varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
A, Ą
B
C
D
E, Ę, Ė
F
G
I, Į, Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S, Š
T
U, Ų, Ū
V
Z, Ž
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Norma apskaičiuotų palūkanų palūkanų norma, kurią taikant pinigų srautai diskontuojami visą finansinio turto ar įsipareigojimo turėjimo laiką arba iki kito perkainojimo dienos (18 VAS).
Nuoma nuomotojo už mokestį suteikta teisė nuomininkui sutartą laiką valdyti ir naudoti turtą (20 VAS).
Nuomininkas juridinis ar fizinis asmuo, kuris pagal nuomos sutartį valdo ir naudoja nuomotojo perduotą turtą (20 VAS).
Nuomos pradžia turto perdavimo momentas arba sutartyje nurodyta data, nuo kurios pradedamas skaičiuoti nuomos mokestis (20 VAS).
Nuomotojas juridinis ar fizinis asmuo, kuris pagal nuomos sutartį išnuomoja turtą (20 VAS)
Nuompinigiai neapibrėžti sutartyje numatyta nefiksuota lizingo ar nuomos mokesčio dalis, nustatoma ne pagal lizingo laikotarpio trukmę, o pagal kitus veiksnius (procentą nuo pagamintos produkcijos, rinkos palūkanų normą, kainų indeksą ar pan.) (20 VAS).
Nuostoliai finansinio turto nuvertėjimo suma, kuria finansinio turto balansinė vertė yra didesnė už sumą, tikėtiną atgauti perleidžiant ar naudojant finansinį turtą (18 VAS).
Nuostoliai nepaskirstytieji įmonės sukaupti ir dar nepadengti nuostoliai (4, 8 VAS).
Nusidėvėjimas ilgalaikio materialiojo turto sistemingas turto nudėvimosios vertės paskirstymas per jo naudingo tarnavimo laiką (12 VAS).
Nuvertėjimas (nuostolis dėl vertės sumažėjimo) suma, kuria turto balansinė vertė yra didesnė už jo atsiperkamąją vertę (13 VAS).
Nuvertėjimas turto į apskaitą įtraukto turto vieneto balansinės vertės sumažėjimas (12 VAS).
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 14985