varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
A, Ą
B
C
D
E, Ę, Ė
F
G
I, Į, Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S, Š
T
U, Ų, Ū
V
Z, Ž
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

 
 
Kapitalas atitinkantis turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė tik valstybės nuosavybe esančio turto, teisės aktų nustatyta tvarka perduoto įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti, vertė (8 VAS).
Kapitalas atsargos (rezervinis) žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės kapitalas, skirtas nenumatytoms išlaidoms ir nuostoliams padengti  (4 VAS).
Kapitalas įstatinis (pasirašytasis) pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių suma (4, 8 VAS).
Kapitalas įstatinis apmokėtas apmokėta pasirašytų akcijų nominaliosios vertės dalis (8 VAS).
Kapitalas nuosavas įmonės turto dalis, likusi iš viso turto atėmus įsipareigojimus (2, 4, 8 VAS).
Kapitalas pagrindinis žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės narių pajinių įnašų ir stojamųjų mokesčių, atskaitymų iš pelno, turto perkainojimo ir neatlygintinai gauto turto verčių suma (4 VAS).
Kapitalas valstybės ir savivavaldybės įmonės savininko valstybės ir savivaldybės įmonės savininko įmonei perduoto turto, jeigu tai nėra dotacija arba turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertė (8 VAS).
Klaida netikslumas, kuris atsiranda dėl neteisingo skaičiavimo, netikslaus apskaitos metodo taikymo, neteisingo ūkinės operacijos ar įvykio registravimo, dėl apgaulės ar apsirikimo (7 VAS).
Klaida apskaitos esminė praėjusio ar kelių praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose padaryta klaida, dėl kurios tos finansinės ataskaitos negali būti laikomos patikimomis (7 VAS).
Klaidos taisymas perspektynis būdas apskaitos politikos ir apskaitinio įvertinimo keitimo ir apskaitos klaidų taisymo būdas, kai keitimai ir taisymai daromi ataskaitinį laikotarpį ir būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais (7 VAS).
Klaidos taisymas retrispektyvinis būdas apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo būdas, kai keitimai ir taisymai daromi ne tik ataskaitinį laikotarpį ir būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais, bet taisoma ir lyginamoji finansinių ataskaitų informacija (7 VAS).
Kontrolė įmonės teisė daryti lemiamą poveikį kitai įmonei siekiant gauti naudos iš tos įmonės veiklos. Kontrolė gali būti tiesioginė ir netiesioginė (14 VAS).
 
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 14975