji apskaičiuojama produkcijos savikainai priskiriant įmonės bendrąsias ir administravimo bei pardavimo išlaidas). Gali būti taip (ir dažnai būna), kad įmonės bendrosios ir pardavimo išlaidos yra tokios, jog sumažinta pardavimo kaina jų nepadengs, o galiausiai įmonė patirs nuostolių.
Labai dažnai įmonės vadovai negali sau atsakyti į tokius klausimus: ką reikia pakeisti įmonėje, kad jų veikla būtų efektyvesnė, kokie yra pagrindiniai veiklos trūkumai. Kaip Jūs sprendžiate šias problemas savo darbe?
Įmonėse kylančias veiklos problemas lemia netinkama įmonės valdymo struktūra; neteisingai parinkti vadybos principai; netinkamos marketingo politikos taikymas bei neefektyvus įmonės išteklių naudojimas. Daugelis šių problemų išsprendžiamos jau vadybos apskaitos diegimo metu arba pradėjus įmonėje veikti įdiegtai vadybos apskaitos sistemai.
Norėčiau plačiau paaiškinti, kaip vadybos apskaita daro įtaką įmonėje priimamiems vadybos sprendimams, o per juos – ir visai įmonės veiklai. Naudodamiesi vadybos apskaita  vadovai gauna būtinas žinias apie įmonės veiklą – atskirų padalinių veiklos rezultatus, produktų savikainą, planuotų veiklos rezultatų pasiekimo laipsnį ir pan. Todėl jie gali priimti sprendimus pasikliaudami ne tik senais savo pagalbininkais  – patirtimi bei intuicija, bet ir patikima informacija, kuri yra būtina teisingiems sprendimams. Kaip geriausiai investuoti lėšas, kai neturi teisingos informacijos apie produktų ar padalinių pelningumą? Tai tik vienas iš daugybės klausimų, iškylančių vadovams kiekvieną dieną. Šią informaciją vadybai teikia menedžmento apskaita, kurios duomenys yra konfidencialūs ir turi būti prieinami tik tiems darbuotojams, kurių tiesioginėms funkcijoms atlikti yra reikalingi. Pagrindinis mūsų aptariamos apskaitos rūšies principas yra informacijos pakankamumas. Informacijos turi būti tik tiek, kiek jos reikia valdymo sprendimams priimti, nes yra tam tikra rizika, susijusi su vadybos apskaitos įmonėje buvimu ir veikimu.. Vadovai ir vadybininkai gali pradėti užsakinėti iš menedžmento apskaitos darbuotojų visai nereikalingus duomenis, tam skirdami daug brangaus laiko.
Vadybos apskaitos diegimas yra gana ilgas ir sudėtingas procesas, reikalaujantis daug apskaitos, vadybos ir kitų specialių žinių bei objektyvumo. Todėl, įmonei nusprendus įdiegti vadybos apskaitą, diegimo darbams atlikti tikslingiausia kviestis šios srities profesionalius konsultantus. Siūlau pasinaudoti mūsų bendrovės specialistų žiniomis diegiant vadybos apskaitos sistemą. Bendrovės „Pačiolio auditoriai“ specialistai, gerai išmanantys menedžmento apskaitos diegimo problemas, susipažinę su įmonės specifika ir įvertinę įmonės reikalavimus šios apskaitos informacijai, pasiūlys klientui tinkamiausią vadybos apskaitos modelį bei padės jį įdiegti įmonės darbuotojams.
Kalbate apie vadybos apskaitos diegimo paslaugų teikimą. Gal galite plačiau paaiškinti, kokios tai yra paslaugos? Kokie yra darbai ir kaip jie atliekami?
Prieš kelerius metus mes pradėjome teikti įmonėms naują paslaugą. Ji tampa vis labiau populiaresnė tarp Lietuvos įmonių. Atsižvelgdama į kiekvieno poreikius ir pageidavimus, mūsų bendrovė atlieka ne tik vadybos apskaitos diegimo darbus, bet ir konsultuoja vadybos apskaitos diegimo klausimais, kai šį darbą atlieka pačios įmonės specialistai. Taip pat mūsų specialistai gali įvertinti atskirus įmonėje jau veikiančius menedžmento apskaitos elementus bei pasiūlyti, kaip juos patobulinti. Todėl įmonės gali rinktis: ar patikėti visus diegimo darbus profesionalams, ar patiems diegti vadybos apskaitą konsultuojantis su UAB „Pačiolio auditoriai“ specialistais.
