varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris






Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

PIRMĄ KARTĄ TAIP IŠSAMIAI IR PRAKTIŠKAI!

 Knyga ,,BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ   (menedžmento) APSKAITA" padės  pasijusti reikalingiems ne     VMI, bet pačiai įmonei – TAPSITE PAGRINDINIAIS ĮMONĖS   VADOVŲ PAGALBININKAIS, gebėsite pateikti vadybos         sprendimams priimti reikalingą  informaciją. Plačiau...

MENEDŽMENTO APSKAITA PIRMIAUSIA REIKALINGA PATIEMS BUHALTERIAMS!
2016 05 22

Buhalterinė vadybos ir kaštų (menedžmento) apskaita jau daugiau kaip pusę amžiaus išvystytos ekonomikos šalyse vedama ne tik kiekvienoje, net ir mažiausioje įmonėje, bet ir akivaizdžiai dominuoja visoje buhalterinės apskaitos sistemoje. Tai natūralu, nes šios srities apskaitos specialistai, kitaip nei finansinių ataskaitų rengėjai ar mokesčių apskaičiuotojai, formuoja informaciją ne kitiems, t. y. savininkams, bankams, mokesčių surinkėjams, kartais kontrahentams ir pan., bet savo įmonės vadovams ir vadybininkams. Šią apskaitą jau kuris laikas naudoja ir daug Lietuvos įmonių. Tai buhalterinės apskaitos rūšis, be kurios teikiamos informacijos negali išsiversti jokios šiuolaikinės įmonės vadovas bei vadybininkai. Dažnai šiuolaikinės konkurencijos sąlygomis vadovavimas verslui, neturint tokios informacijos, paprasčiausiai pasmerktas žlugti. Tad visiškai suprantama, kad gilias laisvosios rinkos tradicijas turinčiose šalyse menedžmento apskaitos srityje dirba net trys ketvirtadaliai visų buhalterių, o finansinės apskaitos bei atskaitomybės ir mokesčių apskaičiavimo srityje – vos kas ketvirtas. Tokia situacija anksčiau ar vėliau neišvengiamai susiklostys ir mūsų šalyje, nepaisant to, nori kas nors to ar ne. Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos žinių įgijimas – puiki galimybė buhalteriams tapti pagrindiniais įmonių vadovų pagalbininkais, jų „dešiniosiomis rankomis" jau dabar, nelaukiant, kol šios apskaitos neišmanantys specialistai bus išvaryti iš darbo kaip netenkinantys verslo poreikių. Daugelis buhalterių tuo jau sėkmingai pasinaudojo. Tačiau kai kurie vis dar „snūduriuoja", apsiribodami vien tik finansinei atskaitomybei parengti reikalinga apskaita bei mokesčių apskaičiavimu. Galbūt jie nesupranta, kad laikas šiuo atveju ne jų sąjungininkas. Šiais laikais visi procesai vyksta taip sparčiai, kad gali net nepastebėti, kaip tapsi nebereikalingas, nes nebeatitiksi reikalavimų. Apie tai kalbamės su „Pačiolio" bendrovės menedžmento buhalterinės apskaitos programos vadovu, auditoriumi Valdu JAGMINU.


Kl. Jau daugelį dešimtmečių išvystytos ekonomikos valstybių įmonėse visuotinai įsitvirtinusi vadybos ir kaštų buhalterinė apskaita aprūpina jų vadovus bei vadybininkus informacija, padedančia sėkmingiau priimti tiek kasdienius, tiek strateginius veiklos vadybos sprendimus. Kokia šios buhalterinės apskaitos rūšies situacija mūsų šalyje?


V. Jagminas. Lietuvos įmonių vadovai vis dažniau imasi priemonių, leidžiančių gauti išsamią ir patikimą buhalterinę informaciją, kuri padėtų jiems priimti pagrįstus ir racionalius sprendimus. Tokios informacijos poreikis ypač išaugo per keletą pastarųjų metų, kai, įvykus iki šiol juntamai krizei, daugybė įmonių žlugo, o kitos buvo priverstos kaip reikiant „susiveržti diržus". Kvalifikuoti vadovai puikiai supranta, kad, priimdami rizikingus sprendimus, be patikimos informacijos gali itin lengvai suklysti, o klaidų pasekmės įmonės veiklai kartais būna labai skaudžios ir negrįžtamai pragaištingos. Todėl jie, priimdami sprendimus, dažniausiai linkę rizikuoti tik tada, kai turi visą įmanomą informaciją jiems rūpimu klausimu, t. y. nieko nebesprendžia „aklai". Pastaruoju metu gerokai išaugę informaciniai vadovų poreikiai įmonių buhalteriams bei jų kvalifikacijai kelia daug didesnius reikalavimus nei anksčiau. Ne tik buhalteriai, bet ir įmonių vadovai puikiai supranta, kad finansinių ataskaitų rinkiniams parengti įmonėse vedama apskaita dėl taikomos metodikos vadybai niekuo negali padėti. Todėl visiškai natūralu, jog dauguma įmonių vadovų atvirai teigia, kad, jeigu ne valdžios primestos prievolės deklaruoti ir mokėti mokesčius bei rengti finansines ataskaitas, jie savo esamas buhalterijas iš karto panaikintų, o paliktų tik tuos specialistus, kurie juos aprūpintų sprendimams priimti reikalinga informacija. Juk net mokesčių administratorius įvairiomis aplinkybėmis vis dažniau mini apie būtinybę kiekvienam mokesčių mokėtojui vesti šią apskaitos rūšį. Tiesą sakant, be išplėtotos vadybos ir kaštų apskaitos, jau dabar neįmanoma pritaikyti daugelio mokestinių lengvatų arba jomis pasinaudoti bent iš dalies.


