varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Darbuotojo atestacija
2012 06 07

Įmonėje dirbu ekonomiste. Be jokių objektyvių priežasčių (tikrosios priežastys – mano nesutarimai su direktoriumi) įmonės vadovybė man surengė darbo atestaciją, per kurią mano darbą įvertino neigiamai. Remdamasis šia išvada, vadovas siūlo pačiai išeiti iš darbo, nes priešingu atveju atleis kaip netinkamą darbuotoją. Ar vadovas išties gali mane atleisti iš darbo, vadovaudamasis tik formalios atestacijos rezultatais?

 
– Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK)124 str. 1 d. 1 punkte nustatyta, kad darbo sutartį galima nutraukti kodekse nustatytais atvejais. Pirmiau minėto teisės akto 129 straipsnyje įtvirtinta, kad darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Svarbiomis aplinkybėmis pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Atsakymą į klausimą, ar tam tikros aplinkybės yra gana svarbios priežastys nutraukti darbo sutartį, galima pateikti tik visapusiškai įvertinus konkrečios bylos aplinkybes. Be to, svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad DK 136 str. 3 dalyje įtvirtinta, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo, kai: 1) darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos; 2) darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (DK 235 straipsnis).
 
Konkrečiu Jūsų atveju pastebėtina, kad Jums nebuvo taikytos drausminės nuobaudos, todėl būtina įvertinti visas kitas svarbias aplinkybes, tai yra elgesį darbe, profesinius gebėjimus ir kt. bei ar tai buvo analizuota vertinant Jūsų darbą. Jeigu jūsų darbo įvertinimas atliktas paviršutiniškai ir realiai neatspindi tikrovės, tuomet darbdavys, remdamasis tik formalios atestacijos rezultatais, negali nutraukti darbo sutarties.
 
Konsultavo advokatų profesinė bendrija Pranckevičius ir partneriai

Kitos publikacijos
Darbo taryba – nuo šiol (ne)atskiriamas įmonės atributas?
TEISMO ĮSAKYMAS – PAPRASČIAUSIAS BŪDAS SUSIGRĄŽINTI SKOLAS
Premijų įskaitymas į vidutinį darbo užmokestį
Kaip teisiniais būdais išieškoti skolas
Naujasis LR darbo kodeksas: priimant į darbą, laukia naujovės
DARBUOTOJO NUŠALINIMAS NUO DARBO
DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS
Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ advokatas
ar VALDŽIA darbo kodekso pakeitimais pažabos nelegalų
darbą?
Teisininko priimamasis
DARBUOTOJO PRIĖMIMAS Į DARBĄ KONKURSO TVARKA
LIZINGO SUTARTIS – UŽ IR PRIEŠ
TAIKUS GINČO IŠSPRENDIMAS TAIKOS SUTARTIMI
PRIEŠ ATLEIDŽIANT DARBUOTOJĄ IŠ DARBO, PAREIGA SIŪLYTI JAM
KITĄ>DARBĄ
Terminuotos darbo sutartys, jų reglamentavimo naujovės
Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio
Darbuotojo atleidimas nuo darbo pareigų vykdymo
Atostogos už lojalumą: kasmetinių papildomų atostogų suteikimas
Sandorio apmokestinimo išankstinis suderinimas su mokesčių administratoriumi
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 14989