Įmonei nusprendus vadybos apskaitos diegimą patikėti mūsų bendrovės specialistams, visus diegimo darbus atliekame laikydamiesi su įmone suderintų terminų. Pati diegimo programa susideda iš atskirų etapų. Pirmame diegimo etape mūsų konsultantai išnagrinėja įmonės vadybos struktūrą, padalinių funkcijas, buhalterijos darbo organizavimą. Šios žinios leidžia mūsų specialistams tolesniuose diegimo etapuose efektyviai spręsti iškylančias problemas. Kitame etape įmonės vadovams teikiami pasiūlymai dėl įmonės valdymo sistemos, siekiant atsisakyti besidubliuojančių, nereikalingų funkcijų ir sutelkiant dėmesį į svarbiausių įmonei tikslų įgyvendinimą, nustatomos atskirų padalinių atsakomybės sritys bei kriterijai, pagal kuriuos bus vertinama padalinių ir jų vadovų veikla. Paskui parengiamas vadybos apskaitos modelis, kuris užtikrintų vadybai svarbios informacijos formavimą laiku. Vadovams reikia žinoti, kas vyksta dabar, o dar geriau – numatyti, kas bus ateityje. Tai suteikia galimybę tinkamai reaguoti į susiklosčiusią padėtį ir priimti pagrįstus sprendimus. Vėlesniais diegimo etapais suformuojamas menedžmento apskaitos sąskaitų planas, sukuriama duomenų dokumentavimo, apdorojimo ir vidinių įmonės ataskaitų formavimo sistema. Diegiant menedžmento apskaitą sukuriama ir įmonės biudžetų sistema, kuri leidžia efektyviai planuoti atskirų padalinių ir visos įmonės veiklą bei siekti numatyti rezultatus. Paskutiniame diegimo etape apibendrinama visa sukurta menedžmento apskaitos sistema ir įmonės darbuotojai išmokomi dirbti su ja , kad jie galėtų patys toliau tobulinti ir keisti šią sistemą pagal naujus įmonės poreikius.
Daugelis kompiuterines paslaugas teikiančių įmonių siūlo kompiuterines programas, skirtas įmonės valdymui pagerinti. Kuo skiriasi Jūsų įmonės teikiamos paslaugos nuo minėtų kompiuterinių programų?
Šiuo metu kompiuterizavimo mastai yra tikrai stulbinantys, todėl rinkoje netrūksta programinių produktų, siūlančių valdymo sprendimų priėmimo modelius. Tai didelė pagalba įmonėms, nes, nekompiuterizavus vadybai reikalingų duomenų kaupimo ir apdorojimo procesų, apskritai būtų neįmanoma ką nors padaryti. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad joks kompiuteris ar programa negali patys savaime sukurti tokios informacijos, kurios reikia konkrečios įmonės vadovams. Kompiuterinė programa niekada nesukurs tinkamos informacijos, jeigu vartotojas nežino, kokios informacijos jam reikia. Įmonėms nereikėtų turėti iliuzijų, kad siūloma programinė įranga gali sukurti vadybos apskaitos sistemą. Kompiuterinės programos, kad ir kaip galvosi, yra tik priemonė reikiamai informacijai kaupti ir apdoroti. Tačiau tam, kad ji duotų įmonei naudą, pirmiausiai reikia parengti vadybos apskaitos (ir pačios vadybos) metodiką, kurią įgyvendinti ir padėtų kompiuterinė programa. 
Ačiū už pokalbį.
 
 
Audiokursas
“Kaštų apskaita ir produktų savikainos kalkuliavimas”
spauskite čia
Komentarai (1)

Kitos publikacijos
Paslaugų savikainos apskaičiavimo būdai
MENEDŽMENTO APSKAITA PIRMIAUSIA REIKALINGA PATIEMS BUHALTERIAMS!
PRODUKTŲ SAVIKAINOS RODIKLIŲ SVARBA VADYBOS SPRENDIMAMS
VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITOS SĄSKAITŲ NAUDOJIMAS
Fi­nan­si­nei ap­skai­tai bū­din­gų trūkumų įvertinimas
ĮMONĖS BENDRŲJŲ KAŠTŲ APSKAITA IR PASKIRSTYMAS
Valstybė, kuriai nevadovaujama
Apskaitos vaidmuo įmonės vadybos sistemoje  (2)
Vadybos kaštų optimizavimas
Atskaitomybė pagal atsakomybę (1)
TAUPUS MOKA DVIGUBAI: visiškas nesiorientavimas versle ir jo aplinkoje daugelį šalies įmonių veda į pražūtį! (2)
Apskaičiuota ATSAKOMYBĖ
Nukrypus nuo kurso, gelbėkitės, kas galite!
JEIGU IŠĖJO "KAIP VISADA", susimąstykite, ar tikrai norėjote "kuo geriau"!
DIAGNOZĖ: NEEFEKTYVUMAS. VAISTAS – VADYBOS APSKAITA (1)
KĄ GALI PARODYTI MENEDŽMENTO (VIDINĖ) ATSKAITOMYBĖ (1)
KOKIĄ VADYBOS APSKAITOS SISTEMĄ PASIRINKTI
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 14952