Kl. Gal šios išties svarbios buhalterinės apskaitos rūšies plėtojimą stabdo tai, kad mūsų šalyje dominuoja santykinai nedidelės įmonės, kurių vadovai nejaučia poreikio taikyti sudėtingus vadybos ir kaštų apskaitos metodus?


V. Jagminas. Vadybos ir kaštų (menedžmento) buhalterinė apskaita labai svarbi ne tik, kaip kartais manoma, didelėms ar vidutinėms, bet ir nedidelėms, netgi mažoms įmonėms – juk pelningai dirbti svarbu kiekvienam verslo dalyviui. O norint uždirbti pelno, būtina tinkamai planuoti veiklą ir efektyviai jai vadovauti, – šito be specialiai suformuotos ir patikimos buhalterinės informacijos nepadarysi. Įmonių ir jų padalinių vadovams svarbu žinoti, kokia yra konkrečių produktų bei paslaugų ar atliekamų darbų savikaina, koks jų pelningumas, ar racionaliai daromos išlaidos, ar efektyviai dirba įmonės padaliniai bei konkretūs darbuotojai ir t. t. Tokia informacija kaupiama tik menedžmento buhalterinėje apskaitoje. Todėl, nors šios apskaitos vesti įstatymai įmonių ir neverčia, šiuolaikinių įmonių vadovai reikalauja buhalterių vadybos ir kaštų apskaitos informacijos. O kurie nereikalauja, tikrai netrukus pareikalaus, sužinoję, kaip dirba jų kolegos kitose įmonėse. Nes jokios kitos alternatyvos šiai apskaitos rūšiai paprasčiausiai nėra! Taip yra visame pasaulyje, taip bus ir Lietuvoje.


Kl. Kokiais atvejais įmonėms ir jų vadybai labiausiai padeda vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos teikiama informacija?


V. Jagminas. Galima teigti, kad pagrindinė vadybos ir kaštų apskaitos užduotis – įmonės bei jos padalinių kaštų apskaita ir produktų savikainos kalkuliavimas. Tai klausimas, kuris rūpi iš esmės kiekvienai įmonei, nes kiekviena įmonė, parduodama kokius nors produktus (savo pagamintą produkciją, perparduoti skirtas prekes ar teikiamas paslaugas), turi žinoti, ar iš jų uždirba pelno, ar galbūt patiria nuostolių. Kaip žinoma, gaminamų produktų bei teikiamų paslaugų savikainą būtina apskaičiuoti ne tik vadybos, bet ir finansinių ataskaitų parengimo bei mokesčių apskaičiavimo tikslais. Tačiau nei finansinę apskaitą, nei mokesčius reglamentuojantys teisės aktai nenurodo, kaip kalkuliuoti produktų savikainą, tačiau nuoroda į vadybos ir kaštų apskaitą vis dėlto yra, deja, įstatymuose ji įvardijama neteisingai – valdymo arba vidinė apskaita. Taip yra ne tik mūsų šalyje, bet ir visame pasaulyje. Produktų savikainos kalkuliavimo klausimai sprendžiami išimtinai vadybos ir kaštų apskaitoje – tik joje numatyti specialūs kaštų apskaitos bei savikainos kalkuliavimo metodai ir būdai, kuriuos reikia taikyti minėtiems tikslams.


