varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

PIRMĄ KARTĄ TAIP IŠSAMIAI IR PRAKTIŠKAI!

 Knyga ,,BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ   (menedžmento) APSKAITA" padės  pasijusti reikalingiems ne     VMI, bet pačiai įmonei – TAPSITE PAGRINDINIAIS ĮMONĖS   VADOVŲ PAGALBININKAIS, gebėsite pateikti vadybos         sprendimams priimti reikalingą  informaciją. Plačiau...

Paslaugų savikainos apskaičiavimo būdai  
Įmonės teikia įvairias paslaugas. Kokiais būdais turi būti apskaičiuojama jų savikaina, kai vienos jų yra standartinės (nepriklauso nuo užsakovo specifikos), o kitos – individualios (priklauso nuo užsakovo specifikos)? 
MENEDŽMENTO APSKAITA PIRMIAUSIA REIKALINGA PATIEMS BUHALTERIAMS!  
Buhalterinė vadybos ir kaštų (menedžmento) apskaita jau daugiau kaip pusę amžiaus išvystytos ekonomikos šalyse vedama ne tik kiekvienoje, net ir mažiausioje įmonėje, bet ir akivaizdžiai dominuoja visoje buhalterinės apskaitos sistemoje. 
PRODUKTŲ SAVIKAINOS RODIKLIŲ SVARBA VADYBOS SPRENDIMAMS  
Kiekvienos įmonės vadovo pagrindinis tikslas – pelninga (ar bent nenuostolinga) įmonės veikla, o tai įgyvendinama tik tada, kai įmonės produktai parduodami brangiau, nei kainuoja juos pasigaminti (ar kitaip įsigyti) bei parduoti. 
VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITOS SĄSKAITŲ NAUDOJIMAS  
Vadybos ir kaštų (menedžmento) apskaita pagal savo metodiką iš esmės skiriasi nuo finansinės apskaitos. Natūralu, kad skiriasi ir šioms apskaitos rūšims vesti naudojamos sąskaitų sistemos. Jeigu finansinei apskaitai vesti skirtą pavyzdinį sąskaitų planą 
Fi­nan­si­nei ap­skai­tai bū­din­gų trūkumų įvertinimas  
At­ro­dy­tų, kad fi­nan­si­nė ap­skai­ta tu­ri daug trū­ku­mų. Dau­gu­ma žemiau iš­var­dy­tų šios ap­skai­tos rū­šies „trū­ku­mų“ atsiran­dai tuo­met, kai fi­nan­si­nę ap­skai­tą ban­do­ma tai­ky­ti ne pa­gal jos tie­sio­gi­nę pa­tir­tį – kaip finansinių ataskaitų rinkinių ren­gi­mo 
ĮMONĖS BENDRŲJŲ KAŠTŲ APSKAITA IR PASKIRSTYMAS  
Įmonių veikloje daromi bendrieji kaštai svarbūs vadovams, nes dažnai sudaro reikšmingas sumas, o įvertinti šių kaštų darymo pagrįstumą – pakankamai sudėtinga. Tokio pobūdžio kaštai apskaitomi 
Valstybė, kuriai nevadovaujama  
Iš to, kas iki šiol pasakyta apie Lietuvą ir jos valdžią, galima padaryti klaidingą išvadą, kad šalį galėtų išgelbėti „geras caras“, nesvarbu, kas jis – Prezidentas, Vyriausybė ar Seimas. Plebėjai pasirengę patikėti visais ir kiekvienu, jeigu tik jie pažada, jog „teisybė bus!“ 
Apskaitos vaidmuo įmonės vadybos sistemoje   (2)
Tikra tiesa, kad kas valdo informaciją, tas valdo viską. Ši taisyklė visiškai tinka vadybos procesams, kai vadovai priima vienokius ar kitokius sprendimus dėl įmonėje vykdomų veiklų. Jų sprendimus lemia ne kas kitas, bet turima informacija. Klausimas – iš kur jie tą informaciją gauna? 
Vadybos kaštų optimizavimas  
Pagrindinis uždavinys, su kuriuo dabar susiduria beveik kiekviena įmonė, – veikloje daromų kaštų taupymas. Šis esminis klausimas kiekvienoje įmonėje sprendžiamas labai individualiai. Vienos įmonės jį sprendžia profesionaliai ir sėkmingai, kitos – mėgėjiškai (neretai tiesiog buitiškai) ir todėl dažnai nesėkmingai.  
Atskaitomybė pagal atsakomybę  (1)
Daugumos įmonių metinės finansinės ataskaitos jau parengtos ir pateiktos įmonių savininkams patvirtinti. Pagal finansinės atskaitomybės duomenis bendrovių akcininkai vertina samdomų vadovų pasiekimus – ar jie tinkamai vadovavo verslui, ar uždirbo savininkams pelno, ar pagausino jų turtą, ar išplėtojo įmonės veiklą.  
TAUPUS MOKA DVIGUBAI: visiškas nesiorientavimas versle ir jo aplinkoje daugelį šalies įmonių veda į pražūtį! (2)
Apskaičiuota ATSAKOMYBĖ 
Nukrypus nuo kurso, gelbėkitės, kas galite! 
JEIGU IŠĖJO "KAIP VISADA", susimąstykite, ar tikrai norėjote "kuo geriau"! 
MENEDŽMENTO APSKAITA – Į PAGALBĄ VADOVAMS (1)
DIAGNOZĖ: NEEFEKTYVUMAS. VAISTAS – VADYBOS APSKAITA (1)
KĄ GALI PARODYTI MENEDŽMENTO (VIDINĖ) ATSKAITOMYBĖ (1)
KOKIĄ VADYBOS APSKAITOS SISTEMĄ PASIRINKTI 
  Archyvas
1-18  
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 6573