varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Įmonės sudaromos sutartys dėl konfidencialumo
2018 05 09

Darbo kodeksas (DK) nustato, kad darbo sutarties šalys gali sulygti dėl to, jog darbuotojas darbo sutarties vykdymo metu ir pasibaigus darbo sutarčiai asmeniniais ar komerciniais tikslais nenaudos ir kitiems asmenims neatskleis tam tikros iš darbdavio ar dėl atliktos darbo funkcijos gautos informacijos, kurią darbo sutarties šalys savo susitarime dėl konfidencialios informacijos apsaugos įvardys konfidencialia. Vertinant šią kodekso nuostatą, pirmiausia pastebėsime, kad šalys turi teisę, bet ne pareigą sudaryti tokį susitarimą. Be to, pastebėtina, kad toks susitarimas apima tiek darbo pas darbdavį laikotarpį, tiek ir laikotarpį po darbo santykių nutraukimo. Tiesa, kodeksas nurodo, kad susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos galioja vienerius metus po darbo santykių pasibaigimo, jeigu darbo sutarties šalys nesusitaria dėl ilgesnio termino. Kiek ilgesnis terminas gali būti nustatyta, nedetalizuojama. Tačiau, jis turėtų būtų protingas, be to, termino prailginimas turėtų būti pagrįstas. Manytina, kad tokio susitarimo neterminuotas ar neprotingai ilgas galiojimas galėtų pažeisti darbuotojo interesus ir, ko gero, toks sutarties termino pratęsimas teismo galėtų būti pripažintas neteisėtu.

Kokia informacija laikoma konfidencialia

Darbdaviai, norintieji pasinaudoti šia kodekso aptariama galimybe ir su darbuotojais sudaryti tokio pobūdžio susitarimą, pirmiausia turės aiškiai apsispręsti, kokia jų įmonėje esant informacija, kokie duomenys yra laikytini konfidencialiais. Būtina pabrėžti, kad tai vienas iš svarbiausių darbų, nes ne visi duomenys, ne visa informacija gali būti pripažįstama konfidencialia.

Kodeksas nurodo, kad konfidencialia informacija negali būti laikomi duomenys, kurie viešai prieinami, taip pat duomenys, kurie pagal teisės aktus ar pagal jų paskirtį negali būti laikomi konfidencialiais. Pavyzdžiui, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 26 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad „finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) skelbiami viešai Juridinių asmenų registre".Taigi, informacija ir duomenys, įtraukti į finansines ataskaitas ir/ar auditoriaus išvadą, laikytini vieša informacija, todėl ji negali būti laikoma konfidencialia. Tuo pačiu, ir jos atskleidimas negali būti laikomas konfidencialios informacijos atskleidimu. Beje, kodekse nustatyta, kad konfidencialios informacijos atskleidimo draudimas netaikomas, kai informacija teikiama valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai apie darbdavio daromus darbo ar kitų teisės normų pažeidimus, taip pat kai informacija teikiama teismui ar kitam ginčus nagrinėjančiam organui. Tai svarbu, nes jeigu darbuotojas darbdavio pripažintą konfidencialią informaciją pateiktų minėtiems subjektams, tai nebūtų laikoma neteisėtu konfidencialios informacijos atskleidimu. Kitaip tariant, tai neužtrauktų darbuotojui nei drausminės, nei materialinės atsakomybės.

Beje, DK įtvirtina darbdavio pareigą šioje srityje – jis privalo imtis aktyvių veiksmų siekiant tam tikrus duomenis apsaugoti nuo jų paskelbimo kitiems asmenims (pvz. patvirtinti tokios informacijos sąrašą, jį paskelbti, su juo supažindinti visus darbuotojus, riboti tokios informacijos gavimą ir pan.). Be to, darbdavys, sudarydamas sutartį dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo turėtų aiškiai numatyti, kokius įsipareigojimus prisiima siekiant sudaryti sąlygas darbuotojams saugoti konfidencialią informaciją (pvz. pasikeitus konfidencialios informacijos sąrašui, apie tai iš karto raštu informuoti darbuotoją; teikti kokias nors papildomas priemones tokios informacijos saugojimui (pvz. dokumentų naikiklis) ir pan.).

