varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Premijų įskaitymas į vidutinį darbo užmokestį
2017 02 14

2017 m. vasario mėnesį ketiname darbuotojams išmokėti metines premijas. Kaip reikėtų jas įvardyti įsakyme, kad šios premijos nedarytų įtakos darbuotojų atostoginių sumai vasaros mėnesiais? Ar galima įsakyme tokią išmoką pavadinti vienkartine premija?


Ar tokios premijos bus laikomos leidžiamais atskaitymais apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną?


Pagrindinis teisės aktas, nustatantis vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, yra LR Vyriausybės 2014 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr.1288 „Dėl Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Įmonių buhalteriams svarbiausia žinoti, per kokį laikotarpį ir kokias darbdavio išmokėtas sumas įskaityti į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį ir iš ko padalinti, apskaičiuojant vidutinį dydį. Pagal minėto LR Vyriausybės nutarimo 7.6 p., „premijos, išmokėtos už ilgesnį kaip 3 mėnesių, bet ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį (už 6, 9 mėnesius ar metus ir panašiai), į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą įtraukiamos imant 1/4 bendros jų sumos per 12 mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis.

<...>

Išmokėtos vienkartinės premijos į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą įtraukiamos kolektyvinėje sutartyje (jeigu jos nėra, – darbo sutartyje ar įmonės vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka, atsižvelgiant į jų pobūdį ir laikotarpio, už kurį jos mokamos, trukmę. Jeigu tokia nuostata įmonėje nenumatyta, vienkartinės premijos, taip pat vienkartinės piniginės išmokos ir pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas, mokamas valstybės tarnautojams, į skaičiavimą įtraukiami kaip metinės premijos šio papunkčio pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka".


Teisingiausia būtų darbuotojų išmokas pavadinti pagal tai, ką iš tiesų jiems mokate. Geriausia patvirtinti Premijavimo nuostatus, Darbo apmokėjimo tvarką, Apskaitos politikoje aprašyti darbuotojų skatinimo tvarką ir jos laikytis. Tokiu būdu įmonės vadovas galės sąmoningai kontroliuoti darbo užmokesčio dinamiką ir kitas privalomas išmokas darbuotojams. Be abejo, aptariant tokią tvarką, reikėtų gerai apgalvoti, kokių paskesnių pasekmių turės darbuotojams skirtos premijos ar kitokios skatinamosios išmokos.


Minimu atveju, jeigu vasario mėn. išmokėsite metinę premiją, tai nuo š. m. vasario iki kitų metų sausio mėn. imtinai skaičiuojant darbuotojų vidutinį darbo užmokestį už kasmetines atostogas, ligos pašalpą darbdavio lėšomis ir kitais atvejais 1/4 premijos sumos reikės įskaičiuoti į vidutinį darbo užmokestį.


Jeigu vadovo įsakyme dėl premijų skyrimo nenurodysite laikotarpio, už kurį premija mokama, tuo labiau, jeigu vidiniuose įmonės reglamentuose nenustatyta, už ką ir kokiu periodiškumu premijuojami darbuotojai, laikoma, kad išmokėta vienkartinė premija, kuri į vidutinį darbo užmokestį įskaičiuojama taip pat, kaip metinė premija. Tai reiškia, kad tokios vienkartinės premijos 1/4 dalis turi būti įskaityta į vidutinį darbo užmokestį dar 12 mėn. po jos išmokėjimo.


Vadovo įsakyme įvardijus premiją mėnesine premija, ji bus siejama tik su konkrečiu mėnesiu ir skaičiuojamuoju laikotarpiu. Į vidutinį darbo užmokestį tokia premija bus įskaitoma tik tol, kol jos išmokėjimo faktas papuls į skaičiuojamąjį laikotarpį, t. y. 2017 m. kovo, balandžio ir gegužės mėn. skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį.


Pelno mokesčio požiūriu darbuotojams išmokėtos sumos yra gyventojų pajamų mokesčio objektas, todėl laikomos leidžiamais atskaitymais ir mažina apmokestinamąjį pelną.


Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga"


Kitos publikacijos
Darbo taryba – nuo šiol (ne)atskiriamas įmonės atributas?
TEISMO ĮSAKYMAS – PAPRASČIAUSIAS BŪDAS SUSIGRĄŽINTI SKOLAS
Kaip teisiniais būdais išieškoti skolas
Naujasis LR darbo kodeksas: priimant į darbą, laukia naujovės
DARBUOTOJO NUŠALINIMAS NUO DARBO
DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS
Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ advokatas
ar VALDŽIA darbo kodekso pakeitimais pažabos nelegalų
darbą?
Teisininko priimamasis
DARBUOTOJO PRIĖMIMAS Į DARBĄ KONKURSO TVARKA
LIZINGO SUTARTIS – UŽ IR PRIEŠ
TAIKUS GINČO IŠSPRENDIMAS TAIKOS SUTARTIMI
PRIEŠ ATLEIDŽIANT DARBUOTOJĄ IŠ DARBO, PAREIGA SIŪLYTI JAM
KITĄ>DARBĄ
Terminuotos darbo sutartys, jų reglamentavimo naujovės
Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio
Darbuotojo atleidimas nuo darbo pareigų vykdymo
Atostogos už lojalumą: kasmetinių papildomų atostogų suteikimas
Darbuotojo atestacija
Sandorio apmokestinimo išankstinis suderinimas su mokesčių administratoriumi
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 15022