varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
Mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Darbo santykiai
Įmonių veikla
Įstatymų projektai
VMI leidiniai ir komentarai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
Įstatymų projektai

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-1799 siekiama išvengti nepagrįstų ginčų dėl viešųjų pirkimų bei Europos Sąjungos lėšų praradimo grėsmės, nes į ginčą įsitraukęs paslaugos teikėjas turės susimokėti žyminį mokestį nuo konkrečios sumos, o tai privers jį atsakingiau įvertinti savo galimybes laimėti bylą. 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte siekiama įpareigoti viešojo administravimo funkcijas vykdančias valstybės ir savivaldybės įstaigas ir institucijas, valstybės ir savivaldybės įmones, taip pat valstybės ir savivaldybės valdomas (kontroliuojamas) įmones priimant darbuotojus į vadovaujamas ar specialistų pareigas viešai skelbti atrankas, iš anksto nurodant pareigų, į kurias skelbiama atranka, turinį ir pobūdį, reikalavimus kandidatuojantiems asmenims ir darbuotojų atrankos kriterijus. Galimybę dalyvauti turėtų visi kandidatai, tenkinantys kvalifikacinius reikalavimus, o į pareigas būtų atrinkti kompetentingiausi pretendentai. Įstatymas, jį priėmus, įsigaliotų 2019 m. sausio 1 d.  
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo projekte numatyta reklamos draudimo išimtis importuotiems leidiniams užsienio kalba, kurie yra leidžiami užsienyje registruoto juridinio asmens.  
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  
Lietuvos Respublikos valstybino socialinio draudimo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto rengimą paskatino žmonių gaunančių mažas pajamas problemos siekiant pradėti savo verslą. Šiuo metu už mokesčius susijusius su verslo liudijimo išdavimu reikia sumokėti iš anksto, o dažnai žmonėms pradedantiems verslo veiklą tai yra nemaži, o neretai ir nepakeliami kaštai, todėl žmonės dėl šio reikalavimo nepradeda veiklos apskritai arba iš viso dirba be verslo liudijimo t.y. nelegaliai. Siūloma nustatyti, kad socialinio draudimo įmokas už verslo liudijimą, kai veikla trunka ilgiau nei mėnesį, asmenys galėtų galėtų sumokėti pasirinktinai arba iš karto, arba ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pasibaigus visam kalendoriniam veiklos vykdymo mėnesiui. Toks pakeitimas leis žmonėms lengviau pradėti verslą, o verslo liudijimo išdavimo administravimo kaštai valstybei sumažėtų, nes integruotųsi į bendrą mokesčių politiką, kad mokesčiai mokami po pajamų uždirbimo, o ne prieš.  
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIIIP-1776 siekiama suvienodinti valstybės ar savivaldybių įmonių bei akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių, kurių pagrindinis akcininkas ir savininkas yra valstybė ar savivaldybė, teisinį reguliavimą. Numatyta, kad į akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių, kurių pagrindinis akcininkas ir savininkas yra valstybė ar savivaldybė valdymo organus turi būti skiriamas ne mažiau kaip vienas įmonės darbuotojų atstovas. Šis įstatymo projektas, jį priėmus, įsigaliotų 2018 m. liepos 1d.  
Lietuvos Respublikos g yventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIIIP-1785 siūloma fiksuoto dydžio pajamų mokestį sumokėti į biudžetą per 10 dienų nuo verslo liudijimo galiojimo pabaigos. Verslo liudijimo išdavimo tvarką nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Įstatymas, jį priėmus, įsigaliotų 2018 m. lapkričio 1 d.  
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 10(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  
Audito komitetas, kaip pagrindinis komitetas, svarstys Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 10(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-516(2), kuriuo siūloma koreguoti buhalterio profesionalo sąvoką ir nustatyti reikalavimus buhalteriams bei įtvirtinti, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija tvirtintų buhalterio profesionalo egzaminų organizavimo tvarką ir šių egzaminų programą, buhalterio profesionalo pastovaus kvalifikacijos palaikymo tvarką, kurias parengtų buhalterius arba (ir) auditorius vienijančios Lietuvos profesinės organizacijos ir tvarkytų buhalterių sąrašą. Pastabų ir pasiūlymų laukiama iki 2017.09.10  
Lietuvos Respublikos skolų išieškojimo įmonių įstatymo projektas  
Lietuvos Respublikos skolų išieškojimo įmonių įstatymo projektu Nr. XIIIP-1741 siekiama iš esmės sureguliuoti skolų išieškojimo veiklą vykdančių įmonių veiklą, užtikrinti jų veiklos skaidrumą bei vartotojų teisių apsaugą, siekiant kiek įmanoma labiau sumažinti neigiamas dėl skolinių įsipareigojimų nevykdymo kylančias socialines bei finansines pasekmes.  
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 163, 179, 181, 184, 191, 192, 193, 197 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  
Įstatymo projektu Nr. XIIIP-1723 siūloma įvesti dar vieną socialinės partnerystės lygmenį – socialinę partnerystę tarp įmonių grupių (holdingo bendrovių struktūros) darbdavių ir šiose įmonėse veikiančių profesinių sąjungų. Grupės darbdavių kaip socialinės partnerystės lygmens įvedimas pažangus veiksnys, paskatinsiąs kolektyvines derybas Lietuvoje. 
LR finansų ministro įsakymo „Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ patvirtinimo“ projektas   
 
  Archyvas
1-10   11-20   21-30   31-40   41-50   51-60   61-70   71-80   81-90   91-100   101-110   111-120   121-130   131-140   141-150   151-160   161-170   171-180   181-190   191-200   201-210   211-220   221-230   231-240   241-250   251-260   261-270   271-280   281-290   291-300   301-310   311-320   321-330   331-340   341-350   351-360   361-370   371-380   381-390   391-400   401-410   411-420   421-430   431-440   441-450   451-460   461-470   471-480   481-490   491-500   501-510   511-520   521-530   531-535  

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 9016