Konfidencialumo pareigos pažeidimo pasekmės

DK įtvirtina, kad sudarydamos susitarimą dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo, darbo sutarties šalys gali sulygti dėl netesybų už šio susitarimo nevykdymą ar netinkamą jo vykdymą. Tai reiškia, kad tokiame susitarime galima aptarti, kokios pasekmės kyla, jeigu susitarimo šalys nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus. Žinoma, tokio pobūdžio susitarimuose didžiausias dėmesys būtų nukreiptas aptarti tai, kas laukia darbuotojo, pažeidusio savo įsipareigojimus. Tačiau, jeigu tokiame susitarime nėra aptarta, kokia galima bauda grėstų darbuotojui už atitinkamos informacijos atskleidimą, pastarasis neturėtų pernelyg apsidžiaugti, kad galės išvengti materialinių pasekmių. Šiuo aspektu reikšminga tai, kad jeigu darbuotojas pažeidžia susitarimą dėl konfidencialios informacijos apsaugos ir taip padaro žalos darbdaviui, darbuotojas gali būti įpareigojamas atlyginti visą darbdaviui padarytą žalą. Kitaip tariant, už tokio įsipareigojimo nesilaikymą ir už tokiu pareigų pažeidimu padarytą žalą darbuotojui būtų taikoma visiška materialinė atsakomybė.

Žinoma, kilus ginčui dėl konfidencialios informacijos neteisėto atskleidimo, darbdaviui didžiausia problema taptų kokiais įrodymais ir kaip pagrįsti tokį informacijos, priskirtos konfidencialiai, atskleidimą. Dažniausiai, tokie pažeidimai būna itin sunkiai įrodomi. O dar sudėtingiau būtų įrodyti ir pagrįsti tokiu konfidencialios informacijos atskleidimu padarytos žalos dydį. Visam tam reikia itin daug pastangų ir kompetencijos. Štai kodėl daug paprasčiau tokioje sutartyje aptartį už konfidencialumo pareigos pažeidimą darbuotojui taikytinų netesybų (pvz. baudos) dydį. Dažniausiai taip būtų išvengiama pareigos įrodinėti patirtos žalos dydį, o pakaktų įrodyti vien patį pažeidimo faktą ir būtų galima siekti iš darbuotojo išsireikalauti sutarto dydžio baudą.


Kitos publikacijos
Panaikinta darbuotojų visiškos materialinės atsakomybės sutartis, bet ne visiška materialinė atsakomybė
Darbo taryba – nuo šiol (ne)atskiriamas įmonės atributas?
TEISMO ĮSAKYMAS – PAPRASČIAUSIAS BŪDAS SUSIGRĄŽINTI SKOLAS
Premijų įskaitymas į vidutinį darbo užmokestį
Kaip teisiniais būdais išieškoti skolas
Naujasis LR darbo kodeksas: priimant į darbą, laukia naujovės
DARBUOTOJO NUŠALINIMAS NUO DARBO
DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS
Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ advokatas
ar VALDŽIA darbo kodekso pakeitimais pažabos nelegalų
darbą?
Teisininko priimamasis
DARBUOTOJO PRIĖMIMAS Į DARBĄ KONKURSO TVARKA
LIZINGO SUTARTIS – UŽ IR PRIEŠ
TAIKUS GINČO IŠSPRENDIMAS TAIKOS SUTARTIMI
PRIEŠ ATLEIDŽIANT DARBUOTOJĄ IŠ DARBO, PAREIGA SIŪLYTI JAM
KITĄ>DARBĄ
Terminuotos darbo sutartys, jų reglamentavimo naujovės
Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio
Darbuotojo atleidimas nuo darbo pareigų vykdymo
Atostogos už lojalumą: kasmetinių papildomų atostogų suteikimas
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 11289