varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

PIRMĄ KARTĄ TAIP IŠSAMIAI IR PRAKTIŠKAI!

 Knyga ,,BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ   (menedžmento) APSKAITA" padės  pasijusti reikalingiems ne     VMI, bet pačiai įmonei – TAPSITE PAGRINDINIAIS ĮMONĖS   VADOVŲ PAGALBININKAIS, gebėsite pateikti vadybos         sprendimams priimti reikalingą  informaciją. Plačiau...

Paslaugų savikainos apskaičiavimo būdai
2017 03 13

Įmonės teikia įvairias paslaugas. Kokiais būdais turi būti apskaičiuojama jų savikaina, kai vienos jų yra standartinės (nepriklauso nuo užsakovo specifikos), o kitos – individualios (priklauso nuo užsakovo specifikos)?


Konsultuoja auditorius Valdas JAGMINAS


Produktų – tiek produkcijos, tiek paslaugų – savikaina gali būti apskaičiuota įvairiais būdais. Kokius savikainos apskaičiavimo metodus bei būdus naudoti, nereglamentuoja nei Verslo apskaitos standartai, nei kiti teisės aktai. Taip yra ne tik Lietuvoje, bet ir visose laisvos rinkos sąlygomis dirbančiose valstybėse. Produktų savikainos apskaičiavimo (kalkuliavimo) klausimai yra vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos objektas. Konkretaus savikainos kalkuliavimo būdo pasirinkimą lemia produkto, kurio savikaina yra kalkuliuojama, gamybos organizavimo būdas. Kalbant apie teikiamų paslaugų savikainos apskaičiavimą atsižvelgiant į jų teikimo būdą, gali būti taikomi tokie metodai: užsakyminis, procesinis (paprastasis arba fazinis) arba mišrus.


Jeigu paslaugos teikiamos prisiderinant prie individualių konkretaus užsakovo poreikių, jų savikainai apskaičiuoti taikomas užsakyminis savikainos kalkuliavimo metodas. Tokiu atveju atskirai apskaičiuojama kiekvienam užsakovui teikiamos individualios paslaugos savikaina. Išlaidos, kurios gali būti tiesiogiai susietos su teikiamomis paslaugomis, tiesiogiai priskiriamos jų savikainai. Išlaidos, kurių tiesiogiai susieti su paslaugomis neįmanoma arba tai daryti neracionalu, paskirstomos joms pagal pasirinktus paskirstymo kriterijus. Žinant suteiktos paslaugos pardavimo kainą, nesunku apskaičiuoti konkrečios individualios paslaugos pelningumą. Toks savikainos kalkuliavimo metodas naudojamas, pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas teikiančiose įmonėse, audito įmonėse, reklamos agentūrose, įvairias profesines paslaugas teikiančiose įmonėse ir kt.


Jeigu teikiamos standartinės paslaugos ir joms nedaro įtakos tam tikro užsakovo keliami pageidavimai, jų savikainai apskaičiuoti taikomas procesinis savikainos kalkuliavimo metodas. Tokiu atveju apskaičiuojama per laikotarpį (įprastai – per mėnesį) paslaugų teikimo procese padaryta išlaidų suma, kuri paskirstoma per tą patį laikotarpį suteiktoms paslaugoms, taip apskaičiuojant vidutinę vienos standartinės paslaugos savikainą. Visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos yra tam tikrais būdais tiesiogiai arba netiesiogiai, t. y. jas paskirstant, įskaičiuojamos į paslaugų savikainą. Procesinis savikainos kalkuliavimo metodas taikomas masines grožio ir sveikatingumo paslaugas teikiančiose įmonėse (pvz., sporto klubuose, baseinuose), skambučių centruose, keleivių vežimo paslaugas teikiančiose įmonėse ir kt. Atsižvelgiant į paslaugų pobūdį, jos gali būti teikiamos vienu procesu, jo kaip nors neskaidant į savarankiškus darbų etapus, – jų savikainai apskaičiuoti taikomas procesinis paprastasis savikainos kalkuliavimo būdas. O jeigu paslaugų teikimas apima keletą etapų, jų savikainai apskaičiuoti taikomas fazinis savikainos kalkuliavimo būdas.


Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, teikiant kompleksines paslaugas užsakovams (pavyzdžiui, teikiant remonto paslaugas), jų savikainai apskaičiuoti gali būti taikomi mišrūs savikainos kalkuliavimo būdai. Jie apima tiek užsakyminio, tiek procesinio savikainos kalkuliavimo metodų elementus. Tai reiškia, kad dalis išlaidų į paslaugų savikainą įskaičiuojamos pagal užsakyminio metodo, o dalis – pagal procesinio metodo taisykles. Norint daugiau sužinoti apie produktų savikainos apskaičiavimą, reikia naudotis specialia šiuos klausimus nagrinėjančia profesine literatūra, nes šie klausimai jokiuose teisės aktuose, kaip minėta, neaptariami.


Kitos publikacijos
MENEDŽMENTO APSKAITA PIRMIAUSIA REIKALINGA PATIEMS BUHALTERIAMS!
PRODUKTŲ SAVIKAINOS RODIKLIŲ SVARBA VADYBOS SPRENDIMAMS
VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITOS SĄSKAITŲ NAUDOJIMAS
Fi­nan­si­nei ap­skai­tai bū­din­gų trūkumų įvertinimas
ĮMONĖS BENDRŲJŲ KAŠTŲ APSKAITA IR PASKIRSTYMAS
Valstybė, kuriai nevadovaujama
Apskaitos vaidmuo įmonės vadybos sistemoje  (2)
Vadybos kaštų optimizavimas
Atskaitomybė pagal atsakomybę (1)
TAUPUS MOKA DVIGUBAI: visiškas nesiorientavimas versle ir jo aplinkoje daugelį šalies įmonių veda į pražūtį! (2)
Apskaičiuota ATSAKOMYBĖ
Nukrypus nuo kurso, gelbėkitės, kas galite!
JEIGU IŠĖJO "KAIP VISADA", susimąstykite, ar tikrai norėjote "kuo geriau"!
MENEDŽMENTO APSKAITA – Į PAGALBĄ VADOVAMS (1)
DIAGNOZĖ: NEEFEKTYVUMAS. VAISTAS – VADYBOS APSKAITA (1)
KĄ GALI PARODYTI MENEDŽMENTO (VIDINĖ) ATSKAITOMYBĖ (1)
KOKIĄ VADYBOS APSKAITOS SISTEMĄ PASIRINKTI
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 15037