Beje, vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos metodika leidžia apskaičiuoti ne tik produktų gamybinę savikainą, bet ir labai svarbią jų pilnąją savikainą (pastarąją reikia apskaičiuoti net ir dėl kai kurių mokestinių reikalavimų). Tokios savikainos rodiklis parodo vadovams, kokie įmonės produktai uždirba įmonei pelno (ir kokio dydžio), o kurie tą pelną „pravalgo", iš uždirbamų pajamų nepadengdami visų jiems tenkančių kaštų. Beje, tik rimtai nežinantiems savikainos kalkuliavimo metodikos gali atrodyti, kad šiuos rodiklius lengva teisingai apskaičiuoti. Iš tikrųjų produktų savikainos kalkuliavimo srityje klysta ir kai kurie net labai didelę patirtį turintys apskaitos darbuotojai, ypač tie, kurių žinios remiasi dar sovietinių laikų patirtimi. O tokios klaidos gali brangiai kainuoti. Iš finansinės apskaitos duomenų matyti, kokios išlaidos yra padarytos (ar kokios sąnaudos patirtos), o menedžmento apskaita atsako į klausimus, kokiu tikslu tam tikros išlaidos yra padarytos ir kokios naudos jos davė įmonei. Kaip tik tai vadovams ir svarbiausia žinoti, o menedžmento apskaitos informacija tai ir parodo. Pavyzdžiui, brokas ar prastovos finansinėje apskaitoje atspindimos kaip įprastinės veiklos sąnaudos, niekaip jų neišskiriant, o vadovams, suprantama, labai svarbu žinoti ne tik šių nuostolių sumas, bet ir jų susidarymo priežastis. Todėl visos tokios neproduktyvios išlaidos detaliai apskaitomos vadybos ir kaštų apskaitoje, kad vadovai pagal iš jos gautą informaciją galėtų imtis reikiamų priemonių šioms išlaidoms sumažinti. Beje, jas labai svarbu įvertinti ir mokesčių apskaičiavimo tikslais.


Kl. Šiais laikais kiekviena įmonė planuoja savo veiklą, sudaro biudžetus. Kiek vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos žinios gali padėti šioje svarbioje srityje?


V. Jagminas. Menedžmento buhalterinės apskaitos vaidmuo labai svarbus visuose įmonės veiklos planavimo ir jos vykdymo kontrolės procesuose. Kiekviena įmonė planuoja savo veiklą bei numato išteklius, kurie reikalingi jai vykdyti. Dau­gu­ma įmo­nių ban­kru­tuo­ja būtent to­dėl, jog pa­pras­čiau­siai ne­su­ge­ba tinkamai ap­skai­čiuo­ti, kiek ir kokių išteklių joms rei­kės, no­rint pa­siek­ti užsibrėžtų tiks­lų. Planavimo procese sudaromi biudžetai, kuriems parengti, o vėliau – ir jų vykdymui kontroliuoti naudojama vadybos ir kaštų apskaitos informacija. Kartais, ypač nepatyrusiems specialistams, atrodo, kad suplanuoti veiklą ir jai reikalingus išteklius yra gana paprasta. Tačiau iš tikrųjų taip nėra! Daug įmonių Lietuvoje vargsta (tiesiogine šio žodžio prasme), rengdamos biudžetus, o po to stengdamosi juos įvykdyti. Šitaip tęstis negali – daugelis įmonių ištisus metus sudarinėja ir nuolatos koreguoja savo veiklos biudžetus, nė neįtardamos, kad šiuolaikinis menedžmento buhalterinės apskaitos mokslas jau kone du dešimtmečius sėkmingai taiko visiškai naujas „vadybos anapus biudžetų" metodikas. Kad biudžetai netrukdytų, bet padėtų įmonei veikti, tiek pažangiose rinkos valstybėse, tiek ir mūsų šalyje plinta šiuolaikiški biudžetų rengimo modeliai, kurių esmė – slenkančiu būdu rengti lanksčius, nebūtinai visą įmonės veiklą apimančius biudžetus. Tokių biudžetų rengimas nereikalauja daug darbo, tačiau įmonės vadybai duoda labai daug naudos. Visi tokių biudžetų rengimo ir darbo su jais metodai yra sudėtinė vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos dalis. Tad menedžmento apskaitą išmanantys buhalteriai tampa labai reikšmingais visų įmonių biudžetų rengimo ir jų vykdymo kontrolės procesų dalyviais.


Kl. Kuo dar vadybos ir kaštų buhalterinė apskaita svarbi ir naudinga patiems įmonių buhalteriams? Juk ne veltui stiprios ekonomikos šalyse dauguma buhalterių dirba būtent šios apskaitos srityje.


