varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Darbo užmokesčio apskaičiavimas komandiruotės metu (1)
2010 07 07

Darbuotojas dirba 5 dienas per savaitę po 5 valandas per dieną. Liepos 5 - 8 dienomis jis siunčiamas į komandiruotę Lietuvoje (į parodą atstovauti įmonei). Kaip apskaičiuojamas darbo užmokestis komandiruotės metu? Kokio dydžio ir už kelias dienas mokami dienpinigiai?

 
Pagal Darbo kodekso 220 straipsnį darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos.
 
Darbo užmokestis turi būti paliekamas už visas darbo dienas pagal grafiką, nustatytą nuolatinėje darbo vietoje, taip pat už kelionėje išbūtą laiką. Jeigu parodos darbo laikas ilgesnis, nei darbuotojui priklauso dirbti pagal darbo sutartį, už dirbtas valandas, viršijančias nustatytą darbo dienos trukmę, mokama kaip už viršvalandinį darbą ne mažiau nei pusantro darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 str. 2 dalyje. Jeigu darbuotojas dirbo liepos 6 dieną, už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenustatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 str. 2 dalyje, arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.
 
Dienpinigiai mokami už faktiškai komandiruotėje išbūtą laiką. Todėl jie mokami už kiekvieną kalendorinę dieną kiek faktiškai trunka komandiruotė, neatsižvelgiant į tai, ar švenčių ir poilsio dienos patenka į komandiruotės laiką, ar ne. Dienpinigių dydžius reglamentuoja Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99. Iš pajamų negali būti atskaitomos dienpinigių išlaidos, viršijančios 15 procentų nustatytos bazinės socialinės išmokos sumos, apskaičiuotos kiekvienai komandiruotės dienai. Šiuo atveju 78,00 Lt (130 × 15 proc. × 4 k.d.). Darbdavys (išskyrus biudžetines įstaigas) gali nustatyti ir didesnius dienpinigius negu nurodyta Vyriausybės nutarime. Tada viršijanti dienpinigių normą suma apmokestinama GPM, SODRA ir įmokomis į GF.
 
Dienpinigiai, mažesni už Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse nustatyto dydžio dienpinigius, gali būti mokami esant vienam iš šių atvejų:
 
1) jeigu tai nustatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta,– darbo sutartyje, tačiau ne mažiau kaip 50 proc. dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių 3ir 9 punktųnuostatas;
 
2) jeigu komandiruojamam darbuotojui dienpinigius moka kitas asmuo, t. y. kai dienpinigiai bus išmokėti komandiruotės vietoje priimančiojo asmens ar panašiai ir yra tai patvirtinantys dokumentai. Šiuo atveju komandiruojamam darbuotojui gali būti mokamas dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių 3 ir 9 punktų nuostatas, ir dienpinigių sumos, išmokėtos jam kito asmens, skirtumas.
Komentarai (1)

Kitos publikacijos
Tarpiniai dividendai
Atvirkštinis PVM
Informacijos apie išmokėtas išmokas pateikimas VMI
Beprocentė paskola darbuotojui
Lengvatos turintiems mažus vaikus
Išmokėtų dividendų apmokestinimas
Automobilio kelionės lapuose nurodoma informacija
Pašalpa įmonės darbuotojui
Tantjemų mokėjimas už mėnesį
Delspinigių pripažinimas neleidžiamais atskaitymais
Nekilnojamojo turto mokestis
Leidžiami atskaitymai
Pirkimo PVM atskaitos tikslinimas
Nusidėvėjimo laikotarpio tikslinimas
Dovanų čekių apmokestinimas
Nebaigto statyti pastato pardavimas
Turto nusidėvėjimo normatyvai
Nuomos sandorio įforminimas
Savanoriškos praktikos sutartis
PVM atskaitos tikslinimas
Leidžiami atskaitymai
Pinigų dokumentai
Paramos teikimas
Išankstinė sąskaita apmokėti
Individualios įmonės reorganizavimas
Apskaičiuojant PVM taikoma maržos schema: naudotų prekių apmokestinimas
Neatskaitomas pirkimo PVM
PVM atskaitos tikslinimas
Pagal panaudos sutartį gauto automobilio apskaita
Išmokos kontroliuojančiam asmeniui
 

UAB „Pačiolis" specialistai konsultuoja:

– buhalterinės apskaitos,

– mokesčių apskaičiavimo,

– vadybos apskaitos klausimais.

el. p. konsultacijos@paciolis.lt, tel. 8 655 12 684

Konsultacijos mokamos.

 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 8989