varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris
Geriau padaryti nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai.


Sokratas

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Ieško / siūlo darbą
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 

 Konsultacijos


Rubriką remia

Darbo užmokesčio apskaičiavimas komandiruotės metu (1)
2010 07 07

Darbuotojas dirba 5 dienas per savaitę po 5 valandas per dieną. Liepos 5 - 8 dienomis jis siunčiamas į komandiruotę Lietuvoje (į parodą atstovauti įmonei). Kaip apskaičiuojamas darbo užmokestis komandiruotės metu? Kokio dydžio ir už kelias dienas mokami dienpinigiai?

 
Pagal Darbo kodekso 220 straipsnį darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos.
 
Darbo užmokestis turi būti paliekamas už visas darbo dienas pagal grafiką, nustatytą nuolatinėje darbo vietoje, taip pat už kelionėje išbūtą laiką. Jeigu parodos darbo laikas ilgesnis, nei darbuotojui priklauso dirbti pagal darbo sutartį, už dirbtas valandas, viršijančias nustatytą darbo dienos trukmę, mokama kaip už viršvalandinį darbą ne mažiau nei pusantro darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 str. 2 dalyje. Jeigu darbuotojas dirbo liepos 6 dieną, už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenustatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 str. 2 dalyje, arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.
 
Dienpinigiai mokami už faktiškai komandiruotėje išbūtą laiką. Todėl jie mokami už kiekvieną kalendorinę dieną kiek faktiškai trunka komandiruotė, neatsižvelgiant į tai, ar švenčių ir poilsio dienos patenka į komandiruotės laiką, ar ne. Dienpinigių dydžius reglamentuoja Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99. Iš pajamų negali būti atskaitomos dienpinigių išlaidos, viršijančios 15 procentų nustatytos bazinės socialinės išmokos sumos, apskaičiuotos kiekvienai komandiruotės dienai. Šiuo atveju 78,00 Lt (130 × 15 proc. × 4 k.d.). Darbdavys (išskyrus biudžetines įstaigas) gali nustatyti ir didesnius dienpinigius negu nurodyta Vyriausybės nutarime. Tada viršijanti dienpinigių normą suma apmokestinama GPM, SODRA ir įmokomis į GF.
 
Dienpinigiai, mažesni už Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse nustatyto dydžio dienpinigius, gali būti mokami esant vienam iš šių atvejų:
 
1) jeigu tai nustatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta,– darbo sutartyje, tačiau ne mažiau kaip 50 proc. dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių 3ir 9 punktųnuostatas;
 
2) jeigu komandiruojamam darbuotojui dienpinigius moka kitas asmuo, t. y. kai dienpinigiai bus išmokėti komandiruotės vietoje priimančiojo asmens ar panašiai ir yra tai patvirtinantys dokumentai. Šiuo atveju komandiruojamam darbuotojui gali būti mokamas dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių 3 ir 9 punktų nuostatas, ir dienpinigių sumos, išmokėtos jam kito asmens, skirtumas.
Komentarai (1) Nusiųsk draugui!

Kitos publikacijos
Ar skaičiuojamas užkonservuoto turto nusidėvėjimas?
Įmonė samdo asmenį, vykdantį individualią veiklą, tam tikroms paslaugoms atlikti. Šis asmuo dirba įmonėje. Kokios mokesčius turi sumokėti įmonė, išmokėdama asmeniui atlygį už suteiktas paslaugas?
Kokiais atvejais pelno nesiekiančiai organizacijai nereikia pateikti Registrų centrui finansinių ataskaitų rinkinio?
Įmonės vyr. buhalteris išeina atostogų ar suserga. Kas vietoje jo turi pasirašyti dokumentus?
Ar reikia rašyti reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktus? Jeigu ne, kokią vizą ant sąskaitos turi dėti vadovas?
Varžytynėse įsigyto turto įkainojimas
Teisininko konsultacija
Ar reikia rašyti reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktus? Jeigu ne, kokią vizą ant sąskaitos turi dėti vadovas?
Darbo inspekcija konsultuoja
Darbo inspekcija konsultuoja
Išeitinės pašalpos sąnaudos
UAB „Pačiolio specialistų konsultacijos“
Metinė PVM deklaracija
Klausimas:
pildant FR0711 deklaraciją, kada koks priedas yra pildomas?
Klausimas:
Ar privalo įmonė pranešti VMI apie suteiktas arba gautas iš fizinių asmenų paskolas?
Klausimas:
Ar visais atvejais įmonė privalo teikti duomenis apie suteiktas ar gautas iš fizinių asmenų paskolas?
Klausimas
Ar reikia teikti duomenys, jeigu paskolą įmonei suteikė užsienietis?
Klausimas
Ar yra kokių nors pasikeitimų nuo 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio srityje?
Klausimas
Ar įmonė turi mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nenaudojamą nekilnojamąjį turtą?
Klausimas
Ar juridinis asmuo privalo mokėti nekilnojamąjį turto mokestį avansu?
Klausimas
Įsidarbinimas kitoje įmonėje
Darbo laiko žymėjimas
Nuostolių dengimas
PVM registravimas apskaitoje
Prekių registravimas apskaitoje
Pašalpa darbuotojui
Turto įsigijimas iš bankrutuojančios įmonės
Leidžiami atskaitymai
Nekilnojamojo turto mokestis
 

UAB „Pačiolis" specialistai konsultuoja:

– buhalterinės apskaitos,

– mokesčių apskaičiavimo,

– vadybos apskaitos klausimais.

el. p. konsultacijos@paciolis.lt, tel. 8 655 12 684

Konsultacijos mokamos.

 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 16223