V. Jagminas. Darbo rinkoje šiais laikais vertinami tik kva­li­fi­kuo­ti ir pla­taus mąs­ty­mo bu­hal­te­riai, su­ge­ban­tys ne tik re­gist­ruo­ti ūki­nes ope­ra­ci­jas, bet ir pa­teik­ti įmonės vadybos personalui svarbią ana­li­ti­nę in­for­ma­ci­ją apie įmo­nės ir jos padalinių veik­lą. Ne veltui susidarė paradoksali situacija, kai buhalterinės apskaitos darbuotojų trūksta ir jaučiamas jų perteklius. Mat trūksta tik kvalifikuotų specialistų, o aritmetikos veiksmus įvaldę visi. Labai dažnai įmonių vadovai kreipiasi į savo buhalterius, kad šie pasiūlytų, kaip sumažinti įmonės daromas išlaidas, nes, neturėdami buhalterinių žinių bei išsamios informacijos apie išlaidas, patys nepajėgia surasti būdų, kaip tai padaryti. Menedžmento apskaitą gerai išmanantiems buhalteriams tai atlikti, t. y. nustatyti neefektyviai daromas išlaidas, palyginti paprasta. Jie, pasitelkę specialias apskaitos priemones, geba pakankamai tiksliai nustatyti, kokios išlaidos daromos neracionaliai ir dėl kokių priežasčių taip vyksta, taip pat gali pasiūlyti būdų, kaip to išvengti. Kai kam atrodo neįtikėtina, bet visiška tiesa, kad, pritaikiusios šiuolaikinius vadybos ir kaštų apskaitos būdus, įmonės sėkmingai sugeba sumažinti savo veiklos išlaidas net trečdaliu, atitinkamai padidindamos uždirbamą pelną. Ir tai padaroma nemažinant veiklos apimčių ir nepabloginus gaminamų produktų kokybės.


Jeigu įmonės buhalteris nepadeda vadovui išspręsti minėtų klausimų, pastarasis ilgainiui nusivilia ne tik įmonėje tvarkoma buhalterine apskaita, bet ir šį darbą dirbančiais specialistais. O jais nusivylę vadovai gali pasamdyti išorinius konsultantus, kurie padės įmonei išspręsti tokius klausimus, tačiau dėl to vadovų nusivylimas esamais buhalterinės apskaitos specialistais gali tik padidėti – juk jie to patys padaryti nesugebėjo! Tad geriau nelaukti, kol taip nutiks, o vertėtų pasistengti įgyti vadybos ir kaštų apskaitos žinių ir stengtis jomis pasinaudoti įmonės naudai.


Visiškai natūralu, kad, neturint menedžmento apskaitos žinių, kurios vienintelės gali padėti buhalteriams tapti vertingais ir vertinamais įmonės vadovo pagalbininkais, apskaitos specialistams jokių karjeros perspektyvų įmonėse nėra arba greitu laiku nebus. Tokiems buhalteriams lieka palyginti nereikšmingas finansinės atskaitomybės sudarytojo ir mokesčių apskaičiuotojo vaidmuo, kuris įmonės vadovui visai nenaudingas, todėl ir nevertinamas. O tai daro įtaką visai buhalterio karjerai ir konkrečiai – jo darbo užmokesčiui. Savaime suprantama, kad vadovus reikiama informacija aprūpinančių apskaitos specialistų atlyginimai yra didesni, – kartais net gerokai skiriasi nuo kitų buhalterių darbo užmokesčio.

Ačiū už pokalbį.


Kitos publikacijos
Paslaugų savikainos apskaičiavimo būdai
PRODUKTŲ SAVIKAINOS RODIKLIŲ SVARBA VADYBOS SPRENDIMAMS
VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITOS SĄSKAITŲ NAUDOJIMAS
Fi­nan­si­nei ap­skai­tai bū­din­gų trūkumų įvertinimas
ĮMONĖS BENDRŲJŲ KAŠTŲ APSKAITA IR PASKIRSTYMAS
Valstybė, kuriai nevadovaujama
Apskaitos vaidmuo įmonės vadybos sistemoje  (2)
Vadybos kaštų optimizavimas
Atskaitomybė pagal atsakomybę (1)
TAUPUS MOKA DVIGUBAI: visiškas nesiorientavimas versle ir jo aplinkoje daugelį šalies įmonių veda į pražūtį! (2)
Apskaičiuota ATSAKOMYBĖ
Nukrypus nuo kurso, gelbėkitės, kas galite!
JEIGU IŠĖJO "KAIP VISADA", susimąstykite, ar tikrai norėjote "kuo geriau"!
MENEDŽMENTO APSKAITA – Į PAGALBĄ VADOVAMS (1)
DIAGNOZĖ: NEEFEKTYVUMAS. VAISTAS – VADYBOS APSKAITA (1)
KĄ GALI PARODYTI MENEDŽMENTO (VIDINĖ) ATSKAITOMYBĖ (1)
KOKIĄ VADYBOS APSKAITOS SISTEMĄ PASIRINKTI
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 15087