varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai: naujovės skirstant bendrovių pelną  
2011 metų pabaigoje vienas po kito buvo priimti trys įstatymai dėl Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo. Vienas iš jų įstatymą keitė tik minimaliai – tiek, kiek tai siejasi su Vertybinių popierių komisijos akcijų viešos apyvartos kontroliavimo funkcijų perleidimu Lietuvos bankui. 
Darbuotojų atleidimo iš darbo apribojimai   
Nutraukiant su darbuotojais darbo sutartį Darbo kodekse (toliau – DK) nurodytais pagrindais, reikia atsižvelgti ir į šiame kodekse nustatytus draudimus įspėti ar atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva kai kurių kategorijų darbuotojus. 
Drausminių nuobaudų skyrimo darbuotojams tvarka  
Įmonių, įstaigų ir organizacijų administracijai dažnai tenka susidurti su darbuotojais, pažeidžiančiais darbo drausmę. Kovojant su darbo drausmės pažeidėjais svarbu teisingai pritaikyti tas teisės normas, kurios reguliuoja darbuotojų drausminės atsakomybės klausimus.  
Mažoji bendrija: naujos teisinės juridinio asmens formos ypatumai ir pranašumai  (1)
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. rugpjūčio 31 d., siekdama sudaryti palankias sąlygas pradėti smulkųjį verslą, pagerinti verslo aplinką Lietuvoje ir įteisinti naują juridinio asmens teisinę formą, priėmė nutarimą Nr. 1042  
Tai, ką reikėtų žinoti apie darbuotojų atstovus arba profesinės sąjungos ir darbo tarybos iš arčiau  (3)
Lietuvos Respublikos teisės aktai įtvirtina du subjektus, turinčius teisę atstovauti darbuotojams: profesinė sąjunga ir darbo taryba. Nors jų paskirtis iš principo ta pati – atstovauti darbuotojams ir ginti pastarųjų interesus, tačiau skiriasi joms suteikti įgaliojimai, sudarymo tvarka, tam tikri veiklos ypatumai. 
Tantjemos – patraukli išmoka, kuriai reikia ruoštis iš anksto  (4)
Pasikeitus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymui ir valdybos (stebėtojų tarybos) nariams išmokamoms tantjemoms, apskaičiuojant valstybei mokamus mokesčius jos tapo gerokai patrauklesnės, nei akcininkams išmokami dividendai. 
Darbuotojo įsipareigojimas atlyginti mokymo, kvalifikacijos ir stažuočių išlaidas  (4)
Praktikoje darbdaviams tenka susidurti su situacija, kai darbuotojas, kurio mokymams yra išleista nemažai lėšų ir su kuriuo sieta daug vilčių, patobulinęs savo kvalifikaciją, palieka į jį investavusią bendrovę ir išeina dirbti kitur. 
Papildomi ir antraeiliai darbai darbovietėse  (5)
Dėl pasitaikančių finansinių sunkumų ar kitų priežasčių darbuotojams dažnai tenka, be savo pagrindinio darbo (pareigų), dar papildomai padirbėti esamoje ar kitoje darbovietėje. Toks papildomas darbas įteisintas Darbo kodekse ir kituose teisės aktuose. 
Autorinio atlyginimo apmokestinimas lietuvoje  (1)
Autorinio atlyginimo sąvoka nėra apibrėžta įstatymuose, bet iš LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 39 str. 1 dalyje pateiktos autorinės sutarties apibrėžimo išplaukia, kad tai yra atlyginimas, mokamas autoriui ar kitam autorių teisių turėtojui 
Darbuotojų atleidimas dėl įmonės struktūrinių pertvarkymų  (1)
Kiekvienos įmonės veikla, vystymasis, tobulėjimas visuomet yra susiję su jos pačios vidine kaita. Priklausomai nuo rinkos sąlygų, atitinkamo verslo sektoriaus, kuriame įmonė ar organizacija veikia, taip pat nuo vidinės pačios įmonės ir visos šalies ar tarptautinės ekonomikos padėties svyravimų 
Darbuotojų perkėlimas į kitą darbą (1)
Darbo sutarties nutraukimas su nėščia moterimi ar darbuotoju, auginančiu vaiką (vaikus) iki trejų metų (3)
Klaidinanti reklama ir jos interpretavimo problemos 
Darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškimu be svarbių priežasčių praktiniai aspektai (1)
Darbuotojų materialinė atsakomybė (1)
Uždelsimas atsiskaityti su darbuotoju  (1)
Darbuotojams turi būti suteikiamos kasmetinės atostogos 
Darbuotojo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą 
Be pagrindo gauto darbo užmokesčio išieškojimas iš darbuotojo (7)
  Archyvas
1-20   21-39  